Katedra :: Katedra sociální práce

ETS je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. To samo o sobě zaručuje kvalitu výuky. Klademe důraz na získávání praktických znalostí a dovedností a budování profesní identity našich studentů. Nabízíme další profesní rozvoj našich absolventů prostřednictvím MPSV akreditovaných kurzů *Vzdělávacího institutu ETS. *

Na katedře sociální práce připravujeme studenty pro výkon sociální práce ve veřejné správě, soukromém sektoru i neziskových organizacích. Možnosti budoucího uplatnění absolventů sociální práce jsou široké, např: sociální oddělení obecních i městských úřadů, správa důchodového zabezpečení, krizová centra, ústavy sociální péče, dětské domovy, ve zdravotnictví - na odděleních dlouhodobě nemocných, psychiatrické léčebny, denní stacionáře, poradenský pracovník, pracovník komunitního centra, linky důvěry, charitativní zařízení, sociální terapeut v oblasti práce s handicapovanými, sociální pracovník ve vězeňství, pečovatelské služby, samostatný resocializační pracovník a další.

Specifikem studia programu pastorační a sociální práce na ETS je provázanost s pastoračními a teologickými obory, kde si studenti mohou kromě povinných vybrat i volitelné předměty nad rámec studia sociální práce. Studenti všech programů se mohou společně účastnit mnoha dobrovolných duchovních programů.

Rozvíjíme také kontakty s předními českými i zahraničními odborníky formou týdenních studijních soustředění, kterými školní rok začíná i končí.

Předměty

Aplikovaná filozofie a etika sociální práce LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
Aplikovaná sociologie LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Etika práce s klientem ZO 2020/2021 :: denní
Filozofie a etika v sociální práci ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Lidská práva a ochrana práv klientů LO 2019/2020 :: ---
Menšiny LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Metody sociální práce LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Metody sociálního výzkumu ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
Pastoračně sociální gerontologie LO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Pastoračně sociální práce s delikventy LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Praxe průběžná specializační 1 PSP ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 PSP LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Praxe souvislá specializační v sociální práci ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Praxe souvislá v sociální práci ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
První psychologická pomoc LO 2019/2020 :: ---
Přístupy v sociální práci ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Sociální patologie: seminář LO 2019/2020 :: denní
Sociální výzkum v praxi LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
Specifické oblasti v sociální politice LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Světové sociální problémy LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Teorie sociální práce LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Úvod do sociální patologie LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do sociální politiky LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Úvod do sociální práce ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do sociologie ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Základy práva 1 ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Základy práva 2 LO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
Základy práva: sociální zabezpečení LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Zdraví a nemoc LO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184