Všechno (bez stránkování)

Rozvrhy denního a kombinovaného studia ke stažení:

  • Rozvrh denního studia: ZO 2019/20 [pdf]
  • Rozvrhy kombinovaného studia: ZO 2019/20 [pdf]
  • Seznam a výklad zkratek předmětů: Zkratky 2019/20 [pdf]
  • Termíny konzultací kombinovaného studia:
    • Zimní období 2019/20: 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 9.11., 7.12., 4.1. a 18.1. (zkoušky)
    • Letní období 2019/20: 1.2., 22.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 16.5. a 6. 6. (zkoušky)
  • Konzultační hodiny studijního oddělení: v pracovních dnech zpravidla Út – St – Čt 9:00-12:00 a 13:00-16:00, během sobotních konzultací kombinovaného studia  (viz výše), v jinou dobu po předchozí dohodě

Druh kalendáře: denní | týdenní | měsíční | roční | bez stránkování |


iCal

22. 10. 2019 08:30 – 10:00 Přístupy v sociální práci [A] (6)[UDÁLOST ZRUŠENA]
22. 10. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (6)
22. 10. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (8)
22. 10. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (6)
22. 10. 2019 10:30 – 12:00 Filozofie a etika v sociální práci [A] (6)[UDÁLOST ZRUŠENA]
22. 10. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (6)
22. 10. 2019 12:45 – 16:00 Religionistika: nové náboženské směry [A] (3)
22. 10. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální práce [A] (6)[UDÁLOST ZRUŠENA]
22. 10. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (3)
22. 10. 2019 16:15 – 17:45 Náboženství v religionistickém bádání [A] (3)
23. 10. 2019 08:00 – 11:30 Homiletika [A] (3)
23. 10. 2019 08:30 – 10:00 Metody sociálního výzkumu [A] (6)[UDÁLOST ZRUŠENA]
23. 10. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 1 [A] (8)
23. 10. 2019 08:30 – 12:00 Interpretace starozákonních textů [A] (3)
23. 10. 2019 10:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (6)[UDÁLOST ZRUŠENA]
23. 10. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (6)
23. 10. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (6)
23. 10. 2019 12:45 – 14:15 Zástup na Praxis Pietatis
23. 10. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (6)
23. 10. 2019 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (3)
23. 10. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (3)
23. 10. 2019 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (8)
23. 10. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (8)
23. 10. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (6)[UDÁLOST ZRUŠENA]
23. 10. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do sociální politiky [A] (3)
24. 10. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (3)
24. 10. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (3)
24. 10. 2019 08:30 – 12:00 Úvod do řečtiny [A] (8)
24. 10. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejština [A] (8)
24. 10. 2019 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (8)
24. 10. 2019 18:00 – 18:45 Úvod do současné filozofie [A] (6)
25. 10. 2019 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (6)[UDÁLOST ZRUŠENA]
28. 10. 2019 – 28. 10. 2019 Den vzniku samostatného československého státu
29. 10. 2019 08:30 – 10:00 Přístupy v sociální práci [A] (7)
29. 10. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (7)
29. 10. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (9)
29. 10. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (7)
29. 10. 2019 10:30 – 12:00 Filozofie a etika v sociální práci [A] (7)
29. 10. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (7)
29. 10. 2019 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (4)
29. 10. 2019 14:30 – 16:00 Psychopatologie 1 [A] (3)
29. 10. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální práce [A] (7)
29. 10. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny reformace [A] (4)
29. 10. 2019 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (9)
30. 10. 2019 08:30 – 10:00 Metody sociálního výzkumu [A] (7)
30. 10. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 1 [A] (9)
30. 10. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (3)
30. 10. 2019 10:30 – 12:00 Seminář k absolventské práci [A] (9)
30. 10. 2019 10:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (7)
30. 10. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (7)
30. 10. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (7)
30. 10. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (7)
30. 10. 2019 14:30 – 19:30 Psychologie osobnosti [A] (4)
30. 10. 2019 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (9)
30. 10. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (9)
30. 10. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (7)
31. 10. 2019 08:25 – 14:15 Základy práva 2 [A] (3)
31. 10. 2019 08:30 – 12:00 Řecká četba [A] (9)
31. 10. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do sociologie [A] (4)
31. 10. 2019 11:15 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (9)
31. 10. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejština [A] (9)
31. 10. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (3)
31. 10. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (3)
31. 10. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (3)
31. 10. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (3)
31. 10. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (3)
31. 10. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (1)
31. 10. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (3)
