Všechno (rok 2020)

Rozvrhy denního a kombinovaného studia ke stažení:

 • Rozvrh denního studia: LO 2019/20 [pdf]
 • Rozvrh kombinovaného studia: LO 2019/20 [pdf]
 • Seznam a výklad zkratek předmětů: Zkratky LO 2020 [pdf]
 • Zahájení školního roku 2020/2021 pro 1. ročník denního studia: 1. 9. 2020 v 9:00
 • Zahájení pravidelné výuky v denním studiu 2020/2021: týden 8.9.–11.9.2020
 • Termíny konzultací kombinovaného studia:
  • Zimní období 2020/2021: 12.9.; 3.10.; 17.10.; 7.11.; 21.11.; 12.12.; 9.1. (+ zkoušková 23.1.)
  • Letní období 2020/2021: 6.2.; 20.2.; 6.3.; 20.3.; 10.4.; 24.4.; 22.5. (+ zkoušková 5.6.)
 • Konzultační hodiny studijního oddělení: v pracovních dnech zpravidla Út – St – Čt 9:00-12:00 a 13:00-16:00, během sobotních konzultací kombinovaného studia  (viz výše), v jinou dobu po předchozí dohodě

Druh kalendáře: denní | týdenní | měsíční | roční | bez stránkování |

Rok:


iCal

30. 12. 2019 – 03. 01. 2020 Rezervní týden ZO
01. 01. 2020 – 01. 01. 2020 Den obnovy samostatného českého státu
04. 01. 2020 – 04. 01. 2020 Konzultace kombinovaného studia
04. 01. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
04. 01. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do studia jazyků [A] (7)
04. 01. 2020 08:30 – 10:00 Metody sociální práce [A] (4)
04. 01. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (5)
04. 01. 2020 10:20 – 11:50 Úvod do řečtiny [A] (7)
04. 01. 2020 10:20 – 15:50 Pastoračně sociální gerontologie [A] (5)
04. 01. 2020 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (7)
04. 01. 2020 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 1 [A] (7)
04. 01. 2020 12:30 – 14:00 Metody sociálního výzkumu [A] (4)
04. 01. 2020 12:30 – 14:00 Evangelizace a učednictví [A] (8)
06. 01. 2020 – 26. 01. 2020 Zkouškové období
08. 01. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 1 [A] (7)
08. 01. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 1 [A] (13)
08. 01. 2020 15:30 – 17:00 Menšiny [A] (11)
16. 01. 2020 13:00 – 17:00 Setkání KBS
18. 01. 2020 – 18. 01. 2020 Konzultace kombinovaného studia
18. 01. 2020 08:30 – 10:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (1)
18. 01. 2020 10:20 – 11:50 Biblická interpretace [A] (1)
18. 01. 2020 10:20 – 11:50 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (2)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (3)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (3)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (1)
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (2)
28. 01. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (1)
28. 01. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (1)
28. 01. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (1)
28. 01. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (1)
28. 01. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (1)
28. 01. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (1)
28. 01. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (1)
29. 01. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (1)
29. 01. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (1)
29. 01. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (1)
29. 01. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (1)
29. 01. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (1)
29. 01. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (1)
29. 01. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (1)
29. 01. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (1)
29. 01. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (1)
29. 01. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (1)
29. 01. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (1)
29. 01. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (1)
29. 01. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (1)
30. 01. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (1)
30. 01. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (1)
30. 01. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (1)
30. 01. 2020 14:15 – 16:00 Pedagogická intervence [A] (2)
30. 01. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (1)
30. 01. 2020 17:00 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (1)
31. 01. 2020 – 31. 01. 2020 Uzavření klasifikace za zimní období
31. 01. 2020 08:30 – 17:30 Pastoračně sociální práce s delikventy [A] (1)
01. 02. 2020 – 01. 02. 2020 Konzultace kombinovaného studia
01. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (1)
01. 02. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (1)
01. 02. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (1)
01. 02. 2020 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 2 [A] (1)
01. 02. 2020 12:30 – 15:50 Systematická teologie: přehled 2 [A] (1)
01. 02. 2020 12:30 – 15:50 Psychopatologie 2 [A] (1)
03. 02. 2020 15:00 – 16:50 Vedoucí kateder ETS
03. 02. 2020 17:00 – 19:00 Pedagogická rada únor 2020
04. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (2)
04. 02. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (2)
04. 02. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (2)
04. 02. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (1)
04. 02. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (2)
04. 02. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (1)
04. 02. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (2)
04. 02. 2020 12:45 – 14:15 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (2)
04. 02. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (2)
04. 02. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (1)
04. 02. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (1)
04. 02. 2020 14:30 – 17:45 Sociální patologie: seminář [A] (1)
04. 02. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (2)
05. 02. 2020 08:30 – 12:00 Religionistika: světová náboženství [A] (1)
05. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (2)
05. 02. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (2)
05. 02. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (2)
05. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (2)
05. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (2)
05. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (2)
05. 02. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (2)
05. 02. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (2)
05. 02. 2020 14:30 – 17:45 Specifické oblasti v sociální politice [A] (1)
05. 02. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (2)
05. 02. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (2)
05. 02. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (2)
06. 02. 2020 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (2)
06. 02. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (2)[UDÁLOST ZRUŠENA]
06. 02. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (2)
06. 02. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (2)
06. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (1)
06. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T [A] (1)
06. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (1)
06. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (1)
06. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (1)
06. 02. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační praktikum 2 [A] (1)
06. 02. 2020 16:15 – 17:45 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (1)
06. 02. 2020 16:15 – 17:45 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (1)
06. 02. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (2)
06. 02. 2020 18:00 – 19:30 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (1)
11. 02. 2020 – 13. 02. 2020 Evangelikální fórum
11. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (3)
11. 02. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (3)
11. 02. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (3)
11. 02. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (3)
11. 02. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (3)
11. 02. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (2)
11. 02. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (3)
11. 02. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (3)
11. 02. 2020 14:30 – 17:45 Teorie sociální práce [A] (3)
11. 02. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (3)
12. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (3)
12. 02. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (3)
12. 02. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (3)
13. 02. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (3)
13. 02. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (3)
14. 02. 2020 08:30 – 17:30 Základy práva: sociální zabezpečení [A] (1)
14. 02. 2020 08:30 – 15:50 Pastorace 2 [A] (3)
14. 02. 2020 08:30 – 15:50 Pastorace 2 [A] (1)
14. 02. 2020 08:30 – 17:40 Základy práva: sociální zabezpečení [A] (3)
14. 02. 2020 09:30 – 12:30 Rada ETS
14. 02. 2020 16:10 – 18:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (3)
15. 02. 2020 08:30 – 15:05 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (4)
15. 02. 2020 08:30 – 17:30 Základy práva: sociální zabezpečení [A] (2)
15. 02. 2020 08:30 – 15:50 Pastorace 2 [A] (4)
15. 02. 2020 08:30 – 15:50 Pastorace 2 [A] (2)
18. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (4)
18. 02. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (4)
18. 02. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (4)
18. 02. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (4)
18. 02. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (4)
18. 02. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (3)
18. 02. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (4)
