Přihlášení

Nabídka studia na ETS v roce 2015/2016

 

Připravujte se duchovně, odborně i prakticky ke službě právě na ETS

Otevíráme všechny obory:

  • denní i dálkovou formou
  • studium TEOLOGIE: obor Teologická a pastorační činnost – teologické zaměření
  • studium SOCIÁLNÍ PRÁCE: obor Pastorační a sociální služba, pro studenty VOŠ také možnost paralelního studia bakaláře sociální práce
  • studium PASTORACE: s diplomem z teologie – obor Teologická a pastorační činnost pastorační zaměření, s diplomem ze sociální práce – obor Pastorační a sociální práce
  • neakreditovaný obor Sborový pracovník

Školné zůstává na stejné níži jako v předchozích letech :)

Jedinečná nabídka ročního denního studia – BLACKBRIDGE

Den otevřených dveří

Termín podání přihlášek 31. května, první kolo přijímacího řízení

V sekci Zájemci o studium najdete: přehled studijních oborů a jejich učební plány, charakteristiky oboru, uplatnění absolventů, podmínky přijímacího řízení, přihlášky ke stažení, možnost ubytování v budově školy a další informace o podmínkách studia

Připravované akce

02. 03. 2015 09:00 – 20:00 Křesťanská etika 2 [A] (4) (Předmět)
08. 03. 2015 – 08. 03. 2015 Neděle ETS 2015
27. 03. 2015 08:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (7) (Předmět)

Všechny připravované akce

Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9. IČ 41690184.

Telefon: +420 281 921 734. E-mail: .

Bankovní účet: 27 – 325 249 0257 / 0100.