31. 10. 2019 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (5)
31. 10. 2019 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (9)
31. 10. 2019 18:00 – 18:45 Úvod do současné filozofie [A] (7)
01. 11. 2019 08:30 – 17:40 Pastorace 1 [A] (1)
01. 11. 2019 08:30 – 16:00 Základy práva 2 [A] (10)
01. 11. 2019 08:30 – 17:40 Pastorace 1 [A] (1)
01. 11. 2019 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (7)
01. 11. 2019 10:30 – 17:20 Apologetika [A] (1)
01. 11. 2019 10:30 – 17:20 Apologetika [A] (1)
02. 11. 2019 08:30 – 14:00 Pastorace 1 [A] (2)
02. 11. 2019 08:30 – 17:20 Teorie sociální práce [A] (1)
02. 11. 2019 08:30 – 15:50 Apologetika [A] (10)
02. 11. 2019 08:30 – 14:00 Pastorace 1 [A] (2)
02. 11. 2019 08:30 – 15:50 Apologetika [A] (6)
02. 11. 2019 09:00 – 16:00 Homiletika 2 [Horizonty - kurz pro veřejnost] (1)
05. 11. 2019 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří Dn
05. 11. 2019 08:30 – 10:00 Přístupy v sociální práci [A] (8)
05. 11. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (8)
05. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (10)
05. 11. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (8)
05. 11. 2019 10:30 – 12:00 Filozofie a etika v sociální práci [A] (8)
05. 11. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (8)
05. 11. 2019 12:45 – 16:00 Religionistika: nové náboženské směry [A] (4)
05. 11. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální práce [A] (8)
05. 11. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (4)
05. 11. 2019 16:15 – 17:45 Náboženství v religionistickém bádání [A] (4)
06. 11. 2019 08:00 – 11:30 Homiletika [A] (4)
06. 11. 2019 08:30 – 10:00 Metody sociálního výzkumu [A] (8)
06. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 1 [A] (10)
06. 11. 2019 08:30 – 12:00 Interpretace starozákonních textů [A] (4)
06. 11. 2019 10:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (8)
06. 11. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (8)
06. 11. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (8)
06. 11. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (8)
06. 11. 2019 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (4)
06. 11. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (4)
06. 11. 2019 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (10)
06. 11. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (10)
06. 11. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (8)
07. 11. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (4)
07. 11. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (4)
07. 11. 2019 08:30 – 12:00 Úvod do řečtiny [A] (10)
07. 11. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejština [A] (10)
07. 11. 2019 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (10)
07. 11. 2019 18:00 – 18:45 Úvod do současné filozofie [A] (8)
08. 11. 2019 08:30 – 15:50 Biblické poradenství [A] (2)
08. 11. 2019 08:30 – 12:00 Evangelizace a učednictví [A] (8)
08. 11. 2019 13:15 – 17:50 Základní témata filozofie [A] (5)
09. 11. 2019 – 09. 11. 2019 Den otevřených dveří KS
09. 11. 2019 – 09. 11. 2019 Konzultace kombinovaného studia
09. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do studia jazyků [A] (5)
09. 11. 2019 08:30 – 11:50 Metody sociální práce [A] (3)
09. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (6)
09. 11. 2019 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 1 [A] (6)
09. 11. 2019 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (5)
09. 11. 2019 10:20 – 11:50 Úvod do řečtiny [A] (5)
09. 11. 2019 12:30 – 15:50 Evangelizace a učednictví [A] (6)
09. 11. 2019 12:30 – 15:50 Systematická teologie: přehled 1 [A] (3)
12. 11. 2019 08:30 – 10:00 Přístupy v sociální práci [A] (9)
12. 11. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (9)
12. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (11)
12. 11. 2019 09:30 – 12:30 Rada ETS
12. 11. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (9)
12. 11. 2019 10:30 – 12:00 Filozofie a etika v sociální práci [A] (9)
12. 11. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (9)
12. 11. 2019 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (5)
12. 11. 2019 14:30 – 16:00 Psychopatologie 1 [A] (4)
12. 11. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální práce [A] (9)
12. 11. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny reformace [A] (5)
12. 11. 2019 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (11)
13. 11. 2019 08:30 – 10:00 Metody sociálního výzkumu [A] (9)
13. 11. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (4)
13. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 1 [A] (11)
13. 11. 2019 10:30 – 12:00 Seminář k absolventské práci [A] (11)
13. 11. 2019 10:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (9)
13. 11. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (9)
13. 11. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (9)
13. 11. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (9)
13. 11. 2019 14:30 – 19:30 Psychologie osobnosti [A] (5)
13. 11. 2019 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (11)
13. 11. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (11)
13. 11. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (9)
14. 11. 2019 08:30 – 12:00 Řecká četba [A] (11)
14. 11. 2019 11:15 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (11)
14. 11. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejština [A] (11)
