Okruhy otázek k absolutoriu 2020, obor Teologická a pastorační činnost - pastorační zaměření (61-41-N/01)

Studenti teologického zaměření skládají zkoušku z cizího jazyka (angličtiny, resp. němčiny) a jednu společnou zkoušku z odborných předmětů: Psychologie I-III a Pastorační směry a pastorace. Součástí absolutoria je také obhajoba absolventské práce.

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakaláře PSP

Jelikož se jedná o obor akreditovaný Univerzitou Karlovou, podklady pro studenty jsou pouze na stránkách Evangelické teologické fakulty, která také zodpovídá za správnost a aktuálnost.

Okruhy otázek k absolutoriu 2020, pro obor Teologická a pastorační činnost - teologické zaměření (61-41-N/01)

Studenti teologického zaměření skládají zkoušku z cizího jazyka (angličtiny, resp. němčiny) a jednu společnou zkoušku z odborných předmětů: systematická teologie, pastorální teologie a služba církve. Součástí absolutoria je také obhajoba absolventské práce.

Okruhy otázek k absolutoriu 2020, pro obor Pastorační a sociální práce (75-32-N/07)

Studenti  se zaměřením pastorační a sociální práce skládají zkoušku z cizího jazyka (angličtiny, resp. němčiny) a jednu společnou zkoušku z odborných předmětů: Sociální práce: teorie a metody,  Sociální politika a Pastorační směry. Součástí absolutoria je také obhajoba absolventské práce.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184