Všechno (rok 2021)

Rozvrhy denního a kombinovaného studia ke stažení:

 • Rozvrh denního studia: LO 2019/20 [pdf]
 • Rozvrh kombinovaného studia: LO 2019/20 [pdf]
 • Seznam a výklad zkratek předmětů: Zkratky LO 2020 [pdf]
 • Zahájení školního roku 2020/2021 pro 1. ročník denního studia: 1. 9. 2020 v 9:00
 • Zahájení pravidelné výuky v denním studiu 2020/2021: týden 8.9.–11.9.2020

Termíny konzultací kombinovaného studia:

 • Školní rok 2020/2021
 • Zimní období: 12.9.; 3.10.; 17.10.; 7.11.; 21.11.; 12.12.; 9.1. (+ zkoušková 23.1.)
 • Letní období: 6.2.; 20.2.; 6.3.; 20.3.; 10.4.; 24.4.; 22.5. (+ zkoušková 5.6.)
 • Školní rok 2021/2022
 • Zimní období: 18.9.; 2.10.; 16.10.; 6.11.; 20.11.; 11.12.; 8.1. (+ zkoušková 22.1.)
 • Letní období: 5.2.; 19.2.; 5.3.; 26.3.; 9.4.; 30.4.; 21.5. (+ zkoušková 4.6.)
 • Konzultační hodiny studijního oddělení: v pracovních dnech zpravidla Út – St – Čt 9:00-12:00 a 13:00-16:00, během sobotních konzultací kombinovaného studia  (viz výše), v jinou dobu po předchozí dohodě

Druh kalendáře: denní | týdenní | měsíční | roční | bez stránkování |

Rok:


iCal

21. 12. 2020 – 03. 01. 2021 Zimní prázdniny
09. 01. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 1 [A] (6)
09. 01. 2021 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 1 [A] (7)
09. 01. 2021 08:30 – 10:00 Menšiny [A] (4)
09. 01. 2021 08:30 – 11:50 Exegeze Starého zákona 1 [A] (4)
09. 01. 2021 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 1 [A] (6)
09. 01. 2021 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 1 [A] (7)
09. 01. 2021 10:20 – 11:50 Vývojová psychologie 1 [A] (4)
09. 01. 2021 12:30 – 14:00 Úvod do hebrejštiny [A] (7)
09. 01. 2021 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (7)
09. 01. 2021 12:30 – 15:50 Pastorační praktikum 1 [A] (3)
09. 01. 2021 12:30 – 14:00 Dějiny dogmatu [A] (7)
09. 01. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 1 [A] (7)
09. 01. 2021 14:20 – 15:50 Hebrejská četba [A] (7)
09. 01. 2021 16:10 – 16:55 Seminář k absolventské práci [A] (5)
23. 01. 2021 10:20 – 11:50 Dějiny středověké církve [A] (1)
23. 01. 2021 12:30 – 15:50 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P [A] (3)
23. 01. 2021 12:30 – 15:50 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (3)
23. 01. 2021 12:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P [A] (1)
23. 01. 2021 12:30 – 15:50 Praxe souvislá TPČ-P [A] (1)
23. 01. 2021 12:30 – 15:50 Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-T [A] (1)
23. 01. 2021 12:30 – 15:50 Praxe souvislá specializační TPČ-P [A] (1)
23. 01. 2021 12:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (1)
23. 01. 2021 12:30 – 15:50 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (1)
23. 01. 2021 12:30 – 15:50 Praxe souvislá specializační v sociální práci [A] (1)
23. 01. 2021 12:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-T [A] (1)
23. 01. 2021 12:30 – 15:50 Praxe průběžná specializační 1 TPČ-T [A] (1)
31. 01. 2021 – 31. 01. 2021 Uzavření klasifikace za zimní období
01. 02. 2021 14:30 – 16:30 Vedoucí kateder - únor 2021
01. 02. 2021 17:00 – 19:00 Pedagogická rada - únor 2021
02. 02. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (1)
02. 02. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (1)
02. 02. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (1)
02. 02. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (1)
02. 02. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (1)
02. 02. 2021 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 2 [A] (1)
02. 02. 2021 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (1)
02. 02. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (1)
03. 02. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (1)
03. 02. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (1)
03. 02. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (1)
03. 02. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (1)
03. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (1)
03. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (1)
03. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (1)
03. 02. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (1)
03. 02. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (1)
03. 02. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (1)
03. 02. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (1)
04. 02. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (1)
04. 02. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (1)
04. 02. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (1)
04. 02. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (1)
04. 02. 2021 10:00 – 13:00 Schůzka J.Černý Netrix Web
04. 02. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (1)
04. 02. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (1)
04. 02. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (1)
04. 02. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (1)
04. 02. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (1)
04. 02. 2021 14:30 – 16:00 Biblické poradenství [A] (1)
04. 02. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T [A] (1)
04. 02. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (1)
04. 02. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (1)
05. 02. 2021 08:30 – 17:45 Základy práva 2 [A] (1)
