Všechno (měsíc 10/2011)

Rozvrhy denního a kombinovaného studia ke stažení:

 • Rozvrh denního studia: LO 2019/20 [pdf]
 • Rozvrh kombinovaného studia: LO 2019/20 [pdf]
 • Seznam a výklad zkratek předmětů: Zkratky LO 2020 [pdf]
 • Zahájení školního roku 2020/2021 pro 1. ročník denního studia: 1. 9. 2020 v 9:00
 • Zahájení pravidelné výuky v denním studiu 2020/2021: týden 8.9.–11.9.2020
 • Termíny konzultací kombinovaného studia:
  • Zimní období 2020/2021: 12.9.; 3.10.; 17.10.; 7.11.; 21.11.; 12.12.; 9.1. (+ zkoušková 23.1.)
  • Letní období 2020/2021: 6.2.; 20.2.; 6.3.; 20.3.; 10.4.; 24.4.; 22.5. (+ zkoušková 5.6.)
 • Konzultační hodiny studijního oddělení: v pracovních dnech zpravidla Út – St – Čt 9:00-12:00 a 13:00-16:00, během sobotních konzultací kombinovaného studia  (viz výše), v jinou dobu po předchozí dohodě

Druh kalendáře: denní | týdenní | měsíční | roční | bez stránkování |

Rok: Měsíc:


