Všechno (bez stránkování)

Rozvrhy denního a kombinovaného studia ke stažení:

  • Rozvrh denního studia: LO 2018/19 [Rozvrh Dn LO 2018/19]
  • Rozvrh kombinovaného studia: LO 2018/19 [Rozvrh KS LO 2018/19]
  • Termíny dálkařských konzultací:
    • Zimní semestr 2018/19: 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 8. 12., 5. 1., (19. 1.: zkoušky)
    • Letní semestr 2018/19: 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 6. 4., 27. 4., 11. 5., (1. 6. zkoušky) 
  • Konzultační hodiny studijního oddělení: v pracovních dnech zpravidla Út – St – Čt 9:00-12:00 a 13:00-16:30, během sobotních konzultací kombinovaného studia  (viz výše), v jinou dobu po předchozí dohodě

Druh kalendáře: denní | týdenní | měsíční | roční | bez stránkování |


iCal

15. 04. 2019 – 22. 04. 2019 Velikonoční prázdniny
23. 04. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (12)
23. 04. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (12)
23. 04. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (12)
23. 04. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (12)
23. 04. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (12)
23. 04. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (12)
23. 04. 2019 14:30 – 17:45 Světové sociální problémy [A] (12)
23. 04. 2019 14:30 – 17:00 Vývojová psychologie 2 [A] (12)
23. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (12)
24. 04. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (12)
24. 04. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (12)
24. 04. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (12)
24. 04. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (12)
24. 04. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (12)
24. 04. 2019 14:30 – 15:15 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (5)
24. 04. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (12)
24. 04. 2019 14:30 – 17:45 Integrace teologie a psychologie [A] (12)
24. 04. 2019 16:15 – 17:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (2)
25. 04. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (12)
25. 04. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (12)
25. 04. 2019 08:30 – 12:00 Řečtina [A] (12)
25. 04. 2019 12:45 – 15:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (12)
25. 04. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (2)
25. 04. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (1)
25. 04. 2019 16:15 – 17:45 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (2)
25. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (12)
26. 04. 2019 08:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (5)
26. 04. 2019 08:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (6)
26. 04. 2019 10:30 – 12:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (5)
26. 04. 2019 12:45 – 16:00 Základy křesťanské etiky [A] (3)
27. 04. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejština [A] (4)[UDÁLOST ZRUŠENA]
27. 04. 2019 08:30 – 10:00 Pastorační praktikum 2 [A] (2)
27. 04. 2019 08:30 – 11:50 Úvod do psychologie osobnosti [A] (6)
27. 04. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejská četba [A] (7)
27. 04. 2019 10:20 – 11:50 Exegeze Starého zákona 2 [A] (4)
27. 04. 2019 10:30 – 12:00 Pastorace zneužívaných [A] (8)
27. 04. 2019 12:30 – 15:50 Biblická interpretace
27. 04. 2019 12:30 – 14:00 Pastorační dovednosti 2 [A] (4)
27. 04. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (6)
27. 04. 2019 14:20 – 15:50 Angličtina : seminář 2 [A] (4)
27. 04. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (4)
30. 04. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (13)
30. 04. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (13)
30. 04. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (13)
30. 04. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (13)
30. 04. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (13)
30. 04. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (13)
30. 04. 2019 14:30 – 17:00 Vývojová psychologie 2 [A] (13)
30. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (13)
01. 05. 2019 – 01. 05. 2019 Svátek práce
02. 05. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (13)
02. 05. 2019 12:45 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (4)
02. 05. 2019 12:45 – 15:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (1)
02. 05. 2019 16:00 – 19:15 Pastorační směry 2 [A] (11)
02. 05. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (13)
03. 05. 2019 08:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (13)
03. 05. 2019 10:30 – 18:30 Témata křesťanské etiky [A] (7)
07. 05. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (14)
07. 05. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (14)
07. 05. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (14)
07. 05. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (14)
07. 05. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (14)
07. 05. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (14)
07. 05. 2019 14:30 – 17:45 Světové sociální problémy [A] (14)
07. 05. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (14)
08. 05. 2019 – 08. 05. 2019 Den vítězství
09. 05. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (14)
09. 05. 2019 12:45 – 15:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (13)
09. 05. 2019 15:15 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (9)
09. 05. 2019 16:00 – 19:15 Integrace teologie a psychologie [A] (1)
09. 05. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (14)
10. 05. 2019 08:30 – 16:30 Témata křesťanské etiky [A] (8)
11. 05. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejština [A] (2)
11. 05. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (3)
11. 05. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejská četba [A] (2)
11. 05. 2019 09:15 – 12:00 Pastorace zneužívaných [A] (1)
11. 05. 2019 10:20 – 11:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (6)
11. 05. 2019 10:20 – 11:50 Exegeze Starého zákona 2 [A] (6)
11. 05. 2019 12:30 – 15:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (2)
11. 05. 2019 12:30 – 14:00 Biblická interpretace
11. 05. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (5)
11. 05. 2019 12:30 – 14:00 Pastorační dovednosti 2 [A] (6)
11. 05. 2019 14:20 – 15:50 Angličtina : seminář 2 [A] (2)
11. 05. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (6)
14. 05. 2019 10:00 – 13:00 Teologie Starého zákona [A] (7)
14. 05. 2019 13:00 – 17:30 Angličtina : oborová témata [A] (1)
14. 05. 2019 13:00 – 17:30 Angličtina : oborová témata [A] (8)
15. 05. 2019 08:30 – 13:00 Teologie Starého zákona [A] (6)
15. 05. 2019 08:30 – 13:00 Pastorace konfliktů a jejich prevence [A] (1)
15. 05. 2019 14:00 – 18:30 Angličtina : oborová témata [A] (2)
15. 05. 2019 14:00 – 18:30 Angličtina : oborová témata [A] (7)
16. 05. 2019 08:30 – 13:00 Teologie Starého zákona [A] (8)
16. 05. 2019 08:30 – 13:00 Pastorace konfliktů a jejich prevence [A] (2)
16. 05. 2019 14:00 – 18:30 Angličtina : oborová témata [A] (3)
16. 05. 2019 14:00 – 18:30 Angličtina : oborová témata [A] (10)
17. 05. 2019 08:30 – 13:00 Pastorace konfliktů a jejich prevence [A] (3)
17. 05. 2019 14:00 – 15:30 Angličtina : oborová témata [A] (4)
17. 05. 2019 14:00 – 15:30 Angličtina : oborová témata [A] (9)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (1)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (1)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Vývojová psychologie 2 [A] (1)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Psychologie osobnosti [A] (1)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Aplikovaná sociologie [A] (1)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (1)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (1)
01. 06. 2019 12:30 – 15:50 Praxe souvislá TPČ-P [A] (1)
08. 06. 2019 09:00 – 16:00 Homiletika 1 [Horizonty] (1)
10. 06. 2019 15:00 – 16:30 Vedoucí kateder ETS
10. 06. 2019 17:00 – 19:00 Pedagogická rada - červen 2019
14. 06. 2019 09:00 – 19:00 Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty [A] (1)
15. 06. 2019 09:00 – 19:00 Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty [A] (2)
17. 06. 2019 08:30 – 17:00 Přijímací řízení 2019
26. 08. 2019 09:00 – 15:00 Přijímací řízení 2019 - náhradní termín

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184