06. 02. 2021 08:30 – 10:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (1)
06. 02. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : úvodní témata 2 [A - TPČ-T] (1)
06. 02. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do sociální politiky [A] (1)
06. 02. 2021 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P + PSP] (1)
06. 02. 2021 10:20 – 11:50 Filozofie a etika v sociální práci [A] (1)
06. 02. 2021 10:20 – 11:50 Teologie Starého zákona [A] (1)
06. 02. 2021 10:20 – 11:50 Angličtina : úvodní témata 2 [A - TPČ-P + PSP] (1)
06. 02. 2021 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (1)
06. 02. 2021 12:30 – 15:50 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (1)
06. 02. 2021 12:30 – 14:00 Hebrejština [A] (1)
06. 02. 2021 12:30 – 14:00 Úvod do sociální patologie [A] (1)
06. 02. 2021 12:30 – 14:00 Pastorační praktikum 2 [A] (1)
06. 02. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (1)
06. 02. 2021 14:20 – 15:50 Krizová intervence [A] (1)
06. 02. 2021 16:00 – 16:45 Dobové pozadí Starého zákona [A] (1)
09. 02. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (2)
09. 02. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (2)
09. 02. 2021 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 2 [A] (1)
09. 02. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (2)
09. 02. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (2)
09. 02. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (2)
09. 02. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (1)
09. 02. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (2)
10. 02. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (1)
10. 02. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (2)
10. 02. 2021 10:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (1)
10. 02. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (2)
10. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (2)
10. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (2)
10. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (2)
10. 02. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (2)
10. 02. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (1)
10. 02. 2021 14:30 – 17:45 Sociální výzkum v praxi [A] (1)
10. 02. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (2)
10. 02. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (2)
11. 02. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (1)
11. 02. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (1)
11. 02. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (2)
11. 02. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (2)
11. 02. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (2)
11. 02. 2021 10:30 – 12:00 Metody sociální práce [A] (1)
11. 02. 2021 12:45 – 16:00 Teologie náboženství [A] (1)
11. 02. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (2)
11. 02. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (1)
11. 02. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (1)
11. 02. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (2)
11. 02. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (2)
12. 02. 2021 08:30 – 16:00 Katechetika [A] (1)
12. 02. 2021 08:30 – 16:00 Katechetika [A] (1)
13. 02. 2021 08:30 – 16:00 Katechetika [A] (2)
13. 02. 2021 08:30 – 16:00 Katechetika [A] (2)
16. 02. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (3)
16. 02. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (3)
16. 02. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (3)
16. 02. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (3)
16. 02. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (3)
16. 02. 2021 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 2 [A] (2)
16. 02. 2021 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (2)
16. 02. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (3)
17. 02. 2021 – 19. 02. 2021 Evangelikální fórum 2021
17. 02. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (2)
17. 02. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (3)
17. 02. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (3)
17. 02. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (3)
17. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (3)
17. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (3)
17. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (3)
17. 02. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (3)
17. 02. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (2)
17. 02. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (3)
17. 02. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (3)
18. 02. 2021 08:30 – 10:00 Výuka odpadá
18. 02. 2021 08:30 – 12:00 Výuka odpadá
18. 02. 2021 08:30 – 12:00 Výuka odpadá
18. 02. 2021 08:30 – 12:00 Výuka odpadá
18. 02. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (2)
18. 02. 2021 10:30 – 12:00 Výuka odpadá
18. 02. 2021 10:30 – 12:00 Výuka odpadá
18. 02. 2021 12:45 – 14:15 Výuka odpadá
18. 02. 2021 14:30 – 16:00 Biblické poradenství [A] (2)
18. 02. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (3)
18. 02. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (3)
20. 02. 2021 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
20. 02. 2021 08:30 – 10:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (2)
20. 02. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-T] (2)
