Katedra :: Katedra systematické teologie

Na katedře systematické teologie usilujeme a pečujeme o vnitřně i navenek vykazatelné systematicko-teologické a etické křesťanské myšlení, a to jednak v jeho historických a ekumenických souvislostech, jednak v naslouchajícím i diakritickém dialogu s filosofickým diskursem a s náboženstvými.

Předměty

Apologetika ZO 2019/2020 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
Církve a jejich eklesiologie v novověku LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Dějiny dogmatu ZO 2021/2022 :: denní
LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Dějiny reformace ZO 2021/2022 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Dějiny starověké církve ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Dějiny středověké církve LO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Dějiny západního filozofického myšlení LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Náboženství v religionistickém bádání ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2020/2021 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Osobnosti dějin dogmatu LO 2021/2022 :: dálková
Religionistický seminář ZO 2021/2022 :: denní
Religionistika: nové náboženské směry ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2021/2022 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: denní
Religionistika: světová náboženství LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Systematická teologie: přehled 1 ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Systematická teologie: přehled 2 LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Systematická teologie: současná scéna ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Témata křesťanské etiky LO 2021/2022 :: dálková
LO 2020/2021 :: denní
LO 2019/2020 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Teologie náboženství LO 2020/2021 :: denní
LO 2020/2021 :: dálková
LO 2019/2020 :: denní
Úvod do současné filozofie ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Základní témata filozofie ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: ---
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní
Základy křesťanské etiky ZO 2021/2022 :: denní
ZO 2021/2022 :: dálková
ZO 2020/2021 :: denní
ZO 2019/2020 :: dálková
ZO 2019/2020 :: denní

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184