Všechno (rok 2019)

Rozvrhy denního a kombinovaného studia ke stažení:

  • Rozvrh denního studia: LO 2018/19 [Rozvrh Dn LO 2018/19]
  • Rozvrh kombinovaného studia: LO 2018/19 [Rozvrh KS LO 2018/19]
  • Termíny dálkařských konzultací:
    • Zimní semestr 2018/19: 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 8. 12., 5. 1., (19. 1.: zkoušky)
    • Letní semestr 2018/19: 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 6. 4., 27. 4., 11. 5., (1. 6. zkoušky) 
  • Konzultační hodiny studijního oddělení: v pracovních dnech zpravidla Út – St – Čt 9:00-12:00 a 13:00-16:30, během sobotních konzultací kombinovaného studia  (viz výše), v jinou dobu po předchozí dohodě

Druh kalendáře: denní | týdenní | měsíční | roční | bez stránkování |

Rok:


iCal

03. 01. 2019 14:30 – 17:45 Vývojová psychologie 1 [A] (13)
04. 01. 2019 08:30 – 20:30 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (13)
05. 01. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do sociologie [A] (3)
05. 01. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 1 [A] (6)
05. 01. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do hebrejštiny [A] (6)
05. 01. 2019 08:30 – 11:50 Pastorační praktikum 1 [A] (3)
05. 01. 2019 10:20 – 11:50 Exegeze Starého zákona 1 [A] (6)
05. 01. 2019 10:20 – 11:50 Menšiny [A] (6)
05. 01. 2019 10:20 – 11:50 Vývojová psychologie 1 [A] (4)
05. 01. 2019 12:30 – 14:00 Pastorační dovednosti 1 [A] (6)
05. 01. 2019 12:30 – 14:00 Úvod do sociální politiky [A] (2)
05. 01. 2019 12:30 – 15:50 Řecká četba [A] (6)
05. 01. 2019 14:20 – 15:50 Systematická teologie: přehled 1 [A] (4)
05. 01. 2019 14:20 – 15:50 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (4)
05. 01. 2019 16:00 – 16:45 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (6)
05. 01. 2019 16:00 – 16:45 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (2)
05. 01. 2019 16:00 – 16:45 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (2)
10. 01. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do sociální patologie
10. 01. 2019 10:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (9)
10. 01. 2019 12:45 – 14:15 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (14)[UDÁLOST ZRUŠENA]
10. 01. 2019 12:45 – 14:15 Zdraví a nemoc
19. 01. 2019 08:30 – 10:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (1)[UDÁLOST ZRUŠENA]
19. 01. 2019 10:20 – 11:50 Religionistika: nové náboženské směry [A] (1)[UDÁLOST ZRUŠENA]
19. 01. 2019 12:30 – 14:00 Dějiny středověké církve [A] (1)
19. 01. 2019 12:30 – 14:00 Náboženství v religionistickém bádání [A] (1)[UDÁLOST ZRUŠENA]
19. 01. 2019 12:30 – 16:00 Supervizní seminář k praxi PSP
19. 01. 2019 14:00 – 17:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (14)
19. 01. 2019 14:00 – 17:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (7)
19. 01. 2019 14:00 – 17:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (7)
19. 01. 2019 14:00 – 17:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (7)
19. 01. 2019 14:00 – 17:00 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (1)
19. 01. 2019 14:00 – 17:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (2)
29. 01. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (1)
29. 01. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (1)
29. 01. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (1)
29. 01. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (1)
29. 01. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (1)
29. 01. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (1)
29. 01. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (1)
30. 01. 2019 08:30 – 12:00 Teorie sociální práce [A] (1)
30. 01. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (1)
30. 01. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (1)[UDÁLOST ZRUŠENA]
30. 01. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (1)[UDÁLOST ZRUŠENA]
30. 01. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (1)[UDÁLOST ZRUŠENA]
30. 01. 2019 14:30 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (1)
30. 01. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (1)
31. 01. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (1)
31. 01. 2019 12:45 – 15:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (1)
31. 01. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (1)
01. 02. 2019 08:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (1)
02. 02. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejština [A] (1)
02. 02. 2019 08:30 – 10:00 Pastorace zneužívaných [A] (1)
02. 02. 2019 08:30 – 11:50 Úvod do psychologie osobnosti [A] (1)
02. 02. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejská četba [A] (1)
02. 02. 2019 10:20 – 11:50 Exegeze Starého zákona 2 [A] (1)
02. 02. 2019 10:30 – 12:00 Pastorační praktikum 2 [A] (1)
02. 02. 2019 12:30 – 15:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (1)
