Obor :: Sociální práce a pastorace VOŠ (denní)

Pomocí přednášek získají studenti celkový přehled o jednotlivých předmětech. Důležitou součástí studia jsou semináře, ve kterých studenti pracují tvořivě a samostatně. Součástí studia je i praxe na sboru, v církevní nebo státní organizaci, dohodnutá podle zaměření studenta. Kontakty s předními českými i zahraničními odborníky jsou pěstovány formou týdenních studijních soustředění, kterými školní rok začíná i končí.

Duchovní revoluce

Denní studium na ETS se v životech mnoha lidí osvědčuje jako období duchovní revoluce. Bezpečné prostředí laskavých vztahů na škole přispívá k růstu a zrání. Intenzívní spolupráce studentů v průběhu studia přerůstá v trvalé vztahy mezi absolventy.

Škola je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, což svědčí o dobrém standardu výuky, studentům garantuje prostupnost mezi školami zaměřenými na sociální práci a posiluje specializaci semináře na otázky pastorace. Studium vede k získání odborných znalostí a dovedností, ale pamatujeme také na duchovní rozměr. K tomu slouží ucelený výklad Bible a biblického přístupu k životu, který prakticky propojuje křesťanskou víru a sociální práci. Menší třídy podporují osobní kontakt učitelů a studentů. Studenti mají příležitost ujasnit si spojitost křesťanství s odborným přístupem v pastoračních předmětech vedených zkušenými učiteli a praktiky. Naši absolventi tak mohou uspokojovat nároky klientů ve všech oblastech – tělesné, společenské, duševní i duchovní. Více o pastoraci…

“Studium nabízí prostor pro osobní zrání a rozvoj skrze pestrý kolektiv studentů a intenzívní vztahy, setkání a spolupráci s pedagogy, kteří mají bohaté zkušenosti z praxe, skrze práci ve skupinách, sebezkušenost, praxi v sociálních zařízeních a programy, které jsou v rámci studia propojeny se supervizí a rodinnou atmosférou školy, která má jako jednu z priorit také pastorační péči o své studenty.” (Mgr. Veronika Dziamová)

Obor sociální práce zahrnuje studium pastorace, která se na semináři vyučuje již od roku 1995 (viz učební plán). Navíc škola nabízí získání bakalářského titulu pod jednou střechou.

Případné dotazy zodpoví pracovníci studijního oddělení .

[Učební plán oboru PSP denní v pdf]

Aktuálně vyučované předměty

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184