Jaká je evangelikální teologie

Evangelikální teologie

Osobní - dotýká se lidí a proměňuje je. Zajímá se o duchovní růst a rozvoj osobnosti. Dá se popsat jako teologie typu “já-ty”, zaměřuje se na osobní vztah s Bohem a mezilidské vztahy.

Uctivá - především vůči Bohu. Je vděčná za Boží milost, za oběť Ježíše Krista, za působení a dary Ducha svatého. Je uctivá vůči Bibli. Nestaví se nad Bibli, ale pod Bibli. Hledá v ní normu, život i potěšení. Vyrovnává se s liberalismem.

Živá - je to teologie do života a pro život. Není izolovaná v pracovnách badatelů, zabývá se reálnými otázkami a problémy. Vyrůstá z praxe živých a rostoucích sborů a slouží jim. Teologie spojená s evangelizací. Je kreativní, nebojí se emocí.

Akademická - nebojí se rozumu. Spojuje víru s odbornou akademickou kvalitou. Praktikuje mezioborový dialog, zvl. mezi teologií a psychologií. Vyrovnává se s fundamentalismem.

Praktická - je zaměřená na konkrétní pomoc lidem, na službu, na rozvoj praktických dovedností. Prakticky připravuje na cílové profese.

Česká - patří do velké a rostoucí komunity světového evangelikalismu. Kromě společných hodnot pěstuje i specificky domácí důrazy, navazuje na českou reformaci. Vede pokorný dialog s jinými teologickými tradicemi. Má smysl pro humor.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184