02. 02. 2019 12:30 – 14:00 Pastorační dovednosti 2 [A] (1)
02. 02. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (1)
02. 02. 2019 14:20 – 15:50 Angličtina : seminář 2 [A] (1)
02. 02. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (1)
04. 02. 2019 15:00 – 16:30 Vedoucí kateder ETS
04. 02. 2019 17:00 – 19:00 pedagogická rada - únor 2019
05. 02. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (2)
05. 02. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (2)
05. 02. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (2)
05. 02. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (2)
05. 02. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (2)
05. 02. 2019 14:30 – 17:45 Světové sociální problémy [A] (2)
05. 02. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (2)
05. 02. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (2)
06. 02. 2019 08:30 – 12:00 Teorie sociální práce [A] (2)
06. 02. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (2)
06. 02. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (2)
06. 02. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (2)
06. 02. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (2)
06. 02. 2019 14:30 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (2)[UDÁLOST ZRUŠENA]
06. 02. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (2)
07. 02. 2019 08:30 – 12:00 Řečtina [A] (2)
07. 02. 2019 08:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (2)
07. 02. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (2)
07. 02. 2019 12:45 – 15:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (2)
07. 02. 2019 12:45 – 17:45 Základy práva: sociální zabezpečení [A] (2)
07. 02. 2019 15:15 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (2)
07. 02. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (2)[UDÁLOST ZRUŠENA]
08. 02. 2019 08:30 – 16:00 Základy práva: sociální zabezpečení [A] (3)
08. 02. 2019 14:30 – 20:00 Interpretace starozákonních textů [A] (2)
09. 02. 2019 08:00 – 17:00 Interpretace starozákonních textů [A] (1)
12. 02. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (3)
12. 02. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (3)
12. 02. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (3)
12. 02. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (3)
12. 02. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (3)
12. 02. 2019 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (3)
12. 02. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (3)
12. 02. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (3)
13. 02. 2019 08:30 – 12:00 Metody sociální práce [A] (3)
13. 02. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (3)
13. 02. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (3)
13. 02. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (3)
13. 02. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (3)
13. 02. 2019 14:30 – 15:15 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (1)
13. 02. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (3)
13. 02. 2019 14:30 – 17:45 Integrace teologie a psychologie [A] (3)[UDÁLOST ZRUŠENA]
13. 02. 2019 16:15 – 17:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (1)
14. 02. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (3)
14. 02. 2019 08:30 – 12:00 Řečtina [A] (3)
14. 02. 2019 12:45 – 15:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (3)
14. 02. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (3)
14. 02. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (3)
14. 02. 2019 16:15 – 17:45 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (3)
14. 02. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (3)
15. 02. 2019 08:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (1)
15. 02. 2019 08:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (4)
15. 02. 2019 10:30 – 12:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (1)
16. 02. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejština [A] (3)
16. 02. 2019 08:30 – 11:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (3)
16. 02. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejská četba [A] (3)
16. 02. 2019 09:15 – 12:00 Pastorace zneužívaných [A] (3)
16. 02. 2019 10:20 – 11:50 Exegeze Starého zákona 2 [A] (3)
16. 02. 2019 12:30 – 15:50 Biblická interpretace
16. 02. 2019 12:30 – 14:00 Pastorační dovednosti 2 [A] (3)
16. 02. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (3)
16. 02. 2019 14:20 – 15:50 Angličtina : seminář 2 [A] (3)
16. 02. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (3)
19. 02. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (4)
19. 02. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (4)
19. 02. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (4)
19. 02. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (4)[UDÁLOST ZRUŠENA]
19. 02. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (4)[UDÁLOST ZRUŠENA]