14. 11. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (4)
14. 11. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (4)
14. 11. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (4)
14. 11. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (4)
14. 11. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (4)
14. 11. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (2)
14. 11. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (4)
14. 11. 2019 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (6)
14. 11. 2019 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (11)
14. 11. 2019 18:00 – 18:45 Úvod do současné filozofie [A] (9)
15. 11. 2019 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (9)
17. 11. 2019 – 17. 11. 2019 Den boje za svobodu a demokracii
19. 11. 2019 08:30 – 10:00 Přístupy v sociální práci [A] (10)
19. 11. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (10)
19. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (12)
19. 11. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (10)
19. 11. 2019 10:30 – 12:00 Filozofie a etika v sociální práci [A] (10)
19. 11. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (10)
19. 11. 2019 12:45 – 16:00 Religionistika: nové náboženské směry [A] (5)
19. 11. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální práce [A] (10)
19. 11. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (5)
19. 11. 2019 16:15 – 17:45 Náboženství v religionistickém bádání [A] (5)
20. 11. 2019 08:00 – 11:30 Homiletika [A] (5)
20. 11. 2019 08:30 – 10:00 Metody sociálního výzkumu [A] (10)
20. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 1 [A] (12)
20. 11. 2019 08:30 – 12:00 Interpretace starozákonních textů [A] (5)
20. 11. 2019 10:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (10)
20. 11. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (10)
20. 11. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (10)
20. 11. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (10)
20. 11. 2019 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (5)
20. 11. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (5)
20. 11. 2019 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (12)
20. 11. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (12)
20. 11. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (10)
21. 11. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (5)
21. 11. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (5)
21. 11. 2019 08:30 – 12:00 Úvod do řečtiny [A] (12)
21. 11. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejština [A] (12)
21. 11. 2019 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (12)
21. 11. 2019 18:00 – 18:45 Úvod do současné filozofie [A] (10)
22. 11. 2019 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (10)
22. 11. 2019 08:30 – 16:00 Menšiny [A] (12)
23. 11. 2019 08:30 – 13:30 Menšiny [A] (11)
23. 11. 2019 08:30 – 14:00 Seminář k absolventské práci [A] (1)
26. 11. 2019 08:30 – 10:00 Přístupy v sociální práci [A] (11)
26. 11. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (11)
26. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (13)
26. 11. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (11)
26. 11. 2019 10:30 – 12:00 Filozofie a etika v sociální práci [A] (11)
26. 11. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (11)
26. 11. 2019 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (6)
26. 11. 2019 14:30 – 16:00 Psychopatologie 1 [A] (5)
26. 11. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální práce [A] (11)
26. 11. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny reformace [A] (6)
26. 11. 2019 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (13)
27. 11. 2019 08:30 – 10:00 Metody sociálního výzkumu [A] (11)
27. 11. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (5)
27. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 1 [A] (13)
27. 11. 2019 10:30 – 12:00 Seminář k absolventské práci [A] (13)
27. 11. 2019 10:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (11)
27. 11. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (11)
27. 11. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (11)
27. 11. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (11)
27. 11. 2019 14:30 – 19:30 Psychologie osobnosti [A] (6)
27. 11. 2019 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (13)
27. 11. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (13)
27. 11. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (11)
28. 11. 2019 08:30 – 12:00 Řecká četba [A] (13)
28. 11. 2019 11:15 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (13)
28. 11. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejština [A] (13)
28. 11. 2019 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (7)
28. 11. 2019 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (13)
28. 11. 2019 18:00 – 18:45 Úvod do současné filozofie [A] (11)
29. 11. 2019 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (11)
29. 11. 2019 08:30 – 16:00 Menšiny [A] (13)
29. 11. 2019 15:05 – 19:30 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (1)
29. 11. 2019 15:05 – 19:30 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (1)
30. 11. 2019 08:30 – 13:30 Menšiny [A] (14)
30. 11. 2019 08:30 – 16:55 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (2)
30. 11. 2019 08:30 – 16:55 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (2)
