Kurzovné

Není-li přímo na stránce kurzu uvedena cena, pak platí následující ceník:

Náslech (audit) jakéhokoli kurzu zahrnuje účast při výuce, materiály rozdávané studentům i možnost se aktivně zapojit otázkami v rozhovoru, nezahrnuje však domácí přípravy, psaní testů, esejů nebo zkoušky, ani získání certifikátu. Cena náslechu je u všech typů kurzů 600 Kč.

Kredit za kurz zahrnuje plnou účast včetně domácích příprav a klasifikace. Získání kreditu potvrzuje certifikát, který od ETS obdržíte. Kurz vám bude započítán v případě budoucího studia na ETS VOŠ. Kurzy mají různý rozsah vyučovacích hodin:

  • Standardní předmět (v denním studiu 28 vyučovacích hodin, resp. v dálkovém studiu 14 hodin): 990 Kč, resp. 840 Kč
  • Předmět polovičního rozsahu (13 vyučovacích hodin v denním studiu): 650 Kč
  • Soustředění (16-20 hodin v denním i dálkovém studiu): 990 Kč
  • Soustředění v dvojnásobném rozsahu (40 hodin): 1500 Kč
  • Samostatná zkouška (včetně opravných termínů): 500 Kč
  • Slevy
    • Absolventi ETS mají 50% slevu kursovného, min. částka však činí 500 Kč.
    • Kurzovné pro studenty ETS, kteří mají aktuálně přerušeno, je stanoveno jednotně 500 Kč za kurz.

Storno poplatek při platbě za zrušení přihlášky do kurzu: 50 Kč

Konferenční poplatek na Evangelikální fórum je stanoven v informacích o události a neřídí se ceníkem ETS.

Úplný přehled poskytuje [Ceník poplatků platných od 1. 9. 2020]

Jak částku platit

Částka kurzovného je splatná vždy před zahájením kursu. Jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic svého rodného čísla. Jako konstantní symbol použijte 0558. Číslo bankovního účtu ETS najdete v patičce internetových stránek nebo v sekci O nás - podpora. V případě méně standardní platby je třeba dodat kopii dokladu o Vaší platbě s jasně vyznačeným jménem studenta, za kterého platba proběhla. V kursovném nejsou obsaženy platby za učebnice, knihy, ani jiné pomůcky k výuce.

Datum poslední aktualizace: 1. září 2020

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184