Všechno (měsíc 5/2021)

Rozvrhy denního a kombinovaného studia ke stažení:

 • Rozvrh denního studia: LO 2019/20 [pdf]
 • Rozvrh kombinovaného studia: LO 2019/20 [pdf]
 • Seznam a výklad zkratek předmětů: Zkratky LO 2020 [pdf]
 • Zahájení školního roku 2020/2021 pro 1. ročník denního studia: 1. 9. 2020 v 9:00
 • Zahájení pravidelné výuky v denním studiu 2020/2021: týden 8.9.–11.9.2020

Termíny konzultací kombinovaného studia:

 • Školní rok 2020/2021
 • Zimní období: 12.9.; 3.10.; 17.10.; 7.11.; 21.11.; 12.12.; 9.1. (+ zkoušková 23.1.)
 • Letní období: 6.2.; 20.2.; 6.3.; 20.3.; 10.4.; 24.4.; 22.5. (+ zkoušková 5.6.)
 • Školní rok 2021/2022
 • Zimní období: 18.9.; 2.10.; 16.10.; 6.11.; 20.11.; 11.12.; 8.1. (+ zkoušková 22.1.)
 • Letní období: 5.2.; 19.2.; 5.3.; 26.3.; 9.4.; 30.4.; 21.5. (+ zkoušková 4.6.)
 • Konzultační hodiny studijního oddělení: v pracovních dnech zpravidla Út – St – Čt 9:00-12:00 a 13:00-16:00, během sobotních konzultací kombinovaného studia  (viz výše), v jinou dobu po předchozí dohodě

Druh kalendáře: denní | týdenní | měsíční | roční | bez stránkování |

Rok: Měsíc:


iCal

04. 05. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (13)
04. 05. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (13)
04. 05. 2021 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 2 [A] (4)
04. 05. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (13)
04. 05. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (13)
04. 05. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (13)
04. 05. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (7)
04. 05. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (13)
05. 05. 2021 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
05. 05. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (7)
05. 05. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (13)
05. 05. 2021 10:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (7)
05. 05. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (13)
05. 05. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (13)
05. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (13)
05. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (13)
05. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (13)
05. 05. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (13)
05. 05. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (7)
05. 05. 2021 14:30 – 16:00 Sociální výzkum v praxi [A] (4)
05. 05. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (13)
05. 05. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (13)
06. 05. 2021 08:30 – 10:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (4)
06. 05. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (7)
06. 05. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (7)
06. 05. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (13)
06. 05. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (13)
06. 05. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (13)
06. 05. 2021 10:30 – 12:00 Metody sociální práce [A] (7)
06. 05. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (13)
06. 05. 2021 12:45 – 16:00 Teologie náboženství [A] (7)
06. 05. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (4)
06. 05. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (13)
06. 05. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (13)
07. 05. 2021 08:30 – 12:00 Menšiny [A] (4)
11. 05. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (14)
11. 05. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (14)
11. 05. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (14)
11. 05. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (14)
11. 05. 2021 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 2 [A] (7)
11. 05. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (14)
11. 05. 2021 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (7)
11. 05. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (14)
12. 05. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (7)
12. 05. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (14)
12. 05. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (14)
12. 05. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (14)
12. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (14)
12. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (14)
12. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (14)
12. 05. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (14)
12. 05. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (7)
12. 05. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (14)
12. 05. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (14)
13. 05. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (7)
13. 05. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (7)
13. 05. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (14)
13. 05. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (7)
13. 05. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (14)
13. 05. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (14)
13. 05. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (14)
13. 05. 2021 14:30 – 16:00 Biblické poradenství [A] (7)
13. 05. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (14)
13. 05. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (14)
14. 05. 2021 08:30 – 15:05 Angličtina : oborová témata [A] (1)
15. 05. 2021 08:30 – 15:05 Angličtina : oborová témata [A] (2)
16. 05. 2021 08:30 – 15:05 Angličtina : oborová témata [A] (3)
18. 05. 2021 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (3)
22. 05. 2021 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
22. 05. 2021 08:30 – 10:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (7)
22. 05. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-T] (7)
22. 05. 2021 08:30 – 10:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (1)
22. 05. 2021 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P + PSP] (7)
22. 05. 2021 10:20 – 11:50 Filozofie a etika v sociální práci [A] (7)
22. 05. 2021 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-P + PSP] (6)
22. 05. 2021 10:20 – 11:50 Teologie Starého zákona [A] (7)
22. 05. 2021 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (7)
22. 05. 2021 12:30 – 15:50 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (4)
22. 05. 2021 12:30 – 14:00 Hebrejština [A] (7)
22. 05. 2021 12:30 – 14:00 Úvod do sociální patologie [A] (7)
22. 05. 2021 12:30 – 14:00 Pastorační praktikum 2 [A] (7)
22. 05. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (7)
22. 05. 2021 14:20 – 15:50 Řecká četba [A] (4)
22. 05. 2021 14:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (2)
22. 05. 2021 14:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (2)
24. 05. 2021 08:30 – 13:30 Angličtina : oborová témata [A] (1)
25. 05. 2021 08:30 – 13:30 Angličtina : oborová témata [A] (2)
26. 05. 2021 08:30 – 13:30 Angličtina : oborová témata [A] (3)
27. 05. 2021 08:30 – 13:30 Angličtina : oborová témata [A] (4)

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184