19. 02. 2019 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (4)
19. 02. 2019 14:30 – 17:45 Světové sociální problémy [A] (4)[UDÁLOST ZRUŠENA]
19. 02. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (4)[UDÁLOST ZRUŠENA]
19. 02. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (4)[UDÁLOST ZRUŠENA]
20. 02. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (4)[UDÁLOST ZRUŠENA]
20. 02. 2019 08:30 – 12:00 Teorie sociální práce [A] (4)
20. 02. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (4)
20. 02. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (4)
20. 02. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (4)
20. 02. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (4)
20. 02. 2019 14:30 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (4)[UDÁLOST ZRUŠENA]
20. 02. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (4)
21. 02. 2019 08:30 – 12:00 Řečtina [A] (4)
21. 02. 2019 08:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (4)
21. 02. 2019 12:45 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (5)
21. 02. 2019 12:45 – 17:45 Základy práva 1 [A] (4)
21. 02. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (4)
22. 02. 2019 08:30 – 16:00 Základy práva 1 [A] (5)
22. 02. 2019 08:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (4)
26. 02. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (5)
26. 02. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (5)
26. 02. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (5)
26. 02. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (5)
26. 02. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (5)
26. 02. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (5)
26. 02. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (5)
27. 02. 2019 08:30 – 12:00 Metody sociální práce [A] (5)
27. 02. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (5)
27. 02. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (5)
27. 02. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (5)
27. 02. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (5)
27. 02. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (5)
27. 02. 2019 14:30 – 17:45 Integrace teologie a psychologie [A] (5)
28. 02. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (5)
28. 02. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (5)[UDÁLOST ZRUŠENA]
28. 02. 2019 17:30 – 02. 03. 2019 17:00 Evangelikální fórum 2019: Revitalizace církve
28. 02. 2019 18:30 – 20:00 Seminář praktické teologie [A] (3)
28. 02. 2019 18:30 – 20:00 Seminář praktické teologie [A] (4)
01. 03. 2019 09:00 – 12:30 Seminář praktické teologie [A] (5)
01. 03. 2019 09:00 – 17:30 Seminář praktické teologie [A] (5)
02. 03. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejština [A] (5)
02. 03. 2019 08:30 – 11:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (5)
02. 03. 2019 08:30 – 10:00 Pastorační praktikum 2 [A] (5)
02. 03. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejská četba [A] (5)
02. 03. 2019 09:00 – 14:00 Seminář praktické teologie [A] (4)
02. 03. 2019 10:20 – 11:50 Exegeze Starého zákona 2 [A] (5)
02. 03. 2019 10:30 – 12:00 Pastorace zneužívaných [A] (5)
02. 03. 2019 12:30 – 15:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (5)
02. 03. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (4)
02. 03. 2019 12:30 – 14:00 Pastorační dovednosti 2 [A] (5)
02. 03. 2019 14:20 – 15:50 Angličtina : seminář 2 [A] (5)
02. 03. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (5)
05. 03. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (6)
05. 03. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (6)
05. 03. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (6)
05. 03. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (6)
05. 03. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (6)
05. 03. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (6)
05. 03. 2019 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (6)
05. 03. 2019 14:30 – 17:45 Světové sociální problémy [A] (6)[UDÁLOST ZRUŠENA]
05. 03. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (6)
06. 03. 2019 08:30 – 12:00 Religionistika: světová náboženství [A] (2)
06. 03. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (6)
06. 03. 2019 08:30 – 12:00 Teorie sociální práce [A] (6)
06. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (6)
06. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (6)
06. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (6)
06. 03. 2019 14:30 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (6)
06. 03. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (6)
07. 03. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (6)
07. 03. 2019 08:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (6)
07. 03. 2019 12:45 – 17:45 Základy práva: sociální zabezpečení [A] (6)
07. 03. 2019 12:45 – 15:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (6)
