Témata závěrečných prací

Katedra systematické teologie

Okruhy témat ze systematické teologie:

 • Učení Jednoty bratrské o věcech podstatných, služebných a případných u Jana Ámose Komenského. (učitel Jan Valeš)
  • Základní úvod do problematiky – Molnár Amedeo. Bratr Lukáš, bohoslovec Jednoty. V Praze: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1948.
  • Prameny – Bratrská konfese, Bratrský katechismus.
  • Blíže k J. A. Komenskému – Jan Valeš, Věci podstatné, služebné a případné v Obecné poradě. In Hábl Jan. Utopismus, nebo realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských? Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019, str. 191-224. ISBN 978-80-7465-409-1.
  • Příklad AP na příbuzné téma: Petr Kadlec, Věci podstatné, služebné a případné - Dnešní využití tohoto památného učení Jednoty bratrské, 2012.
 • Všeobecnost, univerzalita lidského hříchu – V čem všem je dnes učení o lidské hříšnosti problémem? Cílem práce je přiblížit theologický vývoj posledních 200 let z pohledu univerzality lidského hříchu. Závěr práce může přinést praktické apologetické náměty, jak dnes mluvit o lidském hříchu, aby bylo srozumitelné, že se týká všech.
 • Křestní příprava. Obsahová analýza křestních příprav, jak se praktikují v evangelikálních církvích (učitel Jan Valeš).
  • Základní úvod do problematiky – Jan Valeš, Křestní přípravy v evangelikálních církvích v ČR. Theologia vitae, spoluautor Olin Kadlec, 2015/2 (roč. 5), str. 163-184. ISSN 1803-4829.
  • Příklad AP na příbuzné téma: Jan Herman, Křestní příprava v evangelikálních církvích, 2021.
 • Jakou verzi předurčení učí Církev bratrská? Student bude diachronně sledovat oficiální dokumenty CB, které pak porovná s pojetím výrazné kazatelské osobnosti minulosti (např. A. Adlof) a současnosti (podle vlastního výběru)

Okruhy témat z církevních dějin:

 • Proměny kazatelskych důrazu v historii evangelikalnich církví v českých zemich
 • Konverze či přestupová hnutí v moderních českých dějinách
 • Katolicismus a protestantismus v českém prostředí od 19. do 21. století - averze, nebo konjunkce?
 • Sepětí náboženských a politických revolucí
 • Teologické vzdělávání a výchova duchovních v českém prostředí
 • Polský katolicismus jako eklesiologický, kulturní a politický fenomen
 • Náboženský trh ve střední Evropě a na Ukrajině

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184