03. 12. 2019 08:30 – 10:00 Přístupy v sociální práci [A] (12)
03. 12. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (12)
03. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (14)
03. 12. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (12)
03. 12. 2019 10:30 – 12:00 Filozofie a etika v sociální práci [A] (12)
03. 12. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (12)
03. 12. 2019 12:45 – 16:00 Religionistika: nové náboženské směry [A] (6)
03. 12. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální práce [A] (12)
03. 12. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (6)
03. 12. 2019 16:15 – 17:45 Náboženství v religionistickém bádání [A] (6)
04. 12. 2019 08:00 – 11:30 Homiletika [A] (6)
04. 12. 2019 08:30 – 12:00 Interpretace starozákonních textů [A] (6)
04. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 1 [A] (1)
04. 12. 2019 08:30 – 10:00 Metody sociálního výzkumu [A] (12)
04. 12. 2019 10:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (12)
04. 12. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (12)
04. 12. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (12)
04. 12. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (12)
04. 12. 2019 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (6)
04. 12. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (6)
04. 12. 2019 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (14)
04. 12. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (14)
04. 12. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (12)
05. 12. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (6)
05. 12. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (6)
05. 12. 2019 08:30 – 12:00 Úvod do řečtiny [A] (14)
05. 12. 2019 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (14)
05. 12. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejština [A] (14)
05. 12. 2019 14:30 – 17:00 Pastorační praktikum 1 [A] (1)
05. 12. 2019 14:30 – 17:00 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (2)
05. 12. 2019 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (14)
05. 12. 2019 18:00 – 18:45 Úvod do současné filozofie [A] (12)
06. 12. 2019 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (12)
06. 12. 2019 13:15 – 17:50 Základní témata filozofie [A] (1)
07. 12. 2019 – 07. 12. 2019 Konzultace kombinovaného studia
07. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do studia jazyků [A] (6)
07. 12. 2019 08:30 – 11:50 Pastoračně sociální gerontologie [A] (1)
07. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (7)
07. 12. 2019 10:20 – 11:50 Úvod do řečtiny [A] (6)
07. 12. 2019 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 1 [A] (7)
07. 12. 2019 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (6)
07. 12. 2019 12:30 – 15:50 Systematická teologie: přehled 1 [A] (4)
07. 12. 2019 12:30 – 15:50 Metody sociálního výzkumu [A] (3)
07. 12. 2019 16:00 – 16:45 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (2)
07. 12. 2019 16:00 – 16:45 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (1)
07. 12. 2019 16:00 – 16:45 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (2)
07. 12. 2019 16:00 – 16:45 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (2)
07. 12. 2019 16:00 – 16:45 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (14)
10. 12. 2019 08:30 – 10:00 Přístupy v sociální práci [A] (13)
10. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (1)
10. 12. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (13)
10. 12. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (13)
10. 12. 2019 10:30 – 12:00 Filozofie a etika v sociální práci [A] (13)
10. 12. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (13)
10. 12. 2019 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (7)
10. 12. 2019 14:30 – 16:00 Psychopatologie 1 [A] (6)
10. 12. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální práce [A] (13)
10. 12. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny reformace [A] (7)
10. 12. 2019 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (14)
11. 12. 2019 08:30 – 10:00 Metody sociálního výzkumu [A] (13)
11. 12. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (6)
11. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 1 [A] (14)
11. 12. 2019 10:30 – 12:00 Seminář k absolventské práci [A] (14)
11. 12. 2019 10:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (13)
11. 12. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (13)
11. 12. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (13)
11. 12. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (13)
11. 12. 2019 14:30 – 19:30 Psychologie osobnosti [A] (7)
11. 12. 2019 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (2)
11. 12. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (1)
11. 12. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (13)
12. 12. 2019 08:30 – 12:00 Řecká četba [A] (2)
12. 12. 2019 10:30 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (2)
12. 12. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejština [A] (2)
12. 12. 2019 14:30 – 16:00 Pedagogická intervence [A] (9)
12. 12. 2019 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (2)
12. 12. 2019 18:00 – 18:45 Úvod do současné filozofie [A] (13)
13. 12. 2019 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (13)
13. 12. 2019 09:00 – 17:00 Základy křesťanské etiky [A] (1)
13. 12. 2019 09:00 – 17:00 Témata křesťanské etiky [A] (1)