07. 03. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (6)
08. 03. 2019 08:30 – 16:00 Základy práva: sociální zabezpečení [A] (7)
08. 03. 2019 08:30 – 12:00 Základy křesťanské etiky [A] (6)
08. 03. 2019 16:00 – 19:00 Dějiny reformace [A] (6)
09. 03. 2019 08:30 – 16:00 Dějiny reformace [A] (7)
12. 03. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (7)
12. 03. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (7)
12. 03. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (7)
12. 03. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (7)
12. 03. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (7)
12. 03. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (7)
12. 03. 2019 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (7)
12. 03. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (7)
13. 03. 2019 08:30 – 12:00 Metody sociální práce [A] (7)
13. 03. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (7)
13. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (7)
13. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (7)
13. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (7)
13. 03. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (7)
13. 03. 2019 14:30 – 17:45 Integrace teologie a psychologie [A] (7)
14. 03. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (7)
14. 03. 2019 08:30 – 12:00 Řečtina [A] (7)
14. 03. 2019 12:45 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (7)
14. 03. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (7)
15. 03. 2019 08:30 – 16:00 Katechetika [A] (7)
15. 03. 2019 16:00 – 19:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (7)
16. 03. 2019 08:30 – 16:00 Katechetika [A] (8)
16. 03. 2019 08:30 – 17:30 Úvod do psychologie osobnosti [A] (8)
16. 03. 2019 08:30 – 10:00 Pastorační praktikum 2 [A] (7)
16. 03. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejština [A] (7)
16. 03. 2019 08:30 – 11:50 Úvod do psychologie osobnosti [A] (7)
16. 03. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejská četba [A] (6)
16. 03. 2019 10:20 – 11:50 Exegeze Starého zákona 2 [A] (7)
16. 03. 2019 10:30 – 12:00 Pastorace zneužívaných [A] (7)
16. 03. 2019 12:30 – 15:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce
16. 03. 2019 12:30 – 14:00 Pastorační dovednosti 2 [A] (7)
16. 03. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (7)
16. 03. 2019 14:20 – 15:50 Angličtina : seminář 2 [A] (7)
16. 03. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (7)
19. 03. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (8)
19. 03. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (8)
19. 03. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (8)
19. 03. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (8)
19. 03. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (8)
19. 03. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (8)
19. 03. 2019 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (8)
19. 03. 2019 14:30 – 17:45 Světové sociální problémy [A] (8)
19. 03. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (8)
20. 03. 2019 08:30 – 12:00 Religionistika: světová náboženství [A] (3)
20. 03. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (8)
20. 03. 2019 08:30 – 12:00 Teorie sociální práce [A] (8)
20. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (8)
20. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (8)
20. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (8)
20. 03. 2019 14:30 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (8)
20. 03. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (8)
21. 03. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (8)
21. 03. 2019 08:30 – 10:00 Sociální výzkum v praxi [A] (8)
21. 03. 2019 10:15 – 12:30 Kolegium ředitele - březen 2019
21. 03. 2019 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (8)
21. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (2)
21. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (8)
21. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (2)
21. 03. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (8)
22. 03. 2019 09:30 – 13:00 Základy křesťanské etiky [A] (8)
23. 03. 2019 09:00 – 17:00 Biblická interpretace [Horizonty - kurz pro veřejnost] (6)
26. 03. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (9)
26. 03. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (9)
26. 03. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (9)
26. 03. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (9)
26. 03. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (9)
26. 03. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (9)
26. 03. 2019 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (9)
26. 03. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (9)
27. 03. 2019 08:30 – 10:00 Metody sociální práce [A] (9)
27. 03. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (9)
27. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (9)
27. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (9)
27. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (9)
27. 03. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (9)
27. 03. 2019 14:30 – 17:45 Integrace teologie a psychologie [A] (9)
28. 03. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (9)
28. 03. 2019 08:30 – 12:00 Řečtina [A] (9)
28. 03. 2019 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (9)
28. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (5)
28. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (5)
28. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (3)
28. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (10)
28. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (3)
28. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (9)
28. 03. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (9)
29. 03. 2019 08:30 – 12:00 Základy křesťanské etiky [A] (2)
29. 03. 2019 12:45 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (4)
29. 03. 2019 12:45 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (5)
29. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (4)
29. 03. 2019 16:00 – 19:00 Teologie náboženství [A] (4)
29. 03. 2019 16:00 – 16:45 Konzultace ASVSP - Sociální patologie
30. 03. 2019 08:30 – 14:00 Teologie náboženství [A] (5)
01. 04. 2019 08:30 – 17:45 Témata teologie Nového zákona [A] (1)
02. 04. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (10)
02. 04. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (10)
02. 04. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (10)
02. 04. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (10)
02. 04. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (10)
02. 04. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (10)
02. 04. 2019 14:30 – 17:45 Světové sociální problémy [A] (10)
02. 04. 2019 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (10)
02. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (10)
03. 04. 2019 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří duben 2019 Dn
03. 04. 2019 08:30 – 12:00 Teorie sociální práce [A] (10)
03. 04. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (10)
03. 04. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (10)
03. 04. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (10)
03. 04. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (10)
03. 04. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (10)
03. 04. 2019 14:30 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (10)[UDÁLOST ZRUŠENA]
03. 04. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (10)
04. 04. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (10)
04. 04. 2019 09:30 – 10:15 Konzultace ASVSP - Teorie a metody
04. 04. 2019 10:45 – 11:30 Konzultace ASVSP - Sociální politika
04. 04. 2019 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (10)
04. 04. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (4)
04. 04. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (7)
04. 04. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (4)
04. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (10)
05. 04. 2019 08:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (10)
05. 04. 2019 08:30 – 18:00 Teorie sociální práce [A] (3)
05. 04. 2019 09:00 – 09:40 Konzultace ASVSP - Praxe a Supervize
05. 04. 2019 09:40 – 10:00 Konzultace ASVSP - zahájení a představení školy
05. 04. 2019 10:00 – 10:45 Konzultace ASVSP - Praxe a Supervize
05. 04. 2019 10:00 – 10:45 Konzultace ASVSP - Filozofie a etika
05. 04. 2019 10:00 – 10:45 Konzultace ASVSP - Zdraví a nemoc
05. 04. 2019 10:00 – 10:45 Konzultace ASVSP - Psychologie
05. 04. 2019 10:50 – 11:20 Konzultace ASVSP - setkání konzultantů a zástupců školy
06. 04. 2019 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří duben 2019 – KS
06. 04. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejština [A] (6)
06. 04. 2019 08:30 – 11:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (2)
06. 04. 2019 08:30 – 10:00 Pastorační praktikum 2 [A] (7)
06. 04. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejská četba [A] (4)
06. 04. 2019 10:20 – 11:50 Exegeze Starého zákona 2 [A] (2)
06. 04. 2019 10:30 – 12:00 Pastorace zneužívaných [A] (8)
06. 04. 2019 12:30 – 15:50 Biblická interpretace [A] (4)
06. 04. 2019 12:30 – 14:00 Pastorační dovednosti 2 [A] (2)
06. 04. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (2)
06. 04. 2019 14:20 – 15:50 Angličtina : seminář 2 [A] (6)
06. 04. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (2)
09. 04. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (11)
09. 04. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (11)
09. 04. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (11)
09. 04. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (11)
09. 04. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (11)
