Katedra :: Katedra pastorace a psychologie

Pastorace vyučovaná na ETS navazuje na dlouhodobou tradici křesťanské péče o lidi. Vychází z křesťanského biblického pohledu na člověka, jeho problém a biblická teologická východiska k jeho řešení.

Zároveň spojuje teologické předpoklady s psychologickými poznatky integračním modelem. Program pastorace spojuje jak znalosti, tak dovednosti a zahrnuje osobní, profesní i duchovní formování studentů. {% article id=157,text=Více o pastoraci…%}

Katedru v minulosti vedli:

Předměty

Biblické poradenství LO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Integrace teologie a psychologie ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Krizová intervence LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Manželství a rodina ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Pastorace 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Pastorace 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Pastorace manželství a rodiny ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Pastorační dovednosti 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Pastorační dovednosti 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Pastorační praktikum 1 ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Pastorační praktikum 2 LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Pastorační směry 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Pastorační směry 2 LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Pastorační soustředění LO 2021/2022 :: dálková
Pedagogická intervence LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Praxe souvislá specializační TPČ-P ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe souvislá TPČ-P ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Psychologie osobnosti ZO 2021/2022 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Psychopatologie 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Psychopatologie 2 LO 2021/2022 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Role otce ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
Sexualita ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Sociální psychologie 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Sociální psychologie 1-2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Sociální psychologie 2 LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
Stud jako pastorační problém LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Teologická antropologie ZO 2019/2020 :: denní
Úvod do psychologie osobnosti LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Vývojová psychologie 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Vývojová psychologie 2 LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184