Katedra :: Katedra sociální práce

Katedra sociální práce

Předměty

Aplikovaná filozofie a etika sociální práce LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Aplikovaná sociologie LO 2018/2019 :: dálková
Etika práce s klientem LO 2016/2017 :: denní
Filozofie a etika sociální práce 1 ZO 2017/2018 :: denní
Filozofie a etika sociální práce 2 LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Filozofie a etika sociální práce 3 LO 2016/2017 :: denní
Filozofie a etika v sociální práci ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2016/2017 :: dálková
Menšiny ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2016/2017 :: dálková
Metody sociální práce LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
Metody sociálního výzkumu ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Pastoračně sociální práce s delikventy LO 2016/2017 :: denní
Pastoračně sociální práce s postiženými osobami LO 2016/2017 :: denní
Přístupy v sociální práci LO 2017/2018 :: dálková
Sociální patologie LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Sociální politika 1 ZO 2016/2017 :: dálková
Sociální politika 2 LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Sociální politika 3 ZO 2017/2018 :: denní
Sociální práce: teorie a metody 3 LO 2017/2018 :: dálková
Sociální práce: teorie a metody 4 LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Sociální práce: teorie a metody 5 ZO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: denní
Sociální výzkum v praxi LO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Sociologie pro pastoračně-sociální pracovníky 1 ZO 2016/2017 :: dálková
Sociologie pro pastoračně-sociální pracovníky 2 ZO 2016/2017 :: dálková
Specifické oblasti v sociální politice LO 2018/2019 :: dálková
Světové sociální problémy LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
Teorie sociální práce LO 2018/2019 :: denní
LO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Úvod do sociální patologie ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Úvod do sociální politiky ZO 2018/2019 :: dálková
Úvod do sociální práce ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
Úvod do sociologie ZO 2018/2019 :: dálková
Základy ekonomiky a projektová práce ZO 2016/2017 :: denní
Základy práva 1 LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
Základy práva 2 ZO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
Základy práva 3- Základní právní otázky v sociální oblasti LO 2017/2018 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Základy práva: sociální zabezpečení LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
Zdraví a nemoc ZO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184