iCal

01. 10. 2011 09:00 – 18:00 Sborová pastorace 1 [A] (1)
03. 10. 2011 08:30 – 16:30 Sociální politika 1 [A] (1)
03. 10. 2011 09:00 – 16:00 Kde je církev? Teologické fórum pořádané Sdružením evangelikálních teologů
05. 10. 2011 08:30 – 12:00 Sociální patologie [A] (6)
05. 10. 2011 08:30 – 10:00 Teologická antropologie (1)
05. 10. 2011 10:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (1)
05. 10. 2011 12:45 – 14:15 Seminář k absolventské práci [A] (1)
05. 10. 2011 12:45 – 14:15 Homiletika 1 [A] (1)
05. 10. 2011 15:30 – 17:00 Integrace teologie a psychologie [A] (1)
05. 10. 2011 17:15 – 18:45 Psychologie osobnosti 2 [A] (1)
06. 10. 2011 08:30 – 10:00 Angličtina 3 [A] (1)
06. 10. 2011 08:30 – 10:00 Misiologie [A] (1)
06. 10. 2011 10:30 – 12:00 Filozofie a etika sociální práce 1 [A] (1)
06. 10. 2011 10:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (1)
06. 10. 2011 12:45 – 14:15 Praxis pietatis 1 [A] (1)
06. 10. 2011 14:30 – 17:45 Vývojová psychologie 1 [A] (5)
06. 10. 2011 14:30 – 16:00 Religionistika 2 [A] (1)
07. 10. 2011 08:30 – 10:00 Hebrejština 3 [A] (1)
07. 10. 2011 10:30 – 12:00 Dějiny dogmatu [A] (1)
07. 10. 2011 12:00 – 19:30 Sociální práce: teorie a metody 1 [A] (1)
08. 10. 2011 08:30 – 14:00 Sociální práce: teorie a metody 1 [A] (1)
10. 10. 2011 17:00 – 19:00 Pedagogická rada - říjen 2011
12. 10. 2011 08:30 – 12:00 Pastoračně sociální gerontologie [A] (1)
12. 10. 2011 08:30 – 10:00 Teologická antropologie: Stvoření člověka k Božímu obrazu (2)
12. 10. 2011 10:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (2)
12. 10. 2011 12:45 – 15:00 Pastorační praktikum 1 [A] (1)
12. 10. 2011 12:45 – 14:15 Systematická teologie 1 [A] (1)
12. 10. 2011 12:45 – 14:15 Homiletika 1 [A] (2)
12. 10. 2011 15:30 – 17:00 Integrace teologie a psychologie [A] (2)
13. 10. 2011 08:30 – 10:00 Angličtina 3 [A] (2)
13. 10. 2011 08:30 – 10:00 Misiologie [A] (2)
13. 10. 2011 10:30 – 12:00 Filozofie a etika sociální práce 1 [A] (2)
13. 10. 2011 10:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (2)
13. 10. 2011 12:45 – 14:15 Praxis pietatis 1 - svatá večeře Páně (2)
13. 10. 2011 14:30 – 16:30 Kolegium ředitele - říjen 2011
13. 10. 2011 14:30 – 16:00 Religionistika 2 [A] (2)
13. 10. 2011 15:00 – 18:30 Metody sociálního výzkumu [A] (1)
13. 10. 2011 16:30 – 17:30 Tým spirituála
14. 10. 2011 08:30 – 12:00 Zdraví a nemoc 2 [A] (5)
15. 10. 2011 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví 1-2 [A] (3)
15. 10. 2011 08:30 – 10:00 Psychopatologie 1-2 [A] (3)
15. 10. 2011 08:30 – 10:00 Psychopatologie 1 [A] (3)
15. 10. 2011 08:30 – 10:00 Systematická teologie 1 [A] (3)
15. 10. 2011 10:20 – 11:50 Křesťanská etika 2 [A] (3)
15. 10. 2011 10:20 – 11:50 Pastorační směry 1 [A] (3)
15. 10. 2011 10:20 – 11:50 Řecká četba [A] (3)
15. 10. 2011 10:20 – 11:50 Pastorační směry 1 [A] (3)
15. 10. 2011 10:20 – 11:50 Sociální psychologie 1 [A] (3)
15. 10. 2011 10:20 – 11:50 Sociální psychologie 1 [A] (3)
15. 10. 2011 12:30 – 14:00 Řečtina 1 [A] (3)
15. 10. 2011 12:30 – 14:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (3)
15. 10. 2011 12:30 – 14:00 Integrace teologie a psychologie [A] (3)
15. 10. 2011 12:30 – 14:00 Metody sociálního výzkumu [A] (3)
15. 10. 2011 13:30 – 14:25 Kulatý stůl: Vzdělávání křesťanů v ČR
15. 10. 2011 14:20 – 15:50 Úvod do Nového zákona 1 [A] (3)
15. 10. 2011 14:20 – 15:50 Misiologie [A] (3)
15. 10. 2011 14:20 – 15:50 Krizová intervence 1 [A] (3)
15. 10. 2011 14:20 – 15:50 Krizová intervence 1 [A] (3)
15. 10. 2011 14:30 – 14:50 Vernisáž výtvarné soutěže: Hodnoty ETS
15. 10. 2011 15:00 – 16:00 Den ETS 2011 - Vysílání absolvetnů
18. 10. 2011 14:00 – 19:00 Rada ETS
19. 10. 2011 08:30 – 12:00 Sociální patologie [A] (7)
19. 10. 2011 08:30 – 10:00 Teologická antropologie: Stvoření člověka k Božímu obrazu (pokračování) (3)
19. 10. 2011 10:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (3)
19. 10. 2011 12:45 – 14:15 Seminář k absolventské práci [A] (2)
19. 10. 2011 12:45 – 14:15 Homiletika 1 [A] (3)
19. 10. 2011 15:30 – 17:00 Integrace teologie a psychologie [A] (3)
19. 10. 2011 17:15 – 18:45 Psychologie osobnosti 2 [A] (3)
20. 10. 2011 08:30 – 10:00 Angličtina 3 [A] (3)
20. 10. 2011 08:30 – 10:00 Misiologie [A] (3)
20. 10. 2011 10:30 – 12:00 Filozofie a etika sociální práce 1 [A] (3)
20. 10. 2011 10:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (3)
20. 10. 2011 12:45 – 14:15 Praxis pietatis 1 [A] (3)
20. 10. 2011 14:30 – 16:00 Religionistika 2 [A] (3)
21. 10. 2011 08:30 – 12:00 Zdraví a nemoc 2 [A] (6)
21. 10. 2011 08:30 – 10:00 Hebrejština 3 [A] (2)
21. 10. 2011 10:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (2-3)
21. 10. 2011 12:00 – 19:30 Sociální práce: teorie a metody 5 [A] (1)
22. 10. 2011 08:30 – 14:00 Sociální práce: teorie a metody 5 [A] (1)
22. 10. 2011 09:00 – 12:30 Supervizní seminář k praxi PSP 1 [A] (2)
22. 10. 2011 09:00 – 12:30 Supervizní seminář k praxi PSP 1 [A] (2)
22. 10. 2011 13:00 – 16:30 Supervizní seminář k praxi PSP 2 [A] (2)
23. 10. 2011 10:00 – 12:00 Neděle ETS v Litomyšli
26. 10. 2011 08:30 – 10:00 Teologická antropologie: Seminář a zpráva o projektu (4)
26. 10. 2011 10:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (4)
26. 10. 2011 12:45 – 14:15 Systematická teologie 1 [A] (2)
26. 10. 2011 12:45 – 14:15 Homiletika 1 [A] (4)
26. 10. 2011 15:30 – 17:00 Integrace teologie a psychologie [A] (4)
27. 10. 2011 08:30 – 10:00 Angličtina 3 [A] (4)
27. 10. 2011 08:30 – 10:00 Misiologie [A] (4)
27. 10. 2011 10:30 – 12:00 Filozofie a etika sociální práce 1 [A] (4)
27. 10. 2011 10:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (4)
27. 10. 2011 12:45 – 14:15 Praxis pietatis 1 [A] (4)
27. 10. 2011 14:30 – 16:00 Religionistika 2 [A] (4)
27. 10. 2011 15:00 – 18:30 Metody sociálního výzkumu [A] (2)
28. 10. 2011 – 29. 10. 2011 Státní svátek, Den vzniku samostatného československého státu
28. 10. 2011 09:00 – 00:00 Filozofie 1 [A] (1)
28. 10. 2011 12:00 – 19:30 Sociální práce: teorie a metody 5 [A] (2)
29. 10. 2011 – 29. 10. 2011 Filozofie 1 [A] (1)
29. 10. 2011 08:30 – 14:00 Sociální práce: teorie a metody 5 [A] (2)

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184