Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří pro denní studium proběhne ve čtvrtek 10.5.2018, pro dálkové pak v sobotu 19.5.2018. Je možné si domluvit individuální návštěvu školy i v jiném termínu. Zájemci nechť píší na adresu .

Máme pro vás připravené všechny informace, které vás zajímají:

  • podrobnosti o studijních plánech
  • možnosti návazného VŠ studia na našich partnerských školách v ČR i v zahraničí
  • informace o systému odborných praxí
  • možnosti ubytování denních studentů
  • přístup do vyučovacích hodin a kontakt se studenty ETS
  • informace o učitelích ETS
  • prohlídka knihovny
  • možnosti uplatnění absolventů
  • písemné informace pro zájemce o studium, přihlášky ke studiu, učební plány aj.
  • běžné informace o studiu na ETS a zodpovídání dotazů
Program dne  
8.00 Přivítání zájemců o studium v ředitelně a prohlídka budovy - 1. patro vlevo
následuje výuka dle rozvrhu
10.00 Informace o možnostech studia - ředitelna v 1. patře vlevo
následuje výuka dle rozvrhu
12.00 Informace o možnostech studia - ředitelna v 1. patře vlevo
následuje výuka dle rozvrhu
16.00 Prohlídka budovy školy pro veřejnost, seznámení s dalšími službami v Komunitním centru Chvaly, informace pro zájemce o studium - ředitelna v 1. patře vlevo
17.00 Uzavření dveří na konci dne otevřených dveří :)

Zájemci o studium jsou srdečně zváni vstoupit do právě probíhající výuky. Aktuální nabídka je uvedena v rozvrhu - Kalendáři.

Na setkání s Vámi se těší:

Je možné si také domluvit individuální návštěvu školy v jiném termínu pro ty, kteří nemohou přijít na den otevřených dveří. Zájemci nechť píší na adresu .

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184