18. 02. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (2)
18. 02. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (4)
18. 02. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (4)
19. 02. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
19. 02. 2020 08:30 – 12:00 Religionistika: světová náboženství [A] (2)
19. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (4)
19. 02. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (4)
19. 02. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (4)
19. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (4)
19. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (4)
19. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (4)
19. 02. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (4)
19. 02. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (4)
19. 02. 2020 14:30 – 17:45 Specifické oblasti v sociální politice [A] (2)
19. 02. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (4)
19. 02. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (4)
19. 02. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (4)
20. 02. 2020 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (4)
20. 02. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (4)
20. 02. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (4)
20. 02. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (4)
20. 02. 2020 14:30 – 17:45 Sociální patologie: seminář [A] (2)
20. 02. 2020 14:30 – 17:45 Pastorace manželství a rodiny [A] (4)
21. 02. 2020 15:05 – 19:20 Sborová pastorace [A] (4)
22. 02. 2020 – 22. 02. 2020 Konzultace kombinovaného studia
22. 02. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
22. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (2)
22. 02. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (2)
22. 02. 2020 10:20 – 11:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (1)
22. 02. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (2)
22. 02. 2020 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 2 [A] (2)
22. 02. 2020 12:30 – 15:50 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (1)
22. 02. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (1)
22. 02. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (1)
25. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (5)
25. 02. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (5)
25. 02. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (5)
25. 02. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (5)
25. 02. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (5)
25. 02. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (4)
25. 02. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (5)
25. 02. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (5)
25. 02. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (5)
25. 02. 2020 14:30 – 17:45 Teorie sociální práce [A] (5)
26. 02. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (5)
26. 02. 2020 08:30 – 10:00 Metody sociální práce [A] (2)
26. 02. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do SZ 2 ODPADÁ
26. 02. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (5)
26. 02. 2020 10:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (4)
26. 02. 2020 10:30 – 12:00 Teologie SZ ODPADÁ
26. 02. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (5)
26. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (5)
26. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (5)
26. 02. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (5)
26. 02. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (5)
26. 02. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (5)
26. 02. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze SZ 1 ODPADÁ
26. 02. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (5)
26. 02. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (5)
27. 02. 2020 08:30 – 14:15 Pastoračně sociální práce s delikventy [A] (5)
27. 02. 2020 10:30 – 14:15 Řízení sborové práce [A] (5)
27. 02. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (5)
27. 02. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (5)
27. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (2)
27. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T [A] (2)
27. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (2)
27. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (2)
27. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (2)
27. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (2)
27. 02. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (2)
27. 02. 2020 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (5)
27. 02. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (5)
28. 02. 2020 08:30 – 17:30 Základy práva 1 [A] (1)
28. 02. 2020 08:30 – 15:50 Témata křesťanské etiky [A] (5)
28. 02. 2020 08:30 – 15:50 Témata křesťanské etiky [A] (1)
29. 02. 2020 08:30 – 15:50 Témata křesťanské etiky [A] (4)
29. 02. 2020 08:30 – 15:50 Témata křesťanské etiky [A] (2)
29. 02. 2020 08:30 – 15:05 Pastorační směry 2 [A] (1)
03. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do NZ 2 ODPADÁ
03. 03. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (6)
03. 03. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (6)
03. 03. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (6)
03. 03. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (6)
03. 03. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (5)
03. 03. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (6)
03. 03. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (6)
03. 03. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (6)
03. 03. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (3)
03. 03. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (3)
03. 03. 2020 14:30 – 17:45 Sociální patologie: seminář [A] (3)
04. 03. 2020 08:30 – 12:00 Religionistika: světová náboženství [A] (3)
04. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (6)
04. 03. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (6)
04. 03. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (6)
04. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (6)
04. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (6)
04. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (6)
04. 03. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (6)
04. 03. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (6)
04. 03. 2020 14:30 – 17:45 Specifické oblasti v sociální politice [A] (3)
04. 03. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (6)
04. 03. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (6)
04. 03. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (6)
05. 03. 2020 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (6)
05. 03. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (6)
05. 03. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (6)
05. 03. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (6)
05. 03. 2020 14:30 – 17:00 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (2)
05. 03. 2020 14:30 – 17:00 Pastorační praktikum 2 [A] (6)
05. 03. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (6)
05. 03. 2020 17:00 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (6)
07. 03. 2020 – 07. 03. 2020 Konzultace kombinovaného studia
07. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (3)
07. 03. 2020 08:30 – 10:00 Teologie NZ ODPADÁ
07. 03. 2020 10:20 – 11:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (2)
07. 03. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (3)
07. 03. 2020 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 2 [A] (3)
07. 03. 2020 12:30 – 15:50 Psychopatologie ODPADÁ
07. 03. 2020 12:30 – 15:50 Systematická teologie: přehled 2 [A] (2)
10. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (7)
10. 03. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (7)
10. 03. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (7)
10. 03. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (7)
10. 03. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (7)
10. 03. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (6)
10. 03. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (7)
10. 03. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (7)
10. 03. 2020 14:30 – 17:45 Teorie sociální práce [A] (7)
11. 03. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (7)
11. 03. 2020 08:30 – 10:00 Metody sociální práce [A] (3)
11. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (7)
11. 03. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (7)
11. 03. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (7)
11. 03. 2020 10:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (6)
11. 03. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (7)
11. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (7)
11. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (7)
11. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (7)
11. 03. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (7)
11. 03. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (7)
11. 03. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (7)
11. 03. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (7)
11. 03. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (7)
12. 03. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (7)
12. 03. 2020 08:30 – 14:15 Pastoračně sociální práce s delikventy [A] (7)
12. 03. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (7)
12. 03. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (7)
12. 03. 2020 14:30 – 17:45 Pastorace manželství a rodiny [A] (7)
12. 03. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (7)
13. 03. 2020 08:30 – 17:30 Sexualita [A] (1)
13. 03. 2020 08:30 – 17:30 Sexualita [A] (1)
17. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (8)
17. 03. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (8)
17. 03. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (8)
17. 03. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (8)
17. 03. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (8)
17. 03. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (7)
17. 03. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (8)
17. 03. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (8)
17. 03. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (8)
17. 03. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (4)
17. 03. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (4)
17. 03. 2020 14:30 – 17:45 Sociální patologie: seminář [A] (4)
18. 03. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
18. 03. 2020 08:30 – 12:00 Religionistika: světová náboženství [A] (4)
18. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (8)
18. 03. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (8)
18. 03. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (8)
18. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (8)
18. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (8)
18. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (8)
18. 03. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (8)
18. 03. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (8)
18. 03. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (8)
18. 03. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (8)
18. 03. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (8)
19. 03. 2020 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (8)
19. 03. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (8)
19. 03. 2020 10:30 – 14:15 Řízení sborové práce [A] (8)
19. 03. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (8)
19. 03. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (8)
19. 03. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (3)
19. 03. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T [A] (3)
19. 03. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (3)
19. 03. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (3)
19. 03. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (3)
19. 03. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (3)
19. 03. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (3)
19. 03. 2020 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (8)
19. 03. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (8)
21. 03. 2020 – 21. 03. 2020 Konzultace kombinovaného studia
21. 03. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
21. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (4)
21. 03. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (4)
21. 03. 2020 10:20 – 11:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (3)
21. 03. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (4)
21. 03. 2020 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 2 [A] (4)
21. 03. 2020 12:30 – 15:50 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (2)
21. 03. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (2)
21. 03. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (2)
24. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (9)
24. 03. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (9)
24. 03. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (9)
24. 03. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (9)
24. 03. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (9)
24. 03. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (8)
24. 03. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (9)
24. 03. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (2)
24. 03. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (9)
24. 03. 2020 14:30 – 17:45 Teorie sociální práce [A] (9)
25. 03. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (9)
25. 03. 2020 08:30 – 10:00 Metody sociální práce [A] (4)
25. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (9)
25. 03. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (9)
25. 03. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (9)
25. 03. 2020 10:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (8)
25. 03. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (9)
25. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (9)
25. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (9)
25. 03. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (9)
25. 03. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (9)
25. 03. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (9)
25. 03. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (9)
25. 03. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (9)
25. 03. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (9)
26. 03. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (9)
26. 03. 2020 08:30 – 12:00 Pastoračně sociální práce s delikventy [A] (9)
26. 03. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (9)
26. 03. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (9)
26. 03. 2020 14:30 – 17:00 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (3)
26. 03. 2020 14:30 – 17:00 Pastorační praktikum 2 [A] (9)
26. 03. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (9)
26. 03. 2020 17:00 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (9)
27. 03. 2020 08:30 – 15:50 Katechetika [A] (8)
27. 03. 2020 08:30 – 15:50 Katechetika [A] (1)
27. 03. 2020 08:30 – 15:50 Misiologický seminář [A] (1)
28. 03. 2020 08:30 – 15:50 Katechetika [A] (5)
28. 03. 2020 08:30 – 15:50 Katechetika [A] (2)
28. 03. 2020 08:30 – 15:50 Misiologický seminář [A] (2)
28. 03. 2020 08:30 – 15:05 Pastorační směry 2 [A] (2)
31. 03. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (10)
31. 03. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (10)
31. 03. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (9)
31. 03. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (10)
31. 03. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (10)
31. 03. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (10)
31. 03. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (10)
31. 03. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (10)
31. 03. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (10)
31. 03. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (5)
31. 03. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (5)
31. 03. 2020 14:30 – 17:45 Sociální patologie: seminář [A] (5)
01. 04. 2020 08:30 – 12:00 Religionistika: světová náboženství [A] (5)
01. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (10)
01. 04. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (10)
01. 04. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (10)
01. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (10)
01. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (10)
01. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (10)
01. 04. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (10)
01. 04. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (10)
01. 04. 2020 14:30 – 17:45 Specifické oblasti v sociální politice [A] (5)
01. 04. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (10)
01. 04. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (10)
01. 04. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (10)
02. 04. 2020 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (10)
02. 04. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (10)
02. 04. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (10)
02. 04. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (10)
02. 04. 2020 14:30 – 17:45 Pastorace manželství a rodiny [A] (10)
02. 04. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (10)
03. 04. 2020 08:30 – 15:50 Základy práva: sociální zabezpečení [A] (3)
04. 04. 2020 – 04. 04. 2020 Konzultace kombinovaného studia
04. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (5)
04. 04. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (5)
04. 04. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (5)
04. 04. 2020 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 2 [A] (5)
04. 04. 2020 12:30 – 15:50 Systematická teologie: přehled 2 [A] (3)
04. 04. 2020 12:30 – 15:50 Psychopatologie 2 [A] (3)
10. 04. 2020 – 13. 04. 2020 Velikonoční svátky
14. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (12)
14. 04. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (12)
14. 04. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (10)
14. 04. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (12)
14. 04. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (11)
14. 04. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (12)
14. 04. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (12)
14. 04. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (12)
14. 04. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (12)
14. 04. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (6)
14. 04. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (6)
14. 04. 2020 14:30 – 17:45 Sociální patologie: seminář [A] (6)
15. 04. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
15. 04. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (12)
15. 04. 2020 08:30 – 12:00 Religionistika: světová náboženství [A] (6)
15. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (12)
15. 04. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (12)
15. 04. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (12)
15. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (11)
15. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (11)
15. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (11)
15. 04. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (11)
