Knihovna ETS


Během září 2019 v knihovně ETS probíhá přechod na novější verzi knihovny. V období přechodu zpřístupňujeme původní i novou verzi knihovny. Za případné dočasné výpadky dostupnosti se omlouváme.

Katalog knihovny, starší verze: lib.etspraha.cz

Katalog knihovny, novější verze: ets.jabok.cuni.cz

  • Knihovna patří do sítě veřejně přístupných knihoven. Sigla knihovny je: ABG450, číslo registrace u Ministerstva Kultury: 6609/2018
  • Zřizovatelem knihovny je Církev bratrská
  • IČO : 41690184
  • Poštovní adresa: Knihovna ETS, Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9

Tel.: +420 281 927 137, +420 607 642 729

Provozní doba knihovny během srpna 2019 - červen 2020 :

Otevírací doba knihovny ETS:
Středa 9:30 - 17:00
Pátek 9:30 - 17:00
Knihovna bude zavřena během dovolené 11.-15.11.2019;
Knihovna je otevřena během dálkových sobot ZO: 7.9., 21.9.; 5.10., 19.10.; 9.11.; 7.12.2019; 18.1.2020; a během LO : 2.2., 22.2.; 7.3., 21.3.; 4.4., 18.4.; 16.5., 6.6.2020 * Knihovna bude otevřena ve čtvrtek 7.11.2019, v pátek 8.11.2019 bude zavřená

Podrobné informace o knihovně ETS:

Knihovna slouží především studentům a učitelům Evangelikálního teologického semináře, dále pak také odborné i laické veřejnosti. Od 5.12.2018 je Knihovna ETS veřejnou knihovnou. Je vybavená třemi počítači (katalog, přístup k internetu). V knihovně je také skener a přístroj na vázaní kroužkových vazeb.

Fond knihovny v současnosti čítá více než sedmnáct tisíc svazků. Velká část fondu knihovna získala díky velkorysým darům ze zahraničí. Knihovna obsahuje i cizojazyčné tituly - v angličtině (35 %) a němčině (35 %). Zbývající podíl (30 %) je v českém jazyce. Knihovna je průběžně doplňována novými knihami.

Knihovna využívá katalogizační systém Evergreen. Díky tomuto systému mají studenti i čtenáři možnost podívat se do Knihovního katalogu ETS přes internet, zjistit jaké knihy jsou v knihovně dostupné a případně si je rezervovat.

Při registraci do knihovny knihovník přidělí čtenáři dva kódy pro přihlášení ke svému čtenářskému účtu. Tyto kódy jsou uvedeny na čtenářském průkazu. Díky těmto kódům je možné se přihlásit do nového knihovnického sytému a podívat se na svoje konto – kolik a které knihy má čtenář vypůjčené, a do kdy je má vrátit.

Přihlášení do katalogu Evergreen je možné přes odkaz na Knihovnu a on-line katalog na webu ETS. Okénko SEARCH v katalogu slouží k vyhledání autora a hledané knihy. Zároveň se ukáže nabídka všech knih tohoto autora.

Odkaz MOJE KONTO po zadání čísla průkazu (čárový kód) a čísla PIN zobrazí osobní údaje čtenáře a vypůjčené knihy. Datum výpůjčky a vrácení knihy se uvádí ve formátu měsíc / datum / rok.

Registrovaným čtenářem se stává uživatel knihovny vyplněním přihlášky a zaplacením registračního poplatku (50 Kč na jeden rok). Registrace platí 12 kalendářních měsíců; poté je nutno v případě zájmu o využívání služeb knihovny registraci prodloužit a registrační poplatek znovu uhradit. Při styku s knihovnou se čtenář prokazuje legitimací vydanou knihovnou ETS. Legitimace může být vystavena osobám starším osmnácti let po předložení platného průkazu totožnosti. Regis- trovaný čtenář je povinen knihovně oznámit případné změny v osobních údajích. Případnou ztrátu legitimace čtenář ve vlastním zájmu neprodleně nahlásí knihovně ETS. Za vyhotovení nové legitimace si knihovna bude účtovat manipulační poplatek. Při opakované ztrátě prů- kazky má knihovna právo odmítnout poskytovaní dalších služeb a zrušit registraci čtenáře. Legitimace je nepřenosná a za její případné zneužití plně odpovídá držitel legitimace.

Knihovna dělí své čtenáře do následujících kategorií:

  • Student ETS: týká se denních i dálkových studentů ETS
  • Zaměstnanci ETS: učitelé a další zaměstnanci ETS
  • Standard: týká se všech ostatních uživatelů knihovny ETS
  • Podrobná pravidla jsou uvedena ve Výpůjčním řádu knihovny ETS

Katalog knihovny je lib.etspraha.cz

Dynamis - Informační bulletin ETS, ke stažení zde

[Dynamis 2019, číslo 2] - Úvodník Jana Jackaniče. Visible Music Weekends. Rozhovory s J.Bukovským, V.Berem a P.Homolkou

[Dynamis 2019, číslo 1] - Úvodník Petra Rause. Nová kniha - Budete mými učedníky Daniela Fajfra. Rozhovor s J. Adamcem

[Dynamis 2018, číslo 2] - Úvodník Davida Nováka. Nová kniha Teologie a praxe služby pastýře. Rozhovor s vikářem L. Neumanem

[Dynamis 2018, číslo 1] - Představení studentů a absolventa. Představení kateder.

[Dynamis 2017, číslo 3] - Rozhovor s Janem Valešem - ocházejícím ředitelem

[Dynamis 2017, číslo 2] - „Trochuliberálka“ mezi fundamentalisty

[Dynamis 2017, číslo 1] - Rozhovor s novým ředitelem ETS

[Dynamis 2016, číslo 1] - Seminář má své místo v těle Kristově

[Dynamis 2015, číslo 1] - Jde ETS správným směrem? Ohlédnutí za strategickým plánem z roku 2011

[Dynamis 2013, číslo 3] - ETS očima absolventů a jejich zaměstnavatelů

[Dynamis 2013, číslo 2] - Mimo jiné rozhovor s absolventem Jakubem Limrem

[Dynamis 2013, číslo 1] - Připravované; projekty

[Dynamis 2012, číslo 3 - září] - Do nového školního roku

[Dynamis 2012, číslo 2] - Rok 2011, přípravy nadace, letní škola ETS 2012

[Dynamis 2012, číslo 1] - Praktická příprava ke službě v církvi a ve společnosti

- Církev, jak ji vidí ETS. Seznam studentů školy od založení (Dočasně nedostupné)

[Dynamis 2011, číslo 1] - Jaký byl? Jaký by mohl být? Vize ETS do roku 2017

[Dynamis 2010, číslo 2] - ETS začíná slavit 20 let od založení školy, seznam pracovníků školy od založení

[Dynamis 2010, číslo 1]

[Dynamis 2009, číslo 3] - studenti a absolventi

[Dynamis 2009, číslo 2] - seminář expanduje

[Dynamis 2009, číslo 1] - představení oboru sociální práce

[Dynamis 2008, speciální číslo o projektu Rovnost šancí] - číslo věnované projektu Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti

[Dynamis 2008, číslo 1] - představení učitelů ETS

[Dynamis 2007, číslo 2]

[Dynamis 2005, číslo 2]

[Dynamis 2005, číslo 1]

[Dynamis 2004, číslo 3]

[Dynamis 2004, číslo 2]

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184