Evangelikální fórum 2022

20. 09. 2022

Téma: FENOMÉNY:

Informační brožura ke stažení ZDE

nebo klikněte na náhled:

Brožura k Evangelikálnímu Fóru 2022 - FENOMÉNY
  • Jakou výzvou je pro církev online svět?
  • Co znamená náhlý nárůst genderových identit?
  • Proč jsme jako křesťané zranitelní vůči konspiračním teoriím?
  • Jak církev přemýšlí o leadershipu a kde jsou jeho limity?

Církev, která nečte znamení doby, ztrácí schopnost odpovídat na otázky, které si lidé kladou, i schopnost sebereflexe. Promýšlet ve světle evangelia fenomény naší současnosti, a to jak ty inspirující tak ty znepokojující, fenomény kolem nás i uvnitř církve, je duchovní disciplínou a cestou k hlubšímu setkání s lidmi i s Bohem. Které naděje i úzkosti, zápasy i touhy jsou příznačnými fenomény – znameními naší doby? Další Evangelikální fórum otevře některé z nich formou přednášek, kulatých stolů a diskusí.

Přihlášky (možnost online registrace) a ceny naleznete ZDE.
Všechny informace (podrobný program, možnost registrace, atd.) nalezente přímo na stránkách Evangelikálního fóra.

Evangelikální fórum pořádá Česká evangelikální aliance ve spolupráci s ETS.

Více viz fotogalerie pod článkem