15. 04. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (11)
15. 04. 2020 14:30 – 17:45 Specifické oblasti v sociální politice [A] (6)
15. 04. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (11)
15. 04. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (11)
15. 04. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (11)
16. 04. 2020 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (12)
16. 04. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (12)
16. 04. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (12)
16. 04. 2020 10:30 – 14:15 Řízení sborové práce [A] (12)
16. 04. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (11)
16. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (4)
16. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (4)
16. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T [A] (4)
16. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (4)
16. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (4)
16. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (4)
16. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (4)
16. 04. 2020 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (12)
16. 04. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (12)
17. 04. 2020 08:30 – 16:45 Sborová pastorace [A] (5)
18. 04. 2020 – 18. 04. 2020 Konzultace kombinovaného studia
18. 04. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
18. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (6)
18. 04. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (6)
18. 04. 2020 10:20 – 11:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (4)
18. 04. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (6)
18. 04. 2020 10:20 – 11:50 Světové sociální problémy [A] (1)
18. 04. 2020 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 2 [A] (6)
18. 04. 2020 12:30 – 15:50 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (3)
18. 04. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (3)
18. 04. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (3)
21. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (13)
21. 04. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (13)
21. 04. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (11)
21. 04. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (13)
21. 04. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (12)
21. 04. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (13)
21. 04. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (13)
21. 04. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (4)
21. 04. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (13)
21. 04. 2020 14:30 – 17:45 Teorie sociální práce [A] (13)
22. 04. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (13)
22. 04. 2020 08:30 – 10:00 Metody sociální práce [A] (5)
22. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (13)
22. 04. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (13)
22. 04. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (13)
22. 04. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (13)
22. 04. 2020 10:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (10)
22. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (12)
22. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (12)
22. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (12)
22. 04. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (12)
22. 04. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (12)
22. 04. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (12)
22. 04. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (12)
22. 04. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (12)
23. 04. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (13)
23. 04. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (13)
23. 04. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (12)
23. 04. 2020 14:30 – 17:45 Pastorace manželství a rodiny [A] (13)
23. 04. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (13)
24. 04. 2020 16:00 – 19:20 Liturgika [A] (1)
24. 04. 2020 16:00 – 19:20 Liturgika [A] (1)
25. 04. 2020 08:30 – 15:05 Integrace teologie a psychologie [A] (1)
25. 04. 2020 08:30 – 19:20 Liturgika [A] (2)
25. 04. 2020 08:30 – 19:20 Liturgika [A] (2)
28. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (14)
28. 04. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (14)
28. 04. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (12)
28. 04. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (14)
28. 04. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (13)
28. 04. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (14)
28. 04. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (14)
28. 04. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (14)
28. 04. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (14)
28. 04. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (7)
28. 04. 2020 14:30 – 17:45 Teologie náboženství [A] (7)
28. 04. 2020 14:30 – 17:45 Sociální patologie: seminář [A] (7)
29. 04. 2020 08:30 – 12:00 Religionistika: světová náboženství [A] (7)
29. 04. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (14)
29. 04. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (14)
29. 04. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (14)
29. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (13)
29. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (13)
29. 04. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (13)
29. 04. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (13)
29. 04. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (13)
29. 04. 2020 14:30 – 17:45 Specifické oblasti v sociální politice [A] (7)
29. 04. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (13)
29. 04. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (13)
29. 04. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (13)
30. 04. 2020 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (14)
30. 04. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (14)
30. 04. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (14)
30. 04. 2020 10:30 – 12:00 Řízení sborové práce [A] (14)
30. 04. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (13)
30. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T [A] (5)
30. 04. 2020 14:30 – 17:00 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (4)
30. 04. 2020 14:30 – 17:00 Pastorační praktikum 2 [A] (12)
30. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (5)
30. 04. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (5)
30. 04. 2020 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (13)
30. 04. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (14)
01. 05. 2020 – 01. 05. 2020 Svátek práce
02. 05. 2020 08:30 – 15:05 Integrace teologie a psychologie [A] (2)
05. 05. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (11)
05. 05. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (11)
05. 05. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (13)
05. 05. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (11)
05. 05. 2020 10:30 – 12:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (14)
05. 05. 2020 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (11)
05. 05. 2020 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (11)
05. 05. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (6)
05. 05. 2020 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (11)
05. 05. 2020 14:30 – 17:45 Teorie sociální práce [A] (12)
06. 05. 2020 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (14)
06. 05. 2020 08:30 – 10:00 Metody sociální práce [A] (6)
06. 05. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Starého zákona 2 [A] (11)
06. 05. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (14)
06. 05. 2020 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (11)
06. 05. 2020 10:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (12)
06. 05. 2020 10:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (11)
06. 05. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (14)
06. 05. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (14)
06. 05. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (14)
06. 05. 2020 14:30 – 16:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (14)
06. 05. 2020 14:30 – 16:00 Integrace teologie a psychologie [A] (14)
06. 05. 2020 14:30 – 16:00 Dějiny dogmatu [A] (14)
06. 05. 2020 16:15 – 17:45 Pastorační směry 2 [A] (14)
06. 05. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny středověké církve [A] (14)
07. 05. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (12)
07. 05. 2020 10:30 – 12:00 Řečtina [A] (11)
07. 05. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A] (14)
07. 05. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (5)
07. 05. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (5)
07. 05. 2020 16:15 – 17:45 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (5)
07. 05. 2020 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (14)
07. 05. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (11)
07. 05. 2020 18:00 – 19:30 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (5)
08. 05. 2020 – 08. 05. 2020 Den vítězství
12. 05. 2020 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (14)
12. 05. 2020 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (8)
12. 05. 2020 14:30 – 17:45 Teorie sociální práce [A] (14)
13. 05. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
13. 05. 2020 08:30 – 10:00 Metody sociální práce [A] (7)
13. 05. 2020 10:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (14)
14. 05. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (14)
15. 05. 2020 10:20 – 15:50 Světové sociální problémy [A] (2)
