Všechno (bez stránkování)

Rozvrhy denního a kombinovaného studia ke stažení:

  • Rozvrh denního studia: ZO 2019/20 [pdf]
  • Rozvrhy kombinovaného studia: ZO 2019/20 [pdf]
  • Seznam a výklad zkratek předmětů: Zkratky 2019/20 [pdf]
  • Termíny konzultací kombinovaného studia:
    • Zimní období 2019/20: 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 9.11., 7.12., 4.1. a 18.1. (zkoušky)
    • Letní období 2019/20: 1.2., 22.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 16.5. a 6. 6. (zkoušky)
  • Konzultační hodiny studijního oddělení: v pracovních dnech zpravidla Út – St – Čt 9:00-12:00 a 13:00-16:00, během sobotních konzultací kombinovaného studia  (viz výše), v jinou dobu po předchozí dohodě

Druh kalendáře: denní | týdenní | měsíční | roční | bez stránkování |


iCal

17. 12. 2019 08:30 – 10:00 Přístupy v sociální práci [A] (14)
17. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (2)
17. 12. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (14)
17. 12. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (14)
17. 12. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (14)
17. 12. 2019 10:30 – 12:00 Filozofie a etika v sociální práci [A] (14)
17. 12. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (14)
17. 12. 2019 12:45 – 16:00 Religionistika: nové náboženské směry [A] (7)
17. 12. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální práce [A] (14)
17. 12. 2019 14:30 – 17:45 Dějiny starověké církve [A] (7)
17. 12. 2019 16:15 – 17:45 Náboženství v religionistickém bádání [A] (7)
18. 12. 2019 08:00 – 11:30 Homiletika [A] (7)
18. 12. 2019 08:30 – 12:00 Interpretace starozákonních textů [A] (7)
18. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 1 [A] (2)
18. 12. 2019 10:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (14)
18. 12. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (14)
18. 12. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (14)
18. 12. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (14)
18. 12. 2019 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (7)
18. 12. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do sociální politiky [A] (7)
18. 12. 2019 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (1)
18. 12. 2019 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (2)
18. 12. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (14)
19. 12. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (7)
19. 12. 2019 08:30 – 12:00 Úvod do řečtiny [A] (3)
19. 12. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (7)
19. 12. 2019 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (1)
19. 12. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejština [A] (1)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (5)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (5)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (5)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (5)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (5)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (3)
19. 12. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (5)
19. 12. 2019 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (10)
19. 12. 2019 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (3)
19. 12. 2019 18:00 – 18:45 Úvod do současné filozofie [A] (14)
20. 12. 2019 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (14)
23. 12. 2019 – 29. 12. 2019 Zimní prázdniny
24. 12. 2019 – 26. 12. 2019 Svátky vánoční
30. 12. 2019 – 03. 01. 2020 Rezervní týden ZO
01. 01. 2020 – 01. 01. 2020 Den obnovy samostatného českého státu
04. 01. 2020 – 04. 01. 2020 Konzultace kombinovaného studia
04. 01. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do studia jazyků [A] (7)
04. 01. 2020 08:30 – 10:00 Metody sociální práce [A] (4)
04. 01. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (5)
04. 01. 2020 10:20 – 11:50 Úvod do řečtiny [A] (7)
04. 01. 2020 10:20 – 15:50 Pastoračně sociální gerontologie [A] (5)
04. 01. 2020 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (7)
04. 01. 2020 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 1 [A] (7)
04. 01. 2020 12:30 – 14:00 Metody sociálního výzkumu [A] (4)
04. 01. 2020 12:30 – 14:00 Evangelizace a učednictví [A] (8)
06. 01. 2020 – 26. 01. 2020 Zkouškové období
08. 01. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 1 [A] (7)
08. 01. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 1 [A] (1)
08. 01. 2020 15:30 – 17:00 Menšiny [A] (11)
18. 01. 2020 – 18. 01. 2020 Konzultace kombinovaného studia
18. 01. 2020 08:30 – 10:00 Sociální výzkum v praxi [A] (1)
18. 01. 2020 08:30 – 10:00 Přístupy v sociální práci [A] (1)
18. 01. 2020 08:30 – 10:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (1)
18. 01. 2020 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (2)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (3)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (3)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (2)
31. 01. 2020 – 31. 01. 2020 Uzavření klasifikace za zimní období
01. 02. 2020 – 01. 02. 2020 Konzultace kombinovaného studia
11. 02. 2020 – 13. 02. 2020 Evangelikální fórum
14. 02. 2020 08:30 – 15:50 Pastorace 2 [A] (3)
14. 02. 2020 08:30 – 15:50 Pastorace 2 [A] (1)
14. 02. 2020 08:30 – 17:40 Základy práva: sociální zabezpečení [A] (3)
14. 02. 2020 16:10 – 18:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (3)
15. 02. 2020 08:30 – 15:05 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (4)
15. 02. 2020 08:30 – 15:50 Pastorace 2 [A] (4)
15. 02. 2020 08:30 – 15:50 Pastorace 2 [A] (2)
21. 02. 2020 15:05 – 19:30 Sborová pastorace [A] (4)
22. 02. 2020 – 22. 02. 2020 Konzultace kombinovaného studia
22. 02. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří KS
28. 02. 2020 08:30 – 15:50 Témata křesťanské etiky [A] (5)
28. 02. 2020 08:30 – 15:50 Témata křesťanské etiky [A] (1)
28. 02. 2020 08:30 – 17:40 Základy práva 2 [A] (5)
29. 02. 2020 08:30 – 15:50 Témata křesťanské etiky [A] (4)
29. 02. 2020 08:30 – 15:50 Témata křesťanské etiky [A] (2)
07. 03. 2020 – 07. 03. 2020 Konzultace kombinovaného studia
13. 03. 2020 08:30 – 15:50 Religionistika: světová náboženství [A] (7)
14. 03. 2020 08:30 – 15:50 Religionistika: světová náboženství [A] (8)
21. 03. 2020 – 21. 03. 2020 Konzultace kombinovaného studia
27. 03. 2020 08:30 – 15:50 Katechetika [A] (8)
27. 03. 2020 08:30 – 16:00 Katechetika [A] (1)
28. 03. 2020 08:30 – 15:50 Katechetika [A] (5)
28. 03. 2020 08:30 – 16:00 Katechetika [A] (2)
04. 04. 2020 – 04. 04. 2020 Konzultace kombinovaného studia
04. 04. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří KS
10. 04. 2020 – 13. 04. 2020 Velikonoční svátky
17. 04. 2020 08:30 – 16:55 Sborová pastorace [A] (5)
18. 04. 2020 – 18. 04. 2020 Konzultace kombinovaného studia
01. 05. 2020 – 01. 05. 2020 Svátek práce
08. 05. 2020 – 08. 05. 2020 Den vítězství
16. 05. 2020 – 16. 05. 2020 Konzultace kombinovaného studia
06. 06. 2020 – 06. 06. 2020 Konzultace kombinovaného studia
12. 06. 2020 – 14. 06. 2020 Pastorační soustředění
17. 06. 2020 08:30 – 16:00 Přijímací řízení - řádný termín
20. 07. 2020 08:00 – 24. 07. 2020 20:00 Visible Music Weekend

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184