Obor :: Teologie a pastorace VOŠ, teologické zaměření (dálkové)

Základní formou dálkového studia jsou sobotní konzultace. Konají se přibližně jednou za tři týdny, každý školní rok se jich koná 16. Předpokládají domácí přípravu, pro kterou jsou připraveny materiály. Vlastní konzultace je diskusí nad samostatně nastudovanou látkou. Na jednu sobotní konzultaci se předpokládá asi 15 hodin domácí práce. Dále se během studia koná jedno týdenní a 6 víkendových soustředění. Studenti prohlubují znalost živého jazyka (angličtiny nebo němčiny) v povinných či volitelných konzultacích. Součástí studia je i praxe na sboru.

Zájemci, kterým jejich časové vytížení nebo životní situace neumožňuje řádné studium, se mohou zapsat ke studiu jednotlivých kurzů. Takovým studiem mohou ověřit, zda životní okolnosti umožňují další studium. Navíc vystudované kurzy se jim po složení přijímacích zkoušek na základě certifikátu započítají.

Evangelikální teologie

Osobní - dotýká se lidí a proměňuje je. Jejím rozměrem je duchovní růst a rozvoj osobnosti. Teologie typu Já-Ty, zaměřená na Vztah a vztahy.

Uctivá - Vůči Bohu. Vděčná za Boží milost, za oběť Ježíše Krista, za působení a dary Ducha svatého. Vůči Bibli. Nestaví se nad Bibli, ale pod Bibli. Hledá v ní normu, život i potěšení. Vyrovnává se s liberalizmem.

Živá - Teologie do života a pro život. Není izolovaná v pracovnách badatelů, zabývá se reálnými otázkami a problémy. Vyrůstá z praxe živých a rostoucích sborů a slouží jim. Teologie spojená s evangelizací. Kreativní, nebojí se emocí.

Akademická - Nebojí se rozumu. Spojuje víru s odbornou akademickou kvalitou. Praktikuje mezioborový dialog, zvl. mezi teologií a psychologií. Vyrovnává se s fundamentalizmem.

Praktická - Zaměřená na konkrétní pomoc lidem, na službu, na rozvoj praktických dovedností. Prakticky připravuje na cílové profese.

Česká - Patří do velké a rostoucí komunity světového evangelikalizmu. Kromě společných hodnot pěstuje i specificky domácí důrazy, zvl. navázání na českou reformaci, pokorný dialog s jinými teologickými tradicemi a smysl pro humor.

Případné dotazy rád zodpoví vedoucí oboru teologické a pastorační činnosti na ETS Mgr. Viktor Ber, Ph.D..

[Učební plán oboru TPČ, teologické zaměření dálkové v pdf]

Aktuálně vyučované předměty

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184