16. 05. 2020 – 16. 05. 2020 Konzultace kombinovaného studia
16. 05. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
16. 05. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (7)
16. 05. 2020 08:30 – 10:00 Teologie Nového zákona [A] (7)
16. 05. 2020 10:20 – 11:50 Exegeze Nového zákona 2 [A] (7)
16. 05. 2020 10:20 – 11:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (5)
16. 05. 2020 10:20 – 11:50 Řečtina [A] (7)
16. 05. 2020 10:20 – 11:50 Světové sociální problémy [A] (3)
16. 05. 2020 12:30 – 14:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (4)
16. 05. 2020 12:30 – 14:00 Sociální psychologie 1-2 [A] (4)
16. 05. 2020 12:30 – 14:00 Sociální psychologie 1-2 [A] (4)
16. 05. 2020 14:20 – 15:50 Systematická teologie: přehled 2 [A] (4)
16. 05. 2020 14:20 – 15:50 Psychopatologie 2 [A] (4)
06. 06. 2020 – 06. 06. 2020 Konzultace kombinovaného studia
06. 06. 2020 08:30 – 10:00 Psychopatologie 2 [A] (1)
06. 06. 2020 10:20 – 11:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (2)
06. 06. 2020 12:30 – 14:00 Teologie Nového zákona [A] (8)
12. 06. 2020 – 14. 06. 2020 Pastorační soustředění[UDÁLOST ZRUŠENA]
13. 06. 2020 09:30 – 17:00 Religionistika: světová náboženství [A] (7)
15. 06. 2020 17:00 – 19:00 Pedagogická rada červen 2020
17. 06. 2020 08:30 – 16:00 Přijímací řízení 2020 - řádný termín
18. 06. 2020 08:00 – 16:00 Lidská práva a ochrana práv klientů [A] (1)
24. 06. 2020 08:00 – 16:00 První psychologická pomoc [A] (1)
24. 08. 2020 08:30 – 16:00 Přijímací řízení 2020 - náhradní termín
25. 08. 2020 09:00 – 12:00 Porada zaměstnanců
Zahájení školního roku a zápis do 1. ročníku denního studia:
02. 09. 2020 14:00 – 05. 09. 2020 13:00 Soustředění v České Třebové 2020
02. 09. 2020 15:00 – 16:30 Krizová intervence [A] (1)
03. 09. 2020 09:00 – 10:30 Krizová intervence [A] (2)
03. 09. 2020 15:00 – 16:30 Krizová intervence [A] (3)
04. 09. 2020 09:00 – 10:30 Krizová intervence [A] (4)
04. 09. 2020 15:00 – 16:30 Krizová intervence [A] (5)
08. 09. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (1)
08. 09. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (1)
08. 09. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (1)
08. 09. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (1)
08. 09. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (1)
08. 09. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (1)
08. 09. 2020 14:30 – 17:45 Filozofie a etika v sociální práci [A] (1)
08. 09. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (1)
09. 09. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (1)
09. 09. 2020 08:30 – 12:00 Homiletika odpadá[UDÁLOST ZRUŠENA]
09. 09. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (1)
09. 09. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (1)
09. 09. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (1)
09. 09. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (1)
09. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (1)
09. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (1)
09. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (1)
09. 09. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (1)
09. 09. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (1)
09. 09. 2020 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (1)
09. 09. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (1)
09. 09. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (1)
10. 09. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (1)
10. 09. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (1)
10. 09. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (1)
10. 09. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (1)
10. 09. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (1)
10. 09. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (1)
10. 09. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (1)
12. 09. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 1 [A] (1)
12. 09. 2020 08:30 – 11:50 Menšiny [A] (1)
12. 09. 2020 08:30 – 11:50 Exegeze Starého zákona 1 [A] (1)
12. 09. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (1)
12. 09. 2020 10:20 – 11:50 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (1)
12. 09. 2020 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 1 [A] (1)
12. 09. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do hebrejštiny [A] (1)
12. 09. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (1)
12. 09. 2020 12:30 – 15:50 Pastorační praktikum 1 [A] (1)
12. 09. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (1)
12. 09. 2020 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 1 [A] (1)
12. 09. 2020 14:20 – 15:50 Hebrejská četba [A] (1)
15. 09. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (2)
15. 09. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (2)
15. 09. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (2)
15. 09. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (2)
15. 09. 2020 12:45 – 14:15 Seminář k AP - odpadá, bude nahrazeno[UDÁLOST ZRUŠENA]
15. 09. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (2)
15. 09. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace odpadá, bude nahrazeno[UDÁLOST ZRUŠENA]
15. 09. 2020 14:30 – 17:45 Religionistika: nové náboženské směry [A] (1)
15. 09. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 1 [A] (1)
15. 09. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (2)
16. 09. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (1)
16. 09. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1- Výuka odpadá bez náhrady[UDÁLOST ZRUŠENA]
16. 09. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (2)
16. 09. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psych. - Výuka odpadá bez náhrady[UDÁLOST ZRUŠENA]
16. 09. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (2)
16. 09. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (2)
16. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (2)
16. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (2)
16. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (2)
16. 09. 2020 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 1 [A] (1)
16. 09. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti - Výuka odpadá bez náhrady[UDÁLOST ZRUŠENA]
16. 09. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (2)
16. 09. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (2)
16. 09. 2020 18:00 – 19:30 Náboženství v religionistickém bádání [A] (1)
16. 09. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (2)
17. 09. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociologie [A] (1)
17. 09. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (1)
17. 09. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (1)
17. 09. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (2)
17. 09. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální politiky [A] (1)
17. 09. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (2)
17. 09. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (2)
17. 09. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (1)
17. 09. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (1)
17. 09. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (2)
18. 09. 2020 16:00 – 19:45 Úvod do sociální práce [A] (1)
19. 09. 2020 08:30 – 13:15 Úvod do sociální práce [A] (2)
22. 09. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (3)
22. 09. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (3)
22. 09. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (3)
22. 09. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (3)
22. 09. 2020 12:45 – 14:15 Seminář k absolventské práci [A] (1)
22. 09. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (2)
22. 09. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (3)
22. 09. 2020 14:30 – 17:45 Filozofie a etika v sociální práci [A] (2)
22. 09. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (3)
23. 09. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (3)
23. 09. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (3)
23. 09. 2020 08:30 – 12:00 Homiletika [A] (2)
23. 09. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (3)
23. 09. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (3)
23. 09. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (3)
23. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (3)
23. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (3)
23. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (3)
23. 09. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (3)
23. 09. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (3)
23. 09. 2020 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (2)
23. 09. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (3)
23. 09. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (3)
24. 09. 2020 08:30 – 12:00 Metody sociálního výzkumu [A] (1)
24. 09. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (2)
24. 09. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (3)
24. 09. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (3)
24. 09. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (3)
24. 09. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (3)
24. 09. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (1)
24. 09. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (1)
24. 09. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (1)
24. 09. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (1)
24. 09. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (1)
24. 09. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (3)
24. 09. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (2)
29. 09. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (4)
29. 09. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (4)
