Katedra :: Katedra praktické teologie

Praktická teologie je aplikací všech částí celého teologické práce na život církve. Je aktualizací odborné teologické práce ve vztahu k životu církve, postavení církve ve světě a vztahu církve ke světu. V praktické teologii dochází k aplikaci biblického bádání, k použití výtěžků systematické teologie, k uplatnění etických principů i ke stálému porovnávání současné situace s církevními dějinami. Někteří proto nazývají praktickou teologii - teologií aplikovanou.

Důraz na misii je jedinečným příspěvkem ETS teologickému vzdělávání v České republice. V misiologii jde o průsečík biblického pověření církve ke službě ve světě, předávání a komunikování evangelia slovy i činy přes hranice kultur a reflexe dějin i současnosti misie.

O rozvoj této katedry do roku 2011 pečoval ThDr. Pavel Černý, Th.D., který o misiologii pověděl:

Pokud jde o misiologii, pak jsem přesvědčen, že musí být v centru všech aplikací biblického poselství na církev a její poslání ve světě. Církev nemůže být bez misie (evangelizace a sociální služby) a v měnícím se světě musí stále znovu reflektovat směr, náplň a použité způsoby své služby.

Předměty

Evangelizace a učednictví ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Homiletický seminář LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Homiletika ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Homiletika 1 LO 2018/2019 :: ---
Homiletika 2 ZO 2019/2020 :: ---
Katechetika LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
Liturgika LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Misiologický seminář LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: ---
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
Pastorální teologie a služba církve: Pastorální teologie LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: ---
LO 2018/2019 :: dálková
Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Praxis pietatis: identita 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxis pietatis: identita 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Praxis pietatis: služba 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxis pietatis: služba 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Praxis pietatis: společenství 1 ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxis pietatis: společenství 2 LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Řízení sborové práce LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Sborová pastorace LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Seminář praktické teologie ZO 2020/2021 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Úvod do studia ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní

Témata absolventských prací

Milí studenti, zde najdete téma...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184