Přihlášení

Nabídka studia na ETS v roce 2015/2016

 

Připravujte se duchovně, odborně i prakticky ke službě právě na ETS

Otevíráme všechny obory:

  • denní i dálkovou formou
  • studium TEOLOGIE: obor Teologická a pastorační činnost – teologické zaměření
  • studium SOCIÁLNÍ PRÁCE: obor Pastorační a sociální služba, pro studenty VOŠ také možnost paralelního studia bakaláře sociální práce
  • studium PASTORACE: s diplomem z teologie – obor Teologická a pastorační činnost pastorační zaměření, s diplomem ze sociální práce – obor Pastorační a sociální práce
  • neakreditovaný obor Sborový pracovník

Školné zůstává na stejné níži jako v předchozích letech :)

Jedinečná nabídka ročního denního studia – BLACKBRIDGE

Den otevřených dveří

Termín podání přihlášek 31. května, první kolo přijímacího řízení

V sekci Zájemci o studium najdete: přehled studijních oborů a jejich učební plány, charakteristiky oboru, uplatnění absolventů, podmínky přijímacího řízení, přihlášky ke stažení, možnost ubytování v budově školy a další informace o podmínkách studia

 

Připravované akce

03. 02. 2015 14:30 – 16:00 Řecká četba [A] (1) (Předmět)
05. 02. 2015 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (1) (Předmět)
06. 02. 2015 08:30 – 19:30 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (1) (Předmět)
07. 02. 2015 08:30 – 11:50 Ekumenická eklesiologie [A] (1) (Předmět)
07. 02. 2015 10:20 – 14:00 Menšiny [A] (1) (Předmět)
11. 02. 2015 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (2) (Předmět)
19. 02. 2015 14:30 – 15:30 Možnosti navazujícího studia v teologii
21. 02. 2015 08:30 – 11:50 Biblická interpretace [A] (3) (Předmět)
21. 02. 2015 08:30 – 11:50 Církevní dějiny 2 [A] (3) (Předmět)
08. 03. 2015 – 08. 03. 2015 Neděle ETS 2015

Všechny připravované akce

Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9. IČ 41690184.

Telefon: +420 281 921 734. E-mail: .

Bankovní účet: 27 – 325 249 0257 / 0100.