Katedra :: Katedra pastorace a psychologie

Pastorace vyučovaná na ETS navazuje na dlouhodobou tradici křesťanské péče o lidi. Vychází z křesťanského biblického pohledu na člověka, jeho problém a biblická teologická východiska k jeho řešení.

Zároveň spojuje teologické předpoklady s psychologickými poznatky integračním modelem. Program pastorace spojuje jak znalosti, tak dovednosti a zahrnuje osobní, profesní i duchovní formování studentů. Více o pastoraci…

Katedru v minulosti vedli: * Stephen Olsen, Ph.D. (1996-1998 a 2000-2002) * Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D. (2002-2018) * Mgr. Dana Staňková, DiS. (2018-2020) * PhDr. Dalimil Staněk, DiS. (2020-) *

Předměty

Biblické poradenství LO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Blízkost a emoce ve vztazích ZO 2018/2019 :: ---
Integrace teologie a psychologie ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Krizová intervence LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Manželství a rodina ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Pastorace 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Pastorace 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Pastorace konfliktů a jejich prevence LO 2018/2019 :: ---
Pastorace manželství a rodiny ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Pastorace zneužívaných LO 2018/2019 :: dálková
Pastorační dovednosti 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Pastorační dovednosti 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Pastorační praktikum 1 ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Pastorační praktikum 2 LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Pastorační směry 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
Pastorační směry 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Pedagogická intervence LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Praxe průběžná rozšiřující 1 TPČ-P ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-P LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 2 TPČ-P LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe souvislá specializační TPČ-P ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Praxe souvislá TPČ-P ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Psychologie osobnosti LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Psychopatologie 1 ZO 2019/2020 :: denní
Psychopatologie 2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Role otce ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Sexualita LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Sociální psychologie 1 ZO 2020/2021 :: denní
Sociální psychologie 1-2 LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Sociální psychologie 2 LO 2020/2021 :: denní
Stud jako pastorační problém LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
Teologická antropologie ZO 2019/2020 :: denní
Úvod do psychologie osobnosti LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Vývojová psychologie 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Vývojová psychologie 2 LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty LO 2018/2019 :: ---
Životní poradenství LO 2018/2019 :: dálková

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184