20. 02. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do sociální politiky [A] (2)
20. 02. 2021 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P + PSP] (2)
20. 02. 2021 10:20 – 11:50 Filozofie a etika v sociální práci [A] (2)
20. 02. 2021 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-P + PSP] (1)
20. 02. 2021 10:20 – 11:50 Teologie Starého zákona [A] (2)
20. 02. 2021 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (2)
20. 02. 2021 12:30 – 14:00 Hebrejština [A] (2)
20. 02. 2021 12:30 – 14:00 Úvod do sociální patologie [A] (2)
20. 02. 2021 12:30 – 14:00 Pastorační praktikum 2 [A] (2)
20. 02. 2021 12:30 – 15:50 Řecká četba [A] (1)
20. 02. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (2)
20. 02. 2021 14:20 – 15:50 Krizová intervence [A] (2)
23. 02. 2021 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
23. 02. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (4)
23. 02. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (2)
23. 02. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (4)
23. 02. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (4)
23. 02. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (4)
23. 02. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (4)
23. 02. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (2)
23. 02. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (4)
24. 02. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (2)
24. 02. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (4)
24. 02. 2021 10:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (2)
24. 02. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (4)
24. 02. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (4)
24. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (4)
24. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (4)
24. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (4)
24. 02. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (4)
24. 02. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (2)
24. 02. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (4)
24. 02. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (4)
25. 02. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (2)
25. 02. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (2)
25. 02. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (4)
25. 02. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (4)
25. 02. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (4)
25. 02. 2021 10:30 – 12:00 Metody sociální práce [A] (2)
25. 02. 2021 12:45 – 16:00 Teologie náboženství [A] (2)
25. 02. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (4)
25. 02. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (1)
25. 02. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (1)
25. 02. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (4)
25. 02. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (4)
26. 02. 2021 08:30 – 16:00 Systematická teologie: současná scéna [A] (1)
26. 02. 2021 09:00 – 18:00 Pastorace 2 [A] (1)
27. 02. 2021 08:00 – 13:00 Pastorace 2 [A] (2)
27. 02. 2021 08:30 – 16:00 Systematická teologie: současná scéna [A] (2)
27. 02. 2021 08:30 – 13:30 Pastoračně sociální gerontologie [A] (1)
02. 03. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (5)
02. 03. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (5)
02. 03. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (5)
02. 03. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (5)
02. 03. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (5)
02. 03. 2021 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 2 [A] (3)
02. 03. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (5)
03. 03. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (3)
03. 03. 2021 08:30 – 12:00 Řízení sborové práce [A] (1)
03. 03. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (5)
03. 03. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (5)
03. 03. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (5)
03. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (5)
03. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (5)
03. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (5)
03. 03. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (5)
03. 03. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (3)
03. 03. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (5)
03. 03. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (5)
04. 03. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (3)
04. 03. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (3)
04. 03. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (5)
04. 03. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (3)
04. 03. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (5)
04. 03. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (5)
04. 03. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (5)
04. 03. 2021 14:30 – 16:00 Biblické poradenství [A] (3)
04. 03. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (5)
04. 03. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (5)
05. 03. 2021 08:30 – 16:00 Menšiny [A] (1)
06. 03. 2021 08:30 – 10:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (3)
06. 03. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-T] (3)
06. 03. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do sociální politiky [A] (3)
