Všechno (měsíc 10/2020)

Rozvrhy denního a kombinovaného studia ke stažení:

 • Rozvrh denního studia: LO 2019/20 [pdf]
 • Rozvrh kombinovaného studia: LO 2019/20 [pdf]
 • Seznam a výklad zkratek předmětů: Zkratky LO 2020 [pdf]
 • Zahájení školního roku 2020/2021 pro 1. ročník denního studia: 1. 9. 2020 v 9:00
 • Zahájení pravidelné výuky v denním studiu 2020/2021: týden 8.9.–11.9.2020
 • Termíny konzultací kombinovaného studia:
  • Zimní období 2020/2021: 12.9.; 3.10.; 17.10.; 7.11.; 21.11.; 12.12.; 9.1. (+ zkoušková 23.1.)
  • Letní období 2020/2021: 6.2.; 20.2.; 6.3.; 20.3.; 10.4.; 24.4.; 22.5. (+ zkoušková 5.6.)
 • Konzultační hodiny studijního oddělení: v pracovních dnech zpravidla Út – St – Čt 9:00-12:00 a 13:00-16:00, během sobotních konzultací kombinovaného studia  (viz výše), v jinou dobu po předchozí dohodě

Druh kalendáře: denní | týdenní | měsíční | roční | bez stránkování |

Rok: Měsíc:


iCal

01. 10. 2020 08:30 – 12:00 Metody sociálního výzkumu [A] (2)
01. 10. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (2)
01. 10. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (2)
01. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (4)
01. 10. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (4)
01. 10. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (4)
01. 10. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (2)
01. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (2)
01. 10. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (4)
03. 10. 2020 08:30 – 09:50 Pastorační dovednosti 1 [A] (2)
03. 10. 2020 08:30 – 11:20 Vývojová psychologie 1 [A] (1)
03. 10. 2020 08:30 – 11:30 Homiletika [A] (1)
03. 10. 2020 08:30 – 09:50 Angličtina : seminář 1 [A] (1)
03. 10. 2020 10:00 – 11:20 Angličtina : seminář 1 [A] (1)
03. 10. 2020 10:00 – 11:20 Pastorační dovednosti 1 [A] (2)
03. 10. 2020 12:00 – 13:20 Úvod do hebrejštiny [A] (2)
03. 10. 2020 12:00 – 13:20 Úvod do psychologie osobnosti [A] (2)
03. 10. 2020 12:00 – 14:50 Pastorace manželství a rodiny [A] (1)
03. 10. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (2)
03. 10. 2020 13:30 – 14:50 Úvod do Starého zákona 1 [A] (2)
03. 10. 2020 13:30 – 14:50 Hebrejská četba [A] (2)
03. 10. 2020 15:00 – 16:00 Den ETS a vyslání studentů 2020
05. 10. 2020 14:30 – 16:30 Vedoucí kateder - říjen 2020
05. 10. 2020 17:00 – 19:00 Pedagogická rada - říjen 2020
06. 10. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (5)
06. 10. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (5)
06. 10. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (5)
06. 10. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (5)
06. 10. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (5)
06. 10. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (5)
06. 10. 2020 14:30 – 17:45 Filozofie a etika v sociální práci [A] (3)
06. 10. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (5)
07. 10. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (5)
07. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (5)
07. 10. 2020 08:30 – 12:00 Homiletika [A] (3)
07. 10. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (5)
07. 10. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (5)
07. 10. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (5)
07. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (5)
07. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (5)
07. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (5)
07. 10. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (5)
07. 10. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (5)
07. 10. 2020 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (3)
07. 10. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (5)
07. 10. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (5)
08. 10. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (3)
08. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (5)
08. 10. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (5)
08. 10. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (5)
08. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (2)
08. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (2)
08. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (2)
08. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (2)
08. 10. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (5)
08. 10. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (3)
09. 10. 2020 08:30 – 15:15 Základy práva 1 [A] (1)
10. 10. 2020 08:30 – 15:15 Základy práva 1 [A] (2)
13. 10. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (6)
13. 10. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (6)
13. 10. 2020 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 1 [A] (1)
13. 10. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (6)
13. 10. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (6)
13. 10. 2020 12:45 – 14:15 Seminář k absolventské práci [A] (3)
13. 10. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (6)
13. 10. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (6)
13. 10. 2020 14:30 – 17:45 Religionistika: nové náboženské směry [A] (3)
13. 10. 2020 14:30 – 17:00 Vývojová psychologie 1 [A] (3)
13. 10. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (6)
14. 10. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (3)
14. 10. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (6)
14. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (6)
14. 10. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (6)
14. 10. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (6)
14. 10. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (6)
14. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (6)
14. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (6)
14. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (6)
14. 10. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (6)
14. 10. 2020 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 1 [A] (3)
14. 10. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (6)
14. 10. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (6)
14. 10. 2020 18:00 – 19:30 Náboženství v religionistickém bádání [A] (3)
14. 10. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (6)
15. 10. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociologie [A] (2)
15. 10. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (3)
15. 10. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (3)
15. 10. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální politiky [A] (3)
15. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (6)
15. 10. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (6)
15. 10. 2020 12:45 – 16:00 Pastorace 1 [A] (1)
15. 10. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (6)
15. 10. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (3)
15. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (2)
15. 10. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (6)
17. 10. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 1 [A] (3)
17. 10. 2020 08:30 – 11:50 Menšiny [A] (2)
17. 10. 2020 08:30 – 11:50 Homiletika [A] (2)
17. 10. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (2)
17. 10. 2020 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 1 [A] (2)
17. 10. 2020 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 1 [A] (3)
17. 10. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do hebrejštiny [A] (3)
17. 10. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (3)
17. 10. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (3)
17. 10. 2020 12:30 – 15:50 Pastorace manželství a rodiny [A] (2)
17. 10. 2020 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 1 [A] (3)
17. 10. 2020 14:20 – 15:50 Hebrejská četba [A] (3)
17. 10. 2020 16:10 – 16:55 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (1)
17. 10. 2020 16:10 – 16:55 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (1)
17. 10. 2020 16:10 – 16:55 Seminář k absolventské práci [A] (1)
20. 10. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (7)
20. 10. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (7)
20. 10. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (7)
20. 10. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (7)
20. 10. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (7)
20. 10. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (7)
20. 10. 2020 14:30 – 17:45 Filozofie a etika v sociální práci [A] (4)
20. 10. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (7)
21. 10. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (7)
21. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (7)
21. 10. 2020 08:30 – 12:00 Homiletika [A] (4)
21. 10. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (7)
21. 10. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (7)
21. 10. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (7)
21. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (7)
21. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (7)
21. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (7)
21. 10. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (7)
21. 10. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (7)
21. 10. 2020 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (4)
21. 10. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (7)
21. 10. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (7)
22. 10. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociologie [A] (3)
22. 10. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (4)
22. 10. 2020 08:30 – 11:30 Kolegium ředitele - říjen 2020
22. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (7)
22. 10. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (7)
22. 10. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (7)
22. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (3)
22. 10. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (7)
22. 10. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (4)
23. 10. 2020 08:30 – 15:50 Úvod do sociologie [A] (1)
23. 10. 2020 16:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (1)
24. 10. 2020 08:30 – 15:15 Dějiny starověké církve [A] (2)
24. 10. 2020 08:30 – 14:00 Úvod do sociologie [A] (2)
26. 10. 2020 – 27. 10. 2020 Studijní soustředění (pro 1. ročníky všech oborů denního studia):
27. 10. 2020 – 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184