Bible v kostce - on-line kurz

Chci si vyzkoušet část kuzu zdarma!

Chci se do kurzu přihlásit - napíšu mail na:

Přihlásit se můžete do konkrétní „kostičky“ - Pět knih Mojžíšových nebo Evangelia a Skutky. Pak lze pokračovat do dalších „kostiček“. Svou volbu prosím napište do e-mailu s přihlášením. Cena: 990 Kč za jednu “kostičku”.

Bible v kostce je čtení celé Bible s průvodcem na internetu. Tento kurz určen především těm, kdo Bibli ještě celou nepřečetli. A jeho cílem je získat celkový přehled o obsahu Bible, taková - Bible v kostce. Kurz Bible v kostce spojuje osobní, rozjímavou („duchovní“) četbu Bible s biblickým studiem. Individuální čtení Písma s rozhovorem nad Písmem. Průběžné čtení se získáváním biblických znalostí a čtenářských dovedností. Kurz proto účastníka nejen provádí biblickým kánonem, nýbrž poskytuje mu také základní informace o Písmu, jeho jednotlivých knihách a oddílech, o dějinném pozadí a zeměpisných reáliích. Dále přináší návody a praktická cvičení, která pomohou náležitému porozumění biblickému textu. Kurz probíhá po internetu, je platformou pro online setkávání s mentory, učiteli a spoluúčastníky. Chce tedy nejen budovat jednotlivé čtenáře, nýbrž i vytvářet čtenářskou, písmáckou komunitu napříč generacemi. Součástí kurzu je jedno sobotní setkání, které poslouží k osobnímu setkání kurzistů, mentorů i učitelů a které také dodá možná velmi potřebnou „omáčku“ ke čtení Bible.

Bible je pro účely tohoto kurzu rozdělena na osm částí - kostiček:

  • Pět knih Mojžíšových
  • Historické knihy 1
  • Historické knihy 2
  • Prorocké knihy 1
  • Prorocké knihy 2
  • Poetické knihy
  • Evangelia a Skutky
  • Epištoly a Zjevení

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184