06. 03. 2021 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P + PSP] (3)
06. 03. 2021 10:20 – 11:50 Filozofie a etika v sociální práci [A] (3)
06. 03. 2021 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-P + PSP] (2)
06. 03. 2021 10:20 – 11:50 Teologie Starého zákona [A] (3)
06. 03. 2021 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (3)
06. 03. 2021 12:30 – 15:50 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (2)
06. 03. 2021 12:30 – 14:00 Hebrejština [A] (3)
06. 03. 2021 12:30 – 14:00 Úvod do sociální patologie [A] (3)
06. 03. 2021 12:30 – 14:00 Pastorační praktikum 2 [A] (3)
06. 03. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (3)
06. 03. 2021 14:20 – 15:50 Krizová intervence [A] (3)
09. 03. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (6)
09. 03. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (6)
09. 03. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (6)
09. 03. 2021 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 2 [A] (2)
09. 03. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (6)
09. 03. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (6)
09. 03. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (3)
09. 03. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (6)
10. 03. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (3)
10. 03. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (6)
10. 03. 2021 10:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (3)
10. 03. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (6)
10. 03. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (6)
10. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (6)
10. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (6)
10. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (6)
10. 03. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (6)
10. 03. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (3)
10. 03. 2021 14:30 – 17:45 Sociální výzkum v praxi [A] (2)
10. 03. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (6)
10. 03. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (6)
11. 03. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (3)
11. 03. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (3)
11. 03. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (6)
11. 03. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (6)
11. 03. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (6)
11. 03. 2021 10:30 – 12:00 Metody sociální práce [A] (3)
11. 03. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (6)
11. 03. 2021 12:45 – 16:00 Teologie náboženství [A] (3)
11. 03. 2021 12:45 – 16:00 Zdraví a nemoc [A] (1)
11. 03. 2021 14:00 – 16:00 Setkání katedry praktické teologie
11. 03. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (2)
11. 03. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (6)
11. 03. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (6)
13. 03. 2021 08:30 – 17:30 Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací [A] (1)
13. 03. 2021 08:30 – 16:00 Liturgika [A] (1)
13. 03. 2021 08:30 – 16:00 Liturgika [A] (1)
16. 03. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (7)
16. 03. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (7)
16. 03. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (7)
16. 03. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (7)
16. 03. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (7)
16. 03. 2021 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (4)
16. 03. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (7)
17. 03. 2021 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
17. 03. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (4)
17. 03. 2021 08:30 – 12:00 Řízení sborové práce [A] (2)
17. 03. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (7)
17. 03. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (7)
17. 03. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (7)
17. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (7)
17. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (7)
17. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (7)
17. 03. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (7)
17. 03. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (4)
17. 03. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (7)
17. 03. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (7)
18. 03. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (4)
18. 03. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (4)
18. 03. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (7)
18. 03. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (4)
18. 03. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (7)
18. 03. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (7)
18. 03. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (7)
18. 03. 2021 14:30 – 16:00 Biblické poradenství [A] (4)
18. 03. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (7)
18. 03. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (7)
19. 03. 2021 08:30 – 17:45 Základy práva 2 [A] (2)
20. 03. 2021 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
20. 03. 2021 08:30 – 10:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (4)
20. 03. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-T] (4)
20. 03. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do sociální politiky [A] (4)
