HUB ETS - Koronakrize: záznam diskuse

Milí přátelé,

COVID 19 dramaticky zasáhl do života církve. Sboroví vedoucí museli pohotově zareagovat na zákaz shromažďování a každý z nich rychle musel najít cestu, jak pokračovat. Online minikonference ETS HUB nabídla reflexi vzniklé situace. Svůj pohled na krizi, přínosy i limity on-line života církve a pohled do budoucna nabídli:

  • David Novák - kazatel CB Praha - 13ka, předseda RCB

  • Petr Raus - Předseda Rady ETS, místopředseda RCB, dramaturgie bohoslužeb CB Brno - Kounicova

  • Matúš Kušnír - kazatel CB Opava

  • Lubomír Ondráček - hlavní pastor KS Praha

  • Jakub Limr - pastor KS Hradec Králové - Mozaika

Předtočené a sestříhané příspěvky řečníků: YT video 29 min

Záznam z diskuse účastníků: YT video 43 min

DALŠÍ MATERIÁLY K TÉMATU

V případě zájmu nabízíme k dispozici záznam ze Čtvrtého Visible Music Weekendu (proběhl na ETS 29. - 31.května). Věnoval se pravidlům živého vystoupení a online přenosů. Účastníci kurzu vytvořili vlastní on-line přenos, tvořený převážně písněmi z původní vlastní tvorby. Na přenos se můžete podívat tak, jak je, jako na studijní materiál. Naleznete v něm i různé nedostatky a chyby, kterým se nám, přes veškerou snahu, nepodařilo vyvarovat. Může vám pomoci ujasnit si, jak důležitá je kvalitní příprava. Online přenos z víkendu

KONTAKT:

Miloš Poborský: tel: 724 435 303, milos.poborsky@etspraha.cz

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184