29. 09. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (4)
29. 09. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (4)
29. 09. 2020 12:45 – 14:15 Seminář k absolventské práci [A] (2)
29. 09. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (4)
29. 09. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (4)
29. 09. 2020 14:30 – 17:45 Religionistika: nové náboženské směry [A] (2)
29. 09. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 1 [A] (2)
29. 09. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (4)
30. 09. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (2)
30. 09. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (4)
30. 09. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (4)
30. 09. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (4)
30. 09. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (4)
30. 09. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (4)
30. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (4)
30. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (4)
30. 09. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (4)
30. 09. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (4)
30. 09. 2020 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 1 [A] (2)
30. 09. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (4)
30. 09. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (4)
30. 09. 2020 18:00 – 19:30 Náboženství v religionistickém bádání [A] (2)
30. 09. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (4)
01. 10. 2020 08:30 – 12:00 Metody sociálního výzkumu [A] (2)
01. 10. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (2)
01. 10. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (2)
01. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (4)
01. 10. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (4)
01. 10. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (4)
01. 10. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (2)
01. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (2)
01. 10. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (4)
03. 10. 2020 08:30 – 09:50 Pastorační dovednosti 1 [A] (2)
03. 10. 2020 08:30 – 11:20 Vývojová psychologie 1 [A] (1)
03. 10. 2020 08:30 – 11:30 Homiletika [A] (1)
03. 10. 2020 08:30 – 09:50 Angličtina : seminář 1 [A] (1)
03. 10. 2020 10:00 – 11:20 Angličtina : seminář 1 [A] (1)
03. 10. 2020 10:00 – 11:20 Pastorační dovednosti 1 [A] (2)
03. 10. 2020 12:00 – 13:20 Úvod do hebrejštiny [A] (2)
03. 10. 2020 12:00 – 13:20 Úvod do psychologie osobnosti [A] (2)
03. 10. 2020 12:00 – 14:50 Pastorace manželství a rodiny [A] (1)
03. 10. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (2)
03. 10. 2020 13:30 – 14:50 Úvod do Starého zákona 1 [A] (2)
03. 10. 2020 13:30 – 14:50 Hebrejská četba [A] (2)
03. 10. 2020 15:00 – 16:00 Den ETS a vyslání studentů 2020
05. 10. 2020 14:30 – 16:30 Vedoucí kateder - říjen 2020
05. 10. 2020 17:00 – 19:00 Pedagogická rada - říjen 2020
06. 10. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (5)
06. 10. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (5)
06. 10. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (5)
06. 10. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (5)
06. 10. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (5)
06. 10. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (5)
06. 10. 2020 14:30 – 17:45 Filozofie a etika v sociální práci [A] (3)
06. 10. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (5)
07. 10. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (5)
07. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (5)
07. 10. 2020 08:30 – 12:00 Homiletika [A] (3)
07. 10. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (5)
07. 10. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (5)
07. 10. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (5)
07. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (5)
07. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (5)
07. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (5)
07. 10. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (5)
07. 10. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (5)
07. 10. 2020 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (3)
07. 10. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (5)
07. 10. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (5)
08. 10. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (3)
08. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (5)
08. 10. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (5)
08. 10. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (5)
08. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (2)
08. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (2)
08. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (2)
08. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (2)
08. 10. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (5)
08. 10. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (3)
09. 10. 2020 08:30 – 15:15 Základy práva 1 [A] (1)
10. 10. 2020 08:30 – 15:15 Základy práva 1 [A] (2)
13. 10. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (6)
13. 10. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (6)
13. 10. 2020 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 1 [A] (1)
13. 10. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (6)
13. 10. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (6)
13. 10. 2020 12:45 – 14:15 Seminář k absolventské práci [A] (3)
13. 10. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (6)
13. 10. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (6)
13. 10. 2020 14:30 – 17:45 Religionistika: nové náboženské směry [A] (3)
13. 10. 2020 14:30 – 17:00 Vývojová psychologie 1 [A] (3)
13. 10. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (6)
14. 10. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (3)
14. 10. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (6)
14. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (6)
14. 10. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (6)
14. 10. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (6)
14. 10. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (6)
14. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (6)
14. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (6)
14. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (6)
14. 10. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (6)
14. 10. 2020 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 1 [A] (3)
14. 10. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (6)
14. 10. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (6)
14. 10. 2020 18:00 – 19:30 Náboženství v religionistickém bádání [A] (3)
14. 10. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (6)
15. 10. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociologie [A] (2)
15. 10. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (3)
15. 10. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (3)
15. 10. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální politiky [A] (3)
15. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (6)
15. 10. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (6)
15. 10. 2020 12:45 – 16:00 Pastorace 1 [A] (1)
15. 10. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (6)
15. 10. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (3)
15. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (2)
15. 10. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (6)
17. 10. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 1 [A] (3)
17. 10. 2020 08:30 – 11:50 Menšiny [A] (2)
17. 10. 2020 08:30 – 11:50 Homiletika [A] (2)
17. 10. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (2)
17. 10. 2020 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 1 [A] (2)
17. 10. 2020 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 1 [A] (3)
17. 10. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do hebrejštiny [A] (3)
17. 10. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (3)
17. 10. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (3)
17. 10. 2020 12:30 – 15:50 Pastorace manželství a rodiny [A] (2)
17. 10. 2020 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 1 [A] (3)
17. 10. 2020 14:20 – 15:50 Hebrejská četba [A] (3)
17. 10. 2020 16:10 – 16:55 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (1)
17. 10. 2020 16:10 – 16:55 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (1)
17. 10. 2020 16:10 – 16:55 Seminář k absolventské práci [A] (1)
20. 10. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (7)
20. 10. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (7)
20. 10. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (7)
20. 10. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (7)
20. 10. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (7)
20. 10. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (7)
20. 10. 2020 14:30 – 17:45 Filozofie a etika v sociální práci [A] (4)
20. 10. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (7)
21. 10. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (7)
21. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (7)
21. 10. 2020 08:30 – 12:00 Homiletika [A] (4)
21. 10. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (7)
21. 10. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (7)
21. 10. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (7)
21. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (7)
21. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (7)
21. 10. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (7)
21. 10. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (7)