20. 03. 2021 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P + PSP] (4)
20. 03. 2021 10:20 – 11:50 Filozofie a etika v sociální práci [A] (4)
20. 03. 2021 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-P + PSP] (3)
20. 03. 2021 10:20 – 11:50 Teologie Starého zákona [A] (4)
20. 03. 2021 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (4)
20. 03. 2021 12:30 – 14:00 Hebrejština [A] (4)
20. 03. 2021 12:30 – 14:00 Úvod do sociální patologie [A] (4)
20. 03. 2021 12:30 – 14:00 Pastorační praktikum 2 [A] (4)
20. 03. 2021 12:30 – 15:50 Řecká četba [A] (2)
20. 03. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (4)
20. 03. 2021 14:20 – 15:50 Krizová intervence [A] (4)
23. 03. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (8)
23. 03. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (8)
23. 03. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (8)
23. 03. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (8)
23. 03. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (8)
23. 03. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (4)
23. 03. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (8)
23. 03. 2021 14:30 – 17:45 Zdraví a nemoc [A] (2)
24. 03. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (4)
24. 03. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (8)
24. 03. 2021 10:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (4)
24. 03. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (8)
24. 03. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (8)
24. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (8)
24. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (8)
24. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (8)
24. 03. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (8)
24. 03. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (4)
24. 03. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (8)
24. 03. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (8)
25. 03. 2021 08:30 – 10:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (2)
25. 03. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (4)
25. 03. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (4)
25. 03. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (8)
25. 03. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (8)
25. 03. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (8)
25. 03. 2021 10:30 – 12:00 Metody sociální práce [A] (4)
25. 03. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (8)
25. 03. 2021 12:45 – 16:00 Teologie náboženství [A] (4)
25. 03. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (2)
25. 03. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (2)
25. 03. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (8)
25. 03. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (8)
26. 03. 2021 08:30 – 16:00 Menšiny [A] (2)
26. 03. 2021 16:00 – 26. 02. 2021 19:30 Dějiny reformace [A] (1)
27. 03. 2021 08:30 – 17:40 Dějiny reformace [A] (2)
06. 04. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (9)
06. 04. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (9)
06. 04. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (9)
06. 04. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (9)
06. 04. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (9)
06. 04. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (5)
06. 04. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (9)
07. 04. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (5)
07. 04. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (9)
07. 04. 2021 10:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (5)
07. 04. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (9)
07. 04. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (9)
07. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (9)
07. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (9)
07. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (9)
07. 04. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (9)
07. 04. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (5)
07. 04. 2021 14:30 – 17:45 Sociální výzkum v praxi [A] (3)
07. 04. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (9)
07. 04. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (9)
08. 04. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (5)
08. 04. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (5)
08. 04. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (9)
08. 04. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (9)
08. 04. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (9)
08. 04. 2021 10:30 – 12:00 Metody sociální práce [A] (5)
08. 04. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (9)
08. 04. 2021 12:45 – 16:00 Teologie náboženství [A] (5)
08. 04. 2021 12:45 – 16:00 Zdraví a nemoc [A] (3)
08. 04. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (3)
08. 04. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (9)
08. 04. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (9)
09. 04. 2021 08:30 – 16:00 Menšiny [A] (3)
10. 04. 2021 08:30 – 10:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (5)
10. 04. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-T] (5)
10. 04. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do sociální politiky [A] (5)
10. 04. 2021 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P + PSP] (5)
