Katedra :: Katedra sociální práce

Katedra sociální práce si klade za cíl pomoci studentům získat praktické znalosti, dovednosti a profesní identitu. Studenty připravujeme pro výkon sociální práce ve veřejné správě, soukromém sektoru i v neziskových organizacích.

Možnosti budoucího uplatnění absolventů oboru jsou široké, např. sociální odbory při obecních či městských úřadech, správa sociálního zabezpečení, zdravotnická zařízení a služby, sociální služby, sociální práce ve vězeňství, sociální práce ve výchovných ústavech či dětských domovech, pastorační práce v církvi, misijních organizacích a na mnoha dalších místech.

Specifikem studia programu sociální práce na ETS je provázanost s pastoračními a teologickými obory, kde si studenti mohou kromě povinných vybrat i volitelné předměty nad rámec studia sociální práce. Studenti všech programů se mohou společně účastnit mnoha dobrovolných duchovních programů.

Rozvíjíme také kontakty s předními českými i zahraničními odborníky formou týdenních studijních soustředění, kterými školní rok začíná i končí.

Škola je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. To samo o sobě zaručuje kvalitu výuky.

Nabízíme i další profesní rozvoj nejen našim absolventům prostřednictvím kurzů, akreditovaných MPSV. Více viz Vzdělávací institut ETS.

Předměty

Aplikovaná filozofie a etika sociální práce LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Aplikovaná sociologie LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Etika práce s klientem ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
Filozofie a etika v sociální práci ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Lidská práva a ochrana práv klientů LO 2019/2020 :: ---
Menšiny LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Metody sociální práce LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Metody sociálního výzkumu ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Pastoračně sociální gerontologie ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Pastoračně sociální práce s delikventy LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Pastoračně sociální práce s postiženými osobami ZO 2021/2022 :: dálková
Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací LO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná specializační 1 PSP ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 PSP LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná úvodní 1 PSP ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Praxe průběžná úvodní 2 PSP LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe souvislá specializační v sociální práci ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe souvislá v sociální práci ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
První psychologická pomoc LO 2019/2020 :: ---
Přístupy v sociální práci ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Sociální patologie: seminář LO 2019/2020 :: denní
Sociální práce v praxi LO 2021/2022 :: dálková
Sociální výzkum v praxi ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Specifické oblasti v sociální politice LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Světové sociální problémy LO 2021/2022 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
Teorie sociální práce ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Úvod do sociální patologie ZO 2021/2022 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Úvod do sociální politiky ZO 2021/2022 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Úvod do sociální práce ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Úvod do sociologie ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Základy ekonomiky a projektová práce ZO 2021/2022 :: dálková
Základy práva 1 ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Základy práva 2 LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Základy práva: sociální zabezpečení LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Zdraví a nemoc ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184