Obor :: Sborový pracovník (kombinované)

Program celoživotního vzdělávání pro současné i budoucí aktivní křesťany.

Studijní program v rozsahu 30 předmětů (60 kreditů), který spojuje následující výhody:

Dobré základy: Garantujeme ucelost ve třech oblastech:

  • biblické základy
  • základy křesťanského učení
  • služba ve sboru # Vynikající kvalita: Z kvalitního vyučování na ETS si polovinu svého studijního plánu sestaví každý sám z toho nejlepšího, co ETS nabízí. # Individuální potřeby: Polovinu předmětů si zájemce vybere sám podle svého obdarování a zájmů. U všech předmětů si sám volí formu studia: denní či dálkovou, případně formou soustředění (pokud se daný rok nabízí). Podle své potřeby volí délku studia 1-4 roky.

Studium je možné ukončit během jednoho roku až čtyř let. Jelikož se jedná jen o část akreditovaného studia, jeho úspěšné dokončení neopravňuje k užívání titulu. Navíc není podmínkou konkrétní dosažené vzdělání (např. maturita).

Nabídka je zvláště vhodná pro:

  • studenty, kteří chtějí využít rok před dalším studiem k přípravě na službu Bohu
  • studenty jiných škol, kteří se během svého studia chtějí také připravit na budoucí službu v církvi
  • pracující, kteří vnímají potřebu hlubšího studia, ale nemají kapacitu na plné akreditované studium; tento program je prakticky jednou třetinou plného studia
  • zájemci všech věkových skupin (včetně té nejstarší), kteří se rozhodli zrát, a nikoli stárnout

Případné dotazy rád zodpoví koordinátor oboru Sborový pracovník David Beňa, lic. theol. Přihlásit se může kdokoli, věk ani dosažené vzdělání nerozhoduje.

Aktuálně vyučované předměty

Předměty

Přehled společných předmětů:

1. Biblické základy

2. Křesťanské učení

3. Služba ve sboru

K těmto předmětům si každý vybere ještě jednou tolik předmětů dle vlastního výběru podle aktuální nabídky kalendáře denního a dálkového studia v levém dílčím menu Předměty.

Za jeden či za čtyři roky

Studium je možné ukončit během jednoho roku nebo max. za čtyři roky.

Jelikož se nejedná o akreditované studium, jeho úspěšné dokončení neopravňuje k užívání titulu ani nedává studentovi právní statut studenta.

Při absolvování všech kurzů během jediného roku formou denního studia jde o 25 vyučovacích hodin týdně (á 45 min.) ve dvou semestrech po 13 týdech (tj. 650 vyučovacích hodin celkem).

Při absolvování maximálního počtu kurzů formou dálkového studia během jediného roku jde o 7 sobotních setkání v semestru (od 8:30 do 15:50 hod.), jedno víkendové soustředění (pátek a sobota) + 16 vyučovacích hodin týdně (á 45 min.).

Při absolvování všech kurzů formou dálkového studia je třeba studium rozložit na dva roky.

Vzhledem k tomu, že na každou vyučovací hodinu je potřeba alespoň jednu hodinu domácí přípravy, jedná se celkem o mnoho hodin investovaných do osobního růstu a služby Bohu.

Prakticky

Zájemce se přihlásí do tohoto studia. Podle rozvrhu denního či dálkového studia si vybere, jakou formou bude studovat povinné předměty (např. úvod do starého a nového zákona, etiku nebo pastorační dovednosti). Z rozvrhů si dále vybere ostatní zajímavá témata (nebo oblíbené učitele). Takto vznikne individuální studijní plán na dva, tři nebo i čtyři roky. Školné programu Sborový pracovník = 300 Kč / kredit, tj. 18.000,- Kč za celý program (při rozsahu 60 kreditů): Školné se v programu Sborový pracovník platí před zahájením studijního období podle zapsaných předmětů. Volbu předmětů si může přizpůsobit podle aktuálního rozvrhu. Při úspěšném splnění všech studijních povinností získá certifikát ETS, který bude slavnostně předán při vysílání absolventů ETS.

Otázky a odpovědi

Co znamenjí ty zkratky TPČ, PSP, Dn, DS?

ETS má v současné době u Ministerstva školství (MŠMT) dvě oficiální akreditace: za prvé Teologická pastorační činnost TPČ, často se říká spíš teologie (T); za druhé Pastoračně sociální práce PSP (nebo krátší: P).