10. 04. 2021 10:20 – 11:50 Filozofie a etika v sociální práci [A] (5)
10. 04. 2021 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-P + PSP] (4)
10. 04. 2021 10:20 – 11:50 Teologie Starého zákona [A] (5)
10. 04. 2021 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (5)
10. 04. 2021 12:30 – 15:50 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (3)
10. 04. 2021 12:30 – 14:00 Hebrejština [A] (5)
10. 04. 2021 12:30 – 14:00 Úvod do sociální patologie [A] (5)
10. 04. 2021 12:30 – 15:50 Krizová intervence [A] (5)
10. 04. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (5)
13. 04. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (10)
13. 04. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (10)
13. 04. 2021 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 2 [A] (3)
13. 04. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (10)
13. 04. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (10)
13. 04. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (10)
13. 04. 2021 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 2 [A] (5)
13. 04. 2021 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (5)
13. 04. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (10)
14. 04. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (5)
14. 04. 2021 08:30 – 12:00 Řízení sborové práce [A] (3)
14. 04. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (10)
14. 04. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (10)
14. 04. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (10)
14. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (10)
14. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (10)
14. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (10)
14. 04. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (10)
14. 04. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (5)
14. 04. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (10)
14. 04. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (10)
15. 04. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (5)
15. 04. 2021 08:30 – 10:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (3)
15. 04. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (5)
15. 04. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (10)
15. 04. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (5)
15. 04. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (10)
15. 04. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (10)
15. 04. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (10)
15. 04. 2021 14:30 – 16:00 Biblické poradenství [A] (5)
15. 04. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (10)
15. 04. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (10)
16. 04. 2021 08:30 – 16:00 Témata křesťanské etiky [A] (1)
16. 04. 2021 08:30 – 17:45 Základy práva: sociální zabezpečení [A] (1)
16. 04. 2021 14:30 – 19:30 Interpretace starozákonních textů [A] (1)
17. 04. 2021 08:30 – 18:00 Interpretace starozákonních textů [A] (2)
17. 04. 2021 08:30 – 16:00 Témata křesťanské etiky [A] (2)
17. 04. 2021 08:30 – 16:00 Liturgika [A] (2)
17. 04. 2021 08:30 – 17:45 Základy práva: sociální zabezpečení [A] (2)
17. 04. 2021 08:30 – 16:00 Liturgika [A] (2)
20. 04. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (11)
20. 04. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (11)
20. 04. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (11)
20. 04. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (11)
20. 04. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (11)
20. 04. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (6)
20. 04. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (11)
21. 04. 2021 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
21. 04. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (6)
21. 04. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (11)
21. 04. 2021 10:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (6)
21. 04. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (11)
21. 04. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (11)
21. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (11)
21. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (11)
21. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (11)
21. 04. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (11)
21. 04. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (6)
21. 04. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (11)
21. 04. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (11)
22. 04. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (6)
22. 04. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (6)
22. 04. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (11)
22. 04. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (11)
22. 04. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (11)
22. 04. 2021 10:30 – 12:00 Metody sociální práce [A] (6)
22. 04. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (11)
22. 04. 2021 12:45 – 16:00 Teologie náboženství [A] (6)
22. 04. 2021 12:45 – 14:15 Zdraví a nemoc [A] (4)
22. 04. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (3)
22. 04. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (3)
22. 04. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (11)
22. 04. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (11)