09. 04. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (11)
09. 04. 2019 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (11)
09. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (11)
10. 04. 2019 08:30 – 12:00 Religionistika: světová náboženství [A] (5)
10. 04. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (11)
10. 04. 2019 08:30 – 12:00 Teorie sociální práce [A] (11)
10. 04. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (11)
10. 04. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (11)
10. 04. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (11)
10. 04. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (11)
10. 04. 2019 14:30 – 17:45 Integrace teologie a psychologie [A] (11)
11. 04. 2019 08:30 – 12:00 Řečtina [A] (11)
11. 04. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (11)[UDÁLOST ZRUŠENA]
11. 04. 2019 12:45 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (3)
11. 04. 2019 12:45 – 17:45 Základy práva 1 [A] (11)
11. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (11)
12. 04. 2019 08:30 – 16:00 Základy práva 1 [A] (12)
12. 04. 2019 11:30 – 12:15 Konzultace ASVSP - Metody a techniky výzkumu
12. 04. 2019 12:15 – 13:00 Konzultace ASVSP - Sociologie
13. 04. 2019 09:00 – 17:00 Liturgika [A] (8)
14. 04. 2019 09:00 – 17:00 Liturgika [A] (7)
15. 04. 2019 – 22. 04. 2019 Velikonoční prázdniny
23. 04. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (12)
23. 04. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (12)
23. 04. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (12)
23. 04. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (12)
23. 04. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (12)
23. 04. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (12)
23. 04. 2019 14:30 – 17:45 Světové sociální problémy [A] (12)
23. 04. 2019 14:30 – 17:00 Vývojová psychologie 2 [A] (12)
23. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (12)
24. 04. 2019 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (12)
24. 04. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (12)
24. 04. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (12)
24. 04. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (12)
24. 04. 2019 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (12)
24. 04. 2019 14:30 – 15:15 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (5)
24. 04. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (12)
24. 04. 2019 14:30 – 17:45 Integrace teologie a psychologie [A] (12)
24. 04. 2019 16:15 – 17:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (2)
25. 04. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (12)
25. 04. 2019 08:30 – 12:00 Řečtina [A] (12)
25. 04. 2019 12:45 – 15:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (12)
25. 04. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (2)
25. 04. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (1)
25. 04. 2019 16:15 – 17:45 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (2)
25. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (12)
26. 04. 2019 08:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (5)
26. 04. 2019 08:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (6)
26. 04. 2019 10:30 – 12:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (5)
26. 04. 2019 12:45 – 16:00 Základy křesťanské etiky [A] (3)
27. 04. 2019 08:30 – 10:00 Pastorační praktikum 2 [A] (2)
27. 04. 2019 08:30 – 11:50 Úvod do psychologie osobnosti [A] (6)
27. 04. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejská četba [A] (7)
27. 04. 2019 10:20 – 11:50 Exegeze Starého zákona 2 [A] (4)
27. 04. 2019 10:30 – 12:00 Pastorace zneužívaných [A] (8)
27. 04. 2019 12:30 – 15:50 Biblická interpretace
27. 04. 2019 12:30 – 14:00 Pastorační dovednosti 2 [A] (4)
27. 04. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (6)
27. 04. 2019 14:20 – 15:50 Angličtina : seminář 2 [A] (4)
27. 04. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (4)
30. 04. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (13)
30. 04. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (13)
30. 04. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (13)
30. 04. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (13)
30. 04. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (13)
30. 04. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (13)
30. 04. 2019 14:30 – 17:00 Vývojová psychologie 2 [A] (13)
30. 04. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (13)
01. 05. 2019 – 01. 05. 2019 Svátek práce
02. 05. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (13)
02. 05. 2019 12:45 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (4)
02. 05. 2019 12:45 – 15:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (1)
02. 05. 2019 16:00 – 19:15 Pastorační směry 2 [A] (11)
02. 05. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (13)
