Katedra :: Katedra biblických studií

Katedra biblických studií na ETS má za cíl pomáhat studentům nalézat vztah k Písmu, aby se jej naučili studovat a při své následné službě vykládat. Studium Bible je jistě záležitost dlouhodobá a studium bible na ETS má proto sloužit zejména jako uvedení do dalšího celoživotního poznávání bohatství biblické zvěsti.

Katedra dále vyvíjí činnost směrem k odborné veřejnosti, zejména v rámci Evangelikální teologické konference, Sdružení evangelikálních teologů atd.

Do roku 2011 byla katedra Starého zákona odděleně od katedry Nového zákona. Katedru Nového zákona vedl až do sloučení obou kateder Karel Taschner, Th.D..

Předměty

Biblická interpretace ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: ---
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: ---
ZO 2018/2019 :: denní
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
Dobové pozadí Starého zákona LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
Exegeze Nového zákona 1 LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Exegeze Nového zákona 2 ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
Exegeze Starého zákona 1 LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Exegeze Starého zákona 2 LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Hebrejská četba ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Hebrejština LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Interpretace starozákonních textů LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Řecká četba ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Řečtina LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
Témata teologie Nového zákona LO 2018/2019 :: ---
Témata teologie Starého zákona ZO 2018/2019 :: denní
Teologie Nového zákona LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
Teologie Starého zákona LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Úvod do hebrejštiny LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Úvod do Nového zákona 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do Nového zákona 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Úvod do řečtiny ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do Starého zákona 1 ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do Starého zákona 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184