23. 04. 2021 08:30 – 16:00 Základy práva 2 [A] (3)
24. 04. 2021 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
24. 04. 2021 08:30 – 10:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (6)
24. 04. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-T] (6)
24. 04. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do sociální politiky [A] (6)
24. 04. 2021 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P + PSP] (6)
24. 04. 2021 10:20 – 11:50 Filozofie a etika v sociální práci [A] (6)
24. 04. 2021 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-P + PSP] (5)
24. 04. 2021 10:20 – 11:50 Teologie Starého zákona [A] (6)
24. 04. 2021 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (6)
24. 04. 2021 12:30 – 14:00 Hebrejština [A] (6)
24. 04. 2021 12:30 – 14:00 Úvod do sociální patologie [A] (6)
24. 04. 2021 12:30 – 14:00 Pastorační praktikum 2 [A] (6)
24. 04. 2021 12:30 – 15:50 Řecká četba [A] (3)
24. 04. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (6)
24. 04. 2021 14:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (1)
24. 04. 2021 14:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (1)
27. 04. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (12)
27. 04. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (12)
27. 04. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (12)
27. 04. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (12)
27. 04. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (12)
27. 04. 2021 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 2 [A] (6)
27. 04. 2021 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (6)
27. 04. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (12)
28. 04. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (6)
28. 04. 2021 08:30 – 10:00 Řízení sborové práce [A] (4)
28. 04. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (12)
28. 04. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (12)
28. 04. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (12)
28. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (12)
28. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (12)
28. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (12)
28. 04. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (12)
28. 04. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (6)
28. 04. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (12)
28. 04. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (12)
29. 04. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (6)
29. 04. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (6)
29. 04. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (12)
29. 04. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (6)
29. 04. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (12)
29. 04. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (12)
29. 04. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (12)
29. 04. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 TPČ-T [A] (2)
29. 04. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-T [A] (2)
29. 04. 2021 14:30 – 16:00 Biblické poradenství [A] (6)
29. 04. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T [A] (2)
29. 04. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (12)
29. 04. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (12)
30. 04. 2021 08:30 – 16:00 Základy práva: sociální zabezpečení [A] (3)
04. 05. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (13)
04. 05. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (13)
04. 05. 2021 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 2 [A] (4)
04. 05. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (13)
04. 05. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (13)
04. 05. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (13)
04. 05. 2021 14:30 – 16:00 Teologie Nového zákona [A] (7)
04. 05. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (13)
05. 05. 2021 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
05. 05. 2021 08:30 – 10:00 Homiletický seminář [A] (7)
05. 05. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (13)
05. 05. 2021 10:30 – 12:00 Sborová pastorace [A] (7)
05. 05. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (13)
05. 05. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (13)
05. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (13)
05. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (13)
05. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (13)
05. 05. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (13)
05. 05. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (7)
05. 05. 2021 14:30 – 16:00 Sociální výzkum v praxi [A] (4)
05. 05. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (13)
05. 05. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (13)
06. 05. 2021 08:30 – 10:00 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (4)
06. 05. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Starého zákona 1 [A] (7)
06. 05. 2021 08:30 – 12:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (7)
06. 05. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (13)
06. 05. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (13)
06. 05. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (13)
06. 05. 2021 10:30 – 12:00 Metody sociální práce [A] (7)
06. 05. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (13)