03. 05. 2019 08:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (13)
03. 05. 2019 10:30 – 18:30 Témata křesťanské etiky [A] (7)
06. 05. 2019 13:30 – 16:00 Kolegium ředitele - květen 2019
07. 05. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (14)
07. 05. 2019 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (14)
07. 05. 2019 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (14)
07. 05. 2019 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (14)
07. 05. 2019 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (14)
07. 05. 2019 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (14)
07. 05. 2019 14:30 – 17:45 Světové sociální problémy [A] (14)
07. 05. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (14)
08. 05. 2019 – 08. 05. 2019 Den vítězství
09. 05. 2019 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (14)
09. 05. 2019 12:45 – 15:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (13)
09. 05. 2019 14:00 – 17:30 Exegeze Nového zákona 2 [A] (14)
09. 05. 2019 15:15 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (9)
09. 05. 2019 16:00 – 19:15 Integrace teologie a psychologie [A] (1)
09. 05. 2019 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (14)
10. 05. 2019 08:30 – 16:30 Témata křesťanské etiky [A] (8)
11. 05. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejština [A] (2)
11. 05. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (3)
11. 05. 2019 08:30 – 10:00 Hebrejská četba [A] (2)
11. 05. 2019 09:15 – 12:00 Pastorace zneužívaných [A] (1)
11. 05. 2019 10:20 – 11:50 Hebrejština [A] (4)
11. 05. 2019 10:20 – 11:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (6)
11. 05. 2019 10:20 – 11:50 Exegeze Starého zákona 2 [A] (6)
11. 05. 2019 12:30 – 13:45 Biblická interpretace
11. 05. 2019 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (5)
11. 05. 2019 12:30 – 14:00 Pastorační dovednosti 2 [A] (6)
11. 05. 2019 14:00 – 16:30 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (2)
11. 05. 2019 14:20 – 15:50 Angličtina : seminář 2 [A] (2)
11. 05. 2019 14:20 – 15:50 Dějiny dogmatu [A] (6)
14. 05. 2019 09:00 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (6)
14. 05. 2019 13:00 – 17:30 Angličtina : oborová témata [A] (7)
14. 05. 2019 13:00 – 17:30 Angličtina : oborová témata [A] (8)
15. 05. 2019 08:15 – 13:05 Teologie Starého zákona [A] (7)
15. 05. 2019 08:30 – 13:00 Pastorace konfliktů a jejich prevence [A] (1)
15. 05. 2019 14:00 – 18:30 Angličtina : oborová témata [A] (8)
15. 05. 2019 14:00 – 18:30 Angličtina : oborová témata [A] (7)
16. 05. 2019 08:15 – 13:05 Teologie Starého zákona [A] (8)
16. 05. 2019 08:30 – 13:00 Pastorace konfliktů a jejich prevence [A] (2)
16. 05. 2019 14:00 – 18:30 Angličtina : oborová témata [A] (9)
16. 05. 2019 14:00 – 18:30 Angličtina : oborová témata [A] (10)
17. 05. 2019 08:30 – 13:00 Pastorace konfliktů a jejich prevence [A] (3)
17. 05. 2019 14:00 – 15:30 Angličtina : oborová témata [A] (10)
17. 05. 2019 14:00 – 15:30 Angličtina : oborová témata [A] (9)
28. 05. 2019 09:30 – 12:00 Rada ETS
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (1)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (1)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Psychologie osobnosti [A] (1)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (1)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Vývojová psychologie 2 [A] (1)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Aplikovaná sociologie [A] (1)
01. 06. 2019 08:30 – 10:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (1)
01. 06. 2019 10:20 – 14:00 Praxe souvislá TPČ-P [A] (1)
01. 06. 2019 10:20 – 14:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (1)
01. 06. 2019 10:20 – 14:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (1)
01. 06. 2019 10:20 – 14:00 Praxe souvislá specializační TPČ-P [A] (1)
01. 06. 2019 10:20 – 14:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (1)
01. 06. 2019 10:20 – 14:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T [A] (1)
01. 06. 2019 10:20 – 14:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (1)
01. 06. 2019 10:20 – 14:00 Praxe souvislá TPČ-T [A] (1)
01. 06. 2019 10:20 – 14:00 Praxe souvislá kazatelská TPČ-T [A] (1)
08. 06. 2019 09:00 – 16:00 Homiletika 1 [Horizonty] (1)
10. 06. 2019 15:00 – 16:30 Vedoucí kateder ETS
10. 06. 2019 17:00 – 19:00 Pedagogická rada - červen 2019
14. 06. 2019 09:00 – 19:00 Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty [A] (1)
15. 06. 2019 09:00 – 19:00 Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty [A] (2)
17. 06. 2019 08:30 – 17:00 Přijímací řízení 2019
25. 06. 2019 07:45 – 16:00 Absolutorium 2019
26. 06. 2019 08:00 – 13:30 Absolutorium 2019
26. 08. 2019 09:00 – 15:00 Přijímací řízení 2019 - náhradní termín
02. 11. 2019 09:00 – 16:00 Homiletika 2 [Horizonty - kurz pro veřejnost] (1)

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184