Obor sociální práce

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Asvsp

Jádrem činnosti asociace je vydávání časopisu a vytváření a inovace standardů, podpora členů při jejich realizaci a kontrola jejich dodržování na školách, které jsou členy ASVSP.

Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. Dlouhodobým cílem ASVSP a jejich členů, je zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Za rozhodující nástroj dosahování uvedeného cíle považují členové ASVSP vytváření Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci a vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca - jediného odborného časopisu o vzdělávní v sociální práci v ČR i na Slovensku.

Asociace je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, případně poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci. Asociace vzdělavatelů v sociální práci (dále ASVSP) je členem Evropské asociace škol v sociální práci European Association of Schools of Social Work - EASSW.

Seminář je řádným členem asociace od listopadu 2010.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

http://www.rpsp.sk/

Radu RPSP založil významný odborník pro sociální práci a současně také učitel ETS, doc. PhDr. Slavomír Krupa, Ph.D.. Velmi si ceníme tohoto partnerství.

Vězeňská duchovenská péče v ČR

Vdp

ETS jako jedna z mála škol dlouhodobě umožňuje studentům odborné praxe ve spolupráci s Vězeňskou duchovenskou péčí a Vězeňskou duchovní službou. To vše díky vstřícnosti pracovníků VDP a VDS, jedním z nich je také Mgr