06. 05. 2021 12:45 – 16:00 Teologie náboženství [A] (7)
06. 05. 2021 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (4)
06. 05. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (13)
06. 05. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (13)
07. 05. 2021 08:30 – 12:00 Menšiny [A] (4)
11. 05. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A] (14)
11. 05. 2021 10:30 – 12:00 Dobové pozadí Starého zákona [A] (14)
11. 05. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (14)
11. 05. 2021 10:30 – 14:15 Angličtina : úvodní témata 2 [A] (14)
11. 05. 2021 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 2 [A] (7)
11. 05. 2021 12:45 – 14:15 Hebrejská četba [A] (14)
11. 05. 2021 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (7)
11. 05. 2021 14:30 – 16:00 Úvod do hebrejštiny [A] (14)
12. 05. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (7)
12. 05. 2021 08:30 – 10:00 Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie [A] (14)
12. 05. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do Nového zákona 2 [A] (14)
12. 05. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační směry 2 [A] (14)
12. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (14)
12. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: služba 2 [A] (14)
12. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: společenství 2 [A] (14)
12. 05. 2021 14:30 – 16:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (14)
12. 05. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (7)
12. 05. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny dogmatu [A] (14)
12. 05. 2021 18:00 – 19:30 Dějiny středověké církve [A] (14)
13. 05. 2021 08:30 – 12:00 Aplikovaná sociologie [A] (7)
13. 05. 2021 08:30 – 12:00 Teologie Starého zákona [A] (7)
13. 05. 2021 08:30 – 10:00 Řečtina [A] (14)
13. 05. 2021 08:30 – 12:00 Exegeze Nového zákona 1 [A] (7)
13. 05. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (14)
13. 05. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (14)
13. 05. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (14)
13. 05. 2021 14:30 – 16:00 Biblické poradenství [A] (7)
13. 05. 2021 16:15 – 17:45 Pedagogická intervence [A] (14)
13. 05. 2021 16:15 – 17:45 Dějiny západního filozofického myšlení [A] (14)
14. 05. 2021 08:30 – 15:05 Angličtina : oborová témata [A] (1)
15. 05. 2021 08:30 – 15:05 Angličtina : oborová témata [A] (2)
16. 05. 2021 08:30 – 15:05 Angličtina : oborová témata [A] (3)
18. 05. 2021 14:30 – 17:45 Religionistika: světová náboženství [A] (3)
22. 05. 2021 08:00 – 16:00 Den otevřených dveří
22. 05. 2021 08:30 – 10:00 Exegeze Starého zákona 2 [A] (7)
22. 05. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-T] (7)
22. 05. 2021 08:30 – 10:00 Specifické oblasti v sociální politice [A] (1)
22. 05. 2021 08:30 – 10:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P + PSP] (7)
22. 05. 2021 10:20 – 11:50 Filozofie a etika v sociální práci [A] (7)
22. 05. 2021 10:20 – 11:50 Angličtina : seminář 2 [A - TPČ-P + PSP] (6)
22. 05. 2021 10:20 – 11:50 Teologie Starého zákona [A] (7)
22. 05. 2021 10:20 – 11:50 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (7)
22. 05. 2021 12:30 – 15:50 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (4)
22. 05. 2021 12:30 – 14:00 Hebrejština [A] (7)
22. 05. 2021 12:30 – 14:00 Úvod do sociální patologie [A] (7)
22. 05. 2021 12:30 – 14:00 Pastorační praktikum 2 [A] (7)
22. 05. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (7)
22. 05. 2021 14:20 – 15:50 Řecká četba [A] (4)
22. 05. 2021 14:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (2)
22. 05. 2021 14:30 – 15:50 Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P [A] (2)
24. 05. 2021 10:30 – 12:00 Angličtina : oborová témata [A] (1)
24. 05. 2021 10:30 – 12:00 Tělesná výchova [A] (1)
24. 05. 2021 12:45 – 16:00 Angličtina : oborová témata [A] (2)
24. 05. 2021 13:30 – 15:00 Tělesná výchova [A] (2)
25. 05. 2021 08:30 – 10:00 Angličtina : oborová témata [A] (3)
25. 05. 2021 10:30 – 12:00 Angličtina : oborová témata [A] (4)
25. 05. 2021 10:30 – 15:00 Tělesná výchova [A] (3)
25. 05. 2021 12:45 – 16:00 Angličtina : oborová témata [A] (5)
26. 05. 2021 10:30 – 12:00 Angličtina : oborová témata [A] (6)
26. 05. 2021 10:30 – 12:00 Tělesná výchova [A] (4)
26. 05. 2021 12:45 – 16:00 Angličtina : oborová témata [A] (7)
26. 05. 2021 13:30 – 15:00 Tělesná výchova [A] (5)
05. 06. 2021 08:30 – 11:50 Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P [A] (1)
05. 06. 2021 08:30 – 11:50 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (1)
05. 06. 2021 12:30 – 14:00 Církve a jejich eklesiologie v novověku [A] (5)
05. 06. 2021 16:00 – 16:45 Dobové pozadí Starého zákona [A] (2)
09. 06. 2021 08:30 – 16:00 Přijímací řízení 2021 - řádný termín
14. 06. 2021 14:30 – 16:30 Vedoucí kateder - červen 2021
14. 06. 2021 17:00 – 19:00 Pedagogická rada - červen 2021
18. 06. 2021 08:30 – 17:45 Stud jako pastorační problém [A] (1)
18. 06. 2021 08:30 – 17:45 Stud jako pastorační problém [A] (1)
19. 06. 2021 08:30 – 17:45 Stud jako pastorační problém [A] (2)
19. 06. 2021 08:30 – 17:45 Stud jako pastorační problém [A] (2)
22. 06. 2021 09:30 – 12:30 Rada ETS a VzI
23. 08. 2021 08:30 – 16:00 Přijímací řízení 2021 - náhradní termín

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184