Katedra :: Katedra sociální práce

Na katedře sociální práce klademe důraz na získávání praktických znalostí a dovedností a budování profesní identity našich studentů. Nabízíme další profesní rozvoj našich absolventů prostřednictvím MPSV akreditovaných kurzů Vzdělávacího institutu ETS. Škola je také členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. To samo o sobě zaručuje kvalitu výuky.
Specifikem studia programu sociální práce na ETS je provázanost s pastoračními a teologickými obory, kde si studenti mohou kromě povinných vybrat i volitelné předměty nad rámec studia sociální práce. Studenti všech programů se mohou společně účastnit mnoha dobrovolných duchovních programů. Na katedře sociální práce připravujeme studenty pro výkon sociální práce ve veřejné správě, soukromém sektoru i neziskových organizacích. Možnosti budoucího uplatnění absolventů oboru jsou široké, např.: sociální odbory při obecních i městských úřadech, správa sociálního zabezpečení, zdravotnická zařízení a služby, sociální služby, sociální práce ve vězeňství, sociální práce ve výchovných ústavech či dětských domovech, pastorační práce v církvi či misijních organizacích a mnohé další. Rozvíjíme také kontakty s předními českými i zahraničními odborníky formou týdenních studijních soustředění, kterými školní rok začíná i končí.

Předměty

Aplikovaná filozofie a etika sociální práce LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
Aplikovaná sociologie LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Etika práce s klientem ZO 2020/2021 :: denní
Filozofie a etika v sociální práci LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Lidská práva a ochrana práv klientů LO 2019/2020 :: ---
Menšiny LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Metody sociální práce LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Metody sociálního výzkumu ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
Pastoračně sociální gerontologie LO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Pastoračně sociální práce s delikventy LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací LO 2020/2021 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Praxe průběžná specializační 1 PSP ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 PSP LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Praxe souvislá specializační v sociální práci ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Praxe souvislá v sociální práci ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
První psychologická pomoc LO 2019/2020 :: ---
Přístupy v sociální práci ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Sociální patologie: seminář LO 2019/2020 :: denní
Sociální výzkum v praxi LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: denní
Specifické oblasti v sociální politice LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Světové sociální problémy LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Teorie sociální práce LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
Úvod do sociální patologie LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do sociální politiky LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Úvod do sociální práce ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
Úvod do sociologie ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
Základy práva 1 ZO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Základy práva 2 LO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
Základy práva: sociální zabezpečení LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
Zdraví a nemoc LO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184