Oba směry/obory mají učební plány zvlášť pro třileté denní studium (Dn) a čtyřleté dálkové studium (DS). Toto už jsou čtyři odlišné programy. Některé předměty mají jen ti jedni, jiné ti druzi, některé mají spolu, ale zase v odlišném rozsahu. V obou směrech existují odlišné povinně-volitelné předměty (PVP). K orientaci používejte učební plány, které jsou ke stažení v přehledu studijních oborů v sekci “Zájemci o studium”.

“Sborový pracovník” je neakreditovaný program, tzn. MŠMT nám k tomu nic nepřispívá, ale také do toho nemluví. A proto platí: Můžete si u každého směru (T+P) a u každé formy studia (Dn+DS) volně vybírat. Musíte jen plnit povinné předměty a potom mít celkový počet kreditů.

Tzn. nemusíte se vůbec starat o to, co je pro PSP a TPČ povinný předmět. V každém kurzu, do kterého chodíte Vás učitelé seznámí s tím, co vyžadují pro závěrečné hodnocení.

Jaké předměty jsou povinné?

Pro dálkové nebo denní studenty akreditovaných studijních programů je převážná většina předmětů povinná a jen omezený počet konzultací a soustředění jsou povinně volitelné předměty, v rozvrhu označeny PVP. Toto pro Vás neplatí!

Povinné předměty představují zhruba půlku studijního programu Sborový pracovník. Druhá půlka jsou tedy povinně-volitelné předměty, které si můžete vybírat ze všech kurzů, které ETS nabízí.

Studenti programu sborový pracovník tedy nestudují jazyky a ani nemusí získávat odborné praxe. Jazyky je však možné si vybrat v rámci volitelných kurzů.

Zde naleznete seznam povinných předmětů sborových pracovníků.

Kdy budou povinné předměty SbP v rozvrhu dálkového studia?

Tato otázka je důležitá pro ty studenty, kteří se denního studia na ETS nemohou zúčastnit, budou tedy odkázani na nabídku dálkového studia. Podle dlouhodobého učebního plánu DS se předměty vyučují jednou za dva roky. Letošní a loňské vyučované předměty naleznete v seznamu všech předmětů v sekci Studium.

Jisté je to, že škola se zavazuje tyto předměty pravidelně nabízet studentům akreditovaných programů. Z toho vyplývá, že bude možné splnit vše během čtyř let.

Je možné přestoupit do akreditovaného studijního programu ETS?

Ano, je možné, že během studia zjistíte, že si chcete vystudovat některý akreditovaný obor. V tom případě se Vám ukončené předměty zapíší po přijímacím řízení do indexu jako splněné a poměrná část školného (tj. 13 tis. Kč), kterou jste nestihli proměnit v ukončené předměty bude převedena na úhradu školného v rámci řádného studia.

Co když budu chtít studium přerušit nebo ukončit?

Během prvního roku se může ukázat, že toto studium není to, co jste ve skutečnosti potřebovali a budete chtít studium ukončit. Dostanete certifikát ETS o ukončených předmětech a vrátíme vám případně školné za druhý semestr, pokud jste studium přerušili po prvním semestru.

Studium je možné dokončit kdykoli během 4 let. Přerušení není žádný problém, pokud se vejdete do těchto 4 let od počátku studia. V případě překročení této lhůty budeme postupovat individuálně tak, abyste mohli ze studia přijmout co nejvíce.

Možná bude někdo chtít studium ukončit předčasně, ale tato situace nastane až v druhém či třetím roce studia. V tom případě dostane certifikát ETS o všech ukončených předmětech (nikoli souhrnný certifikát programu celoživotního vzdělávání), ale školné v tomto případě nevracíme.

Když bych se později hlásil(a) ke studiu ETS, mohu uplatnit předměty, které jsem již vystudoval?

Pokud jste již program celoživotního vzdělávání dokončil(a) a získal(a) tak certifikát ETS a nyní se zajímáte o studium na ETS - VOŠ, pak je samozřejmostí, že se Vám započte vše, co řádné studim požaduje, a přitom Vy to již máte hotové.

Mohu certifikát ETS uplatnit také na jiných školách?

Certifikát ETS je možné uplatnit pouze na školách, které se jej rozhodly uznat. Jedná se především o školy, které učinily s absolventy ETS dobré zkušenosti.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184