Katedra :: Katedra biblických studií

Katedra biblických studií na ETS má za cíl pomáhat studentům nalézat vztah k Písmu, aby se jej naučili studovat a při své následné službě vykládat. Studium Bible je jistě záležitost dlouhodobá a studium bible na ETS má proto sloužit zejména jako uvedení do dalšího celoživotního poznávání bohatství biblické zvěsti.

Katedra dále vyvíjí činnost směrem k odborné veřejnosti, zejména v rámci Evangelikální teologické konference, Sdružení evangelikálních teologů atd.

Do roku 2011 byla katedra Starého zákona odděleně od katedry Nového zákona. Katedru Nového zákona vedl až do sloučení obou kateder Karel Taschner, Th.D..

Předměty

Badatelský seminář katedry biblických studií LO 2014/2015 :: ---
Bible v kostce ZO 2015/2016 :: ---
Biblická interpretace LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: ---
ZO 2016/2017 :: ---
ZO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: ---
LO 2014/2015 :: dálková
ZO 2014/2015 :: ---
ZO 2014/2015 :: denní
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2015/2016 :: dálková
ZO 2014/2015 :: denní
Dobové pozadí Starého zákona LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
Exegeze Nového zákona 1 LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
ZO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
Exegeze Nového zákona 2 ZO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
Exegeze Starého zákona 1 LO 2016/2017 :: denní
ZO 2016/2017 :: dálková
LO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
ZO 2014/2015 :: dálková
Exegeze Starého zákona 2 LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
Hebrejština LO 2016/2017 :: denní
Hebrejština: úvod 1 ZO 2016/2017 :: dálková
LO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: dálková
ZO 2014/2015 :: denní
Hebrejština: úvod 2 LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
Interpretace starozákonních textů ZO 2016/2017 :: denní
Kniha Exodus LO 2016/2017 :: dálková
LO 2015/2016 :: denní
Řecká četba ZO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
ZO 2014/2015 :: dálková
Řecká četba 2 LO 2015/2016 :: denní
Řečtina LO 2016/2017 :: denní
Řečtina 1 ZO 2015/2016 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
Řečtina 2 LO 2015/2016 :: dálková
LO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
Teologie Nového zákona LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
LO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
Teologie Starého zákona LO 2016/2017 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
Úvod do hebrejštiny ZO 2016/2017 :: denní
Úvod do Nového zákona 1 ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2015/2016 :: dálková
ZO 2014/2015 :: denní
Úvod do Nového zákona 2 LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
LO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
Úvod do řečtiny ZO 2016/2017 :: denní
Úvod do Starého zákona 1 ZO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2014/2015 :: dálková
Úvod do Starého zákona 2 LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
Úvod do Starého zákona 3 ZO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184