Církve a křesťanské organizace

Církev bratrská

Cb

Církev bratrská je zřizovatelem teologického semináře. Jako zřizovatel jmenuje také členy rady školské právnické osoby (Rada ETS) a na její návrh jmenuje ředitele ETS.

Sbory církve bratrské se v květnu 2008 zavázaly přispívat na práci semináře ve výši 10% nákladů. Této podpory si velmi ceníme.

Česká evangelikální aliance

Ea

ETS je členem Evangelikální aliance. Od roku 2014 společně pořádají evangelikální fórum.

European Leadership Forum

http://euroleadership.org/

Forum poskytuje platformu pro setkávání mnoha významných osobností evropských křesťanských iniciativ. Z učitelů ETS jsou aktivními členy fóra zejména Bc. David Novák, M.Th. a doc. PhDr. Jan Hábl, PhD..

Faith and Learning International

Fli

F&LI ze své chicagské kanceláře poskytuje sponzorům na území USA zprostředkování darů pro ETS. Na neoficiální úrovni pracovníci F&LI znamenají významnou podporu a inspiraci pro rozvoj ETS.

Isachar o.s.

http://www.isachar.cz/

Isachar podporuje přípravu mladých lidí v severních a západních Čechách pro evangelizační a misijní službu. Bývalý ředitel Jan Valeš, Th.D. byl jako kazatel v Karlových Varech aktivním členem Isacharu a partnerství přetrvává dodnes.

Nadace Mezinárodní potřeby

www.mezinarodni-potreby.cz

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) podporuje neziskové projekty s křesťanskými kořeny v ČR i v zahraničí (Dálková adopce PLUS®, program Zdravá mládež v ČR a další). V minulosti podpořila provoz ETS (1996–1997) a poskytovala pravidelné stipendium devíti studentům ETS (1999–2006). Od roku 2016 až doposud NMP pomáhá získávat Evangelikálnímu teologickému semináři finanční prostředky na jeho činnost od dárců. Získané prostředky předává ETS v plné výši.

ReachGlobal

Efca

Tato misijní organizace je důležitým partnerem ETS. Národní koordinátor Richard Trča, M.Div, M.A. vyučuje na semináři angličtinu a je také zapojen do duchovní péče o studenty.

SEND International

http://www.send.org/

Součástí partnerství je koordinace a podpora některých aktivit.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184