14. 12. 2019 08:30 – 17:40 Manželství a rodina [A] (14)
14. 12. 2019 08:30 – 17:40 Manželství a rodina [A] (1)
14. 12. 2019 09:00 – 17:00 Základy křesťanské etiky [A] (2)
14. 12. 2019 09:00 – 17:00 Témata křesťanské etiky [A] (2)
17. 12. 2019 08:30 – 10:00 Přístupy v sociální práci [A] (14)
17. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (2)
17. 12. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (14)
17. 12. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (14)
17. 12. 2019 10:30 – 12:00 Filozofie a etika v sociální práci [A] (14)
17. 12. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (14)
17. 12. 2019 12:45 – 16:00 Religionistika: nové náboženské směry [A] (7)
17. 12. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální práce [A] (14)
17. 12. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (7)
17. 12. 2019 16:15 – 17:45 Náboženství v religionistickém bádání [A] (7)
18. 12. 2019 08:00 – 11:30 Homiletika [A] (7)
18. 12. 2019 08:30 – 12:00 Interpretace starozákonních textů [A] (7)
18. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 1 [A] (2)
18. 12. 2019 08:30 – 10:00 Metody sociálního výzkumu [A] (14)
18. 12. 2019 10:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (14)
18. 12. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (14)
18. 12. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (14)
18. 12. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (14)
18. 12. 2019 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (7)
18. 12. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (7)
18. 12. 2019 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (1)
18. 12. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (2)
18. 12. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (14)
19. 12. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (7)
19. 12. 2019 08:30 – 12:00 Úvod do řečtiny [A] (3)
19. 12. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (7)
19. 12. 2019 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (1)
19. 12. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejština [A] (1)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (5)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (5)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (5)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (5)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (5)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (3)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (5)
19. 12. 2019 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (10)
19. 12. 2019 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (3)
19. 12. 2019 18:00 – 18:45 Úvod do současné filozofie [A] (14)
20. 12. 2019 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (14)
23. 12. 2019 – 29. 12. 2019 Zimní prázdniny
24. 12. 2019 – 26. 12. 2019 Svátky vánoční
30. 12. 2019 – 03. 01. 2020 Rezervní týden ZO
01. 01. 2020 – 01. 01. 2020 Den obnovy samostatného českého státu
02. 01. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (7)
03. 01. 2020 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (1)
03. 01. 2020 14:30 – 16:00 Psychopatologie 1 [A] (7)
04. 01. 2020 – 04. 01. 2020 Konzultace kombinovaného studia
04. 01. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do studia jazyků [A] (7)
04. 01. 2020 08:30 – 10:00 Metody sociální práce [A] (4)
04. 01. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (5)
04. 01. 2020 10:20 – 11:50 Úvod do řečtiny [A] (7)
04. 01. 2020 10:20 – 15:50 Pastoračně sociální gerontologie [A] (5)
04. 01. 2020 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (7)
04. 01. 2020 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 1 [A] (7)
04. 01. 2020 12:30 – 14:00 Metody sociálního výzkumu [A] (4)
04. 01. 2020 12:30 – 14:00 Evangelizace a učednictví [A] (8)
06. 01. 2020 – 26. 01. 2020 Zkouškové období
10. 01. 2020 14:30 – 16:00 Menšiny [A] (10)
18. 01. 2020 – 18. 01. 2020 Konzultace kombinovaného studia
18. 01. 2020 08:30 – 10:00 Sociální výzkum v praxi [A] (1)
18. 01. 2020 08:30 – 10:00 Přístupy v sociální práci [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (3)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (3)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (1)
18. 01. 2020 14:20 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (2)
18. 01. 2020 14:20 – 15:50 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (3)
31. 01. 2020 – 31. 01. 2020 Uzavření klasifikace za zimní období
01. 02. 2020 – 01. 02. 2020 Konzultace kombinovaného studia
11. 02. 2020 – 13. 02. 2020 Evangelikální fórum
22. 02. 2020 – 22. 02. 2020 Konzultace kombinovaného studia
22. 02. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří KS
07. 03. 2020 – 07. 03. 2020 Konzultace kombinovaného studia
21. 03. 2020 – 21. 03. 2020 Konzultace kombinovaného studia
04. 04. 2020 – 04. 04. 2020 Konzultace kombinovaného studia
04. 04. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří KS
10. 04. 2020 – 13. 04. 2020 Velikonoční svátky
18. 04. 2020 – 18. 04. 2020 Konzultace kombinovaného studia
01. 05. 2020 – 01. 05. 2020 Svátek práce
08. 05. 2020 – 08. 05. 2020 Den vítězství
16. 05. 2020 – 16. 05. 2020 Konzultace kombinovaného studia
06. 06. 2020 – 06. 06. 2020 Konzultace kombinovaného studia
12. 06. 2020 – 14. 06. 2020 Pastorační soustředění
17. 06. 2020 08:30 – 16:00 Přijímací řízení - řádný termín

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184