kompetence praxe

Praxe je integrální součástí studia.

Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání a službu. Praxe navazuje na odbornou výuku a reflektuje strukturu učebního plánu s jeho třemi vzájemně provázanými součástmi - teologií, pastorací a sociální prací.

Reflexe zkušeností z praxe je také součástí výuky některých předmětů, v programu sociální práce jde především o předmět Sociální práce: teorie a metody 1 až 4.

Rozsah a kvalita odborné praxe se řídí Minimálními standardy Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184