21. 10. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (7)
21. 10. 2020 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (4)
21. 10. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (7)
21. 10. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (7)
22. 10. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociologie [A] (3)
22. 10. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (4)
22. 10. 2020 08:30 – 11:30 Kolegium ředitele - říjen 2020
22. 10. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (7)
22. 10. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (7)
22. 10. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (7)
22. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (3)
22. 10. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (7)
22. 10. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (4)
23. 10. 2020 08:30 – 15:50 Úvod do sociologie [A] (1)
23. 10. 2020 16:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (1)
24. 10. 2020 08:30 – 15:15 Dějiny starověké církve [A] (2)
24. 10. 2020 08:30 – 14:00 Úvod do sociologie [A] (2)
26. 10. 2020 – 27. 10. 2020 Studijní soustředění (pro 1. ročníky všech oborů denního studia):
27. 10. 2020 – 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
03. 11. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (8)
03. 11. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (8)
03. 11. 2020 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 1 [A] (2)
03. 11. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (8)
03. 11. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (8)
03. 11. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (8)
03. 11. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (8)
03. 11. 2020 14:30 – 17:45 Filozofie a etika v sociální práci [A] (5)
03. 11. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (8)
04. 11. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (8)
04. 11. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (8)
04. 11. 2020 08:30 – 12:00 Homiletika [A] (5)
04. 11. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (8)
04. 11. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (8)
04. 11. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (8)
04. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (8)
04. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (8)
04. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (8)
04. 11. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (8)
04. 11. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (8)
04. 11. 2020 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (5)
04. 11. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (8)
04. 11. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (8)
05. 11. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (5)
05. 11. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální politiky [A] (4)
05. 11. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (8)
05. 11. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (8)
05. 11. 2020 12:45 – 16:00 Pastorace 1 [A] (2)
05. 11. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (8)
05. 11. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (2)
05. 11. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (2)
05. 11. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (8)
05. 11. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (5)
07. 11. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 1 [A] (4)
07. 11. 2020 08:30 – 11:50 Exegeze Starého zákona 1 [A] (2)
07. 11. 2020 08:30 – 11:50 Vývojová psychologie 1 [A] (2)
07. 11. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (3)
07. 11. 2020 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 1 [A] (3)
07. 11. 2020 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 1 [A] (4)
07. 11. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do hebrejštiny [A] (4)
07. 11. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (4)
07. 11. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (4)
07. 11. 2020 12:30 – 15:50 Pastorace manželství a rodiny [A] (3)
07. 11. 2020 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 1 [A] (4)
07. 11. 2020 14:20 – 15:50 Hebrejská četba [A] (4)
07. 11. 2020 16:10 – 16:55 Seminář k absolventské práci [A] (2)
10. 11. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (9)
10. 11. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (9)
10. 11. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (9)
10. 11. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (9)
10. 11. 2020 12:45 – 14:15 Seminář k absolventské práci [A] (4)
10. 11. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (9)
10. 11. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (9)
10. 11. 2020 14:30 – 17:45 Religionistika: nové náboženské směry [A] (4)
10. 11. 2020 14:30 – 17:00 Vývojová psychologie 1 [A] (4)
10. 11. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (9)
11. 11. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (4)
11. 11. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (9)
11. 11. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (9)
11. 11. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (9)
11. 11. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (9)
11. 11. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (9)
11. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (9)
11. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (9)
11. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (9)
11. 11. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (9)
11. 11. 2020 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 1 [A] (4)
11. 11. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (9)
11. 11. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (9)
11. 11. 2020 18:00 – 19:30 Náboženství v religionistickém bádání [A] (4)
11. 11. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (9)
12. 11. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (4)
12. 11. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (4)
12. 11. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (9)
12. 11. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (9)
12. 11. 2020 10:30 – 12:00 Metody sociálního výzkumu [A] (3)
12. 11. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (9)
12. 11. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (4)
12. 11. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (3)
12. 11. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (3)
12. 11. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (3)
12. 11. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (3)
12. 11. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (9)
18. 11. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (10)
18. 11. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (10)
18. 11. 2020 08:30 – 12:00 Homiletika [A] (6)
18. 11. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (10)
18. 11. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (10)
18. 11. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (10)
18. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (10)
18. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (10)
18. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (10)
18. 11. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (10)
18. 11. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (10)
18. 11. 2020 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (6)
18. 11. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (10)
18. 11. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (10)
19. 11. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (6)
19. 11. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (10)
19. 11. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (10)
19. 11. 2020 10:30 – 12:00 Metody sociálního výzkumu [A] (4)
19. 11. 2020 12:45 – 16:00 Pastorace 1 [A] (3)
19. 11. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (3)
19. 11. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (10)
19. 11. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (6)
21. 11. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
21. 11. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 1 [A] (5)
21. 11. 2020 08:30 – 11:50 Vývojová psychologie 1 [A] (3)
21. 11. 2020 08:30 – 10:00 Homiletika [A] (3)
21. 11. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (4)
21. 11. 2020 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 1 [A] (4)
21. 11. 2020 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 1 [A] (5)
21. 11. 2020 10:20 – 11:50 Exegeze Starého zákona 1 [A] (3)
21. 11. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do hebrejštiny [A] (5)
21. 11. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (5)
21. 11. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (5)
21. 11. 2020 12:30 – 15:50 Pastorace manželství a rodiny [A] (4)
21. 11. 2020 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 1 [A] (5)
21. 11. 2020 14:20 – 15:50 Hebrejská četba [A] (5)
21. 11. 2020 16:10 – 16:55 Seminář k absolventské práci [A] (3)
24. 11. 2020 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
24. 11. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (10)
24. 11. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (10)
24. 11. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (10)
24. 11. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (10)
24. 11. 2020 12:45 – 14:15 Seminář k absolventské práci [A] (5)
24. 11. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (10)
24. 11. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (10)
24. 11. 2020 14:30 – 17:45 Religionistika: nové náboženské směry [A] (5)
24. 11. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 1 [A] (5)
