Katedra :: Katedra systematické teologie

Na katedře systematické teologie usilujeme a pečujeme o vnitřně i navenek vykazatelné systematicko-teologické a etické křesťanské myšlení, a to jednak v jeho historických a ekumenických souvislostech, jednak v naslouchajícím i diakritickém dialogu s filosofickým diskursem a s náboženstvími.  

Předměty

Apologetika LO 2016/2017 :: ---
Církev a islám ZO 2017/2018 :: ---
Církevní dějiny 3 ZO 2016/2017 :: denní
Církve a jejich eklesiologie v novověku LO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Dějiny dogmatu LO 2018/2019 :: dálková
LO 2016/2017 :: dálková
Dějiny reformace LO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Dějiny starověké církve ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2016/2017 :: dálková
Dějiny středověké církve LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
Dějiny západního filozofického myšlení LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Ekumenická eklesiologie LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Filozofický seminář LO 2018/2019 :: ---
Filozofie 3 ZO 2016/2017 :: denní
Křesťanská etika 1 LO 2017/2018 :: dálková
Náboženství v religionistickém bádání ZO 2018/2019 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
ZO 2016/2017 :: dálková
Religionistický seminář ZO 2017/2018 :: ---
Religionistika 1 LO 2016/2017 :: denní
Religionistika 2 ZO 2016/2017 :: denní
Religionistika 3 LO 2016/2017 :: denní
Religionistika: nové náboženské směry ZO 2018/2019 :: dálková
LO 2016/2017 :: dálková
Religionistika: světová náboženství LO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2016/2017 :: dálková
Seminář systematické teologie LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
Systematická teologie 1 ZO 2017/2018 :: dálková
LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Systematická teologie 2 LO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Systematická teologie 3 ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Systematická teologie: přehled 1 ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2016/2017 :: denní
Systematická teologie: přehled 2 LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Systematická teologie: současná scéna ZO 2017/2018 :: dálková
Témata křesťanské etiky LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
Teologie náboženství LO 2018/2019 :: dálková
LO 2016/2017 :: dálková
LO 2016/2017 :: denní
Úvod do současné filozofie ZO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Základní témata filozofie ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
Základy křesťanské etiky LO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2017/2018 :: denní
ZO 2016/2017 :: denní

Témata absolventských prací

Témata závěrečných prací

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184