Katedra :: Katedra biblických studií

Katedra biblických studií na ETS má za cíl pomáhat studentům nalézat vztah k Písmu, aby se jej naučili studovat a při své následné službě vykládat. Studium Bible je jistě záležitost dlouhodobá a studium bible na ETS má proto sloužit zejména jako uvedení do dalšího celoživotního poznávání bohatství biblické zvěsti.

Katedra dále vyvíjí činnost směrem k odborné veřejnosti, zejména v rámci Evangelikální teologické konference, Sdružení evangelikálních teologů atd.

Do roku 2011 byla katedra Starého zákona odděleně od katedry Nového zákona. Katedru Nového zákona vedl až do sloučení obou kateder Karel Taschner, Th.D..

Předměty

Badatelský seminář katedry biblických studií LO 2017/2018 :: ---
Bible v kostce ZO 2017/2018 :: ---
Biblická interpretace LO 2018/2019 :: ---
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: ---
ZO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: ---
ZO 2016/2017 :: ---
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Dobové pozadí Starého zákona LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Exegeze Nového zákona 1 LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Exegeze Nového zákona 2 LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Exegeze Starého zákona 1 LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
ZO 2016/2017 :: dálková
Exegeze Starého zákona 2 LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
Hebrejská četba LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Hebrejština LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Hebrejština: úvod 1 ZO 2016/2017 :: dálková
Hebrejština: úvod 2 LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Interpretace starozákonních textů LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
ZO 2016/2017 :: denní
Kniha Exodus LO 2016/2017 :: dálková
Řecká četba ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Řečtina LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Témata teologie Nového zákona LO 2018/2019 :: ---
Témata teologie Starého zákona ZO 2018/2019 :: denní
Teologie Nového zákona LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Teologie Starého zákona LO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: denní
Úvod do hebrejštiny LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Úvod do Nového zákona 1 ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Úvod do Nového zákona 2 LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: denní
Úvod do řečtiny ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2016/2017 :: denní
Úvod do Starého zákona 1 ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Úvod do Starého zákona 2 LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Úvod do Starého zákona 3 ZO 2016/2017 :: denní

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184