Katedra :: Katedra biblických studií

Katedra biblických studií na ETS má za cíl pomáhat studentům nalézat vztah k Písmu, aby se jej naučili studovat a při své následné službě vykládat. Studium Bible je jistě záležitost dlouhodobá a studium bible na ETS má proto sloužit zejména jako uvedení do dalšího celoživotního poznávání bohatství biblické zvěsti.

Katedra dále vyvíjí činnost směrem k odborné veřejnosti, zejména v rámci Evangelikální teologické konference, Sdružení evangelikálních teologů atd.

Do roku 2011 byla katedra Starého zákona odděleně od katedry Nového zákona. Katedru Nového zákona vedl až do sloučení obou kateder Karel Taschner, Th.D..

Předměty

Bible v kostce ZO 2017/18 :: ---
ZO 2015/2016 :: ---
Biblická interpretace ZO 2017/18 :: ---
ZO 2017/18 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: ---
ZO 2016/2017 :: ---
ZO 2015/2016 :: denní
Dobové pozadí Nového zákona ZO 2017/18 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2015/2016 :: dálková
Dobové pozadí Starého zákona LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
Exegeze Nového zákona 1 ZO 2017/18 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
ZO 2015/2016 :: dálková
Exegeze Nového zákona 2 LO 2017/18 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
Exegeze Starého zákona 1 LO 2016/2017 :: denní
ZO 2016/2017 :: dálková
LO 2015/2016 :: denní
Exegeze Starého zákona 2 ZO 2017/18 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
Hebrejština LO 2016/2017 :: denní
Hebrejština: úvod 1 ZO 2016/2017 :: dálková
LO 2015/2016 :: denní
Hebrejština: úvod 2 LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Interpretace starozákonních textů ZO 2016/2017 :: denní
Kniha Exodus LO 2016/2017 :: dálková
LO 2015/2016 :: denní
Řecká četba ZO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: denní
Řecká četba 2 LO 2015/2016 :: denní
Řečtina LO 2016/2017 :: denní
Řečtina 1 ZO 2015/2016 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
Řečtina 2 LO 2015/2016 :: dálková
LO 2015/2016 :: denní
Teologie Nového zákona LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
LO 2015/2016 :: dálková
Teologie Starého zákona LO 2016/2017 :: denní
Úvod do hebrejštiny ZO 2017/18 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Úvod do Nového zákona 1 ZO 2017/18 :: denní
ZO 2017/18 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
Úvod do Nového zákona 2 LO 2017/18 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
LO 2015/2016 :: dálková
Úvod do řečtiny ZO 2017/18 :: dálková
ZO 2017/18 :: denní
ZO 2016/2017 :: denní
Úvod do Starého zákona 1 ZO 2017/18 :: denní
ZO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: denní
Úvod do Starého zákona 2 LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
Úvod do Starého zákona 3 ZO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184