Katedra :: Katedra biblických studií

Katedra biblických studií na ETS má za cíl pomoci studentům nalézt vztah k Písmu, naučit se ho studovat a při své službě ho vykládat. Studium Bible je jistě celoživotní záležitost. Cílem studia Bible na ETS je uvést studenty na cestu hlubšího poznávání bohatství biblické zvěsti.

Katedra dále vyvíjí činnost směrem k odborné veřejnosti, zejména v rámci Evangelikálního fóra a Sdružení evangelikálních teologů.

Do roku 2011 existovaly na ETS dvě samostatné katedry - Starého zákona a Nového zákona. Katedru Nového zákona vedl až do sloučení obou kateder bývalý ředitel ETS Karel Taschner, Th.D..

Předměty

Biblická interpretace ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: ---
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: ---
ZO 2018/2019 :: denní
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
Dobové pozadí Starého zákona LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
Exegeze Nového zákona 1 LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Exegeze Nového zákona 2 ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
Exegeze Starého zákona 1 LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Exegeze Starého zákona 2 LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Hebrejská četba LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Hebrejština LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Interpretace starozákonních textů LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Řecká četba LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Řečtina LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
Témata teologie Nového zákona LO 2018/2019 :: ---
Témata teologie Starého zákona ZO 2018/2019 :: denní
Teologie Nového zákona LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
Teologie Starého zákona LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Úvod do hebrejštiny LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Úvod do Nového zákona 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do Nového zákona 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Úvod do řečtiny ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do Starého zákona 1 ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do Starého zákona 2 LO 2020/2021 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184