24. 11. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (10)
25. 11. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (5)
25. 11. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (11)
25. 11. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (11)
25. 11. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (11)
25. 11. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (11)
25. 11. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (11)
25. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (11)
25. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (11)
25. 11. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (11)
25. 11. 2020 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 1 [A] (5)
25. 11. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (11)
25. 11. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (11)
25. 11. 2020 18:00 – 19:30 Náboženství v religionistickém bádání [A] (5)
25. 11. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (11)
26. 11. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociologie [A] (4)
26. 11. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (5)
26. 11. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (5)
26. 11. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (11)
26. 11. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (11)
26. 11. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do sociální politiky [A] (5)
26. 11. 2020 12:45 – 15:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (10)
26. 11. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (5)
26. 11. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (11)
27. 11. 2020 08:30 – 15:15 Základy práva 1 [A] (3)
27. 11. 2020 10:00 – 11:30 Dobové pozadí Nového zákona [A] (11)
28. 11. 2020 08:30 – 17:30 Role otce [A] (1)
28. 11. 2020 08:30 – 17:30 Role otce [A] (1)
28. 11. 2020 08:30 – 15:15 Základy práva 1 [A] (4)
01. 12. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (11)
01. 12. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (11)
01. 12. 2020 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 1 [A] (3)
01. 12. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (11)
01. 12. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (11)
01. 12. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (11)
01. 12. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (11)
01. 12. 2020 14:30 – 17:45 Filozofie a etika v sociální práci [A] (6)
01. 12. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (11)
02. 12. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (12)
02. 12. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (12)
02. 12. 2020 08:30 – 12:00 Homiletika [A] (7)
02. 12. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (12)
02. 12. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (12)
02. 12. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (12)
02. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (12)
02. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (12)
02. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (12)
02. 12. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (12)
02. 12. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (12)
02. 12. 2020 16:15 – 17:45 Výpočetní technika [A] (7)
02. 12. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (12)
02. 12. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (12)
03. 12. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 2 [A] (7)
03. 12. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (12)
03. 12. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (12)
03. 12. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (11)
03. 12. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (4)
03. 12. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (4)
03. 12. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (4)
03. 12. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (4)
03. 12. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (4)
03. 12. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (12)
03. 12. 2020 18:00 – 19:30 Úvod do současné filozofie [A] (7)
04. 12. 2020 08:30 – 15:15 Etika práce s klientem [A] (1)
05. 12. 2020 08:30 – 15:15 Etika práce s klientem [A] (2)
08. 12. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (12)
08. 12. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (12)
08. 12. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (12)
08. 12. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (12)
08. 12. 2020 12:45 – 14:15 Seminář k absolventské práci [A] (6)
08. 12. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (12)
08. 12. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (12)
08. 12. 2020 14:30 – 17:45 Religionistika: nové náboženské směry [A] (6)
08. 12. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 1 [A] (6)
08. 12. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (12)
09. 12. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (6)
09. 12. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (13)
09. 12. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (13)
09. 12. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (13)
09. 12. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (13)
09. 12. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (13)
09. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (13)
09. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (13)
09. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (13)
09. 12. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (13)
09. 12. 2020 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 1 [A] (6)
09. 12. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (13)
09. 12. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (13)
09. 12. 2020 18:00 – 19:30 Náboženství v religionistickém bádání [A] (6)
09. 12. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (13)
10. 12. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (6)
10. 12. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (6)
10. 12. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (13)
10. 12. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (13)
10. 12. 2020 10:30 – 12:00 Metody sociálního výzkumu [A] (5)
10. 12. 2020 12:45 – 16:00 Pastorace 1 [A] (4)
10. 12. 2020 12:45 – 15:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (12)
10. 12. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (6)
10. 12. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (13)
12. 12. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 1 [A] (6)
12. 12. 2020 08:30 – 11:50 Menšiny [A] (3)
12. 12. 2020 08:30 – 11:50 Homiletika [A] (4)
12. 12. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (5)
12. 12. 2020 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 1 [A] (5)
12. 12. 2020 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 1 [A] (6)
12. 12. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do hebrejštiny [A] (6)
12. 12. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (6)
12. 12. 2020 12:30 – 15:50 Pastorační praktikum 1 [A] (2)
12. 12. 2020 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (6)
12. 12. 2020 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 1 [A] (6)
12. 12. 2020 14:20 – 15:50 Hebrejská četba [A] (6)
12. 12. 2020 16:10 – 16:55 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (2)
12. 12. 2020 16:10 – 16:55 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (2)
12. 12. 2020 16:10 – 16:55 Seminář k absolventské práci [A] (4)
15. 12. 2020 08:30 – 10:00 Evangelizace a učednictví [A] (13)
15. 12. 2020 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (13)
15. 12. 2020 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 1 [A] (13)
15. 12. 2020 10:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (13)
15. 12. 2020 14:30 – 16:00 Biblická interpretace [A] (13)
15. 12. 2020 14:30 – 16:00 Hebrejština [A] (13)
15. 12. 2020 14:30 – 17:45 Filozofie a etika v sociální práci [A] (7)
15. 12. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (13)
16. 12. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (7)
16. 12. 2020 08:30 – 10:00 Pastorační směry 1 [A] (14)
16. 12. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do sociální práce [A] (14)
16. 12. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 1 [A] (14)
16. 12. 2020 10:30 – 12:00 Integrace teologie a psychologie [A] (14)
16. 12. 2020 10:30 – 12:00 Přístupy v sociální práci [A] (14)
16. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 1 [A] (14)
16. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 1 [A] (14)
16. 12. 2020 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 1 [A] (14)
16. 12. 2020 14:30 – 16:00 Dobové pozadí Nového zákona [A] (14)
16. 12. 2020 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 1 [A] (7)
16. 12. 2020 14:30 – 17:00 Psychologie osobnosti [A] (14)
16. 12. 2020 16:15 – 17:45 Dějiny reformace [A] (14)
16. 12. 2020 18:00 – 19:30 Náboženství v religionistickém bádání [A] (7)
16. 12. 2020 18:00 – 19:30 Dějiny starověké církve [A] (14)
17. 12. 2020 08:30 – 12:00 Úvod do sociální patologie [A] (7)
17. 12. 2020 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (7)
17. 12. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do řečtiny [A] (14)
17. 12. 2020 10:30 – 12:00 Řecká četba [A] (14)
17. 12. 2020 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 1 [A] (13)
17. 12. 2020 12:45 – 16:00 Interpretace starozákonních textů [A] (7)
17. 12. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (3)
17. 12. 2020 16:15 – 17:45 Základní témata filozofie [A] (14)
21. 12. 2020 – 03. 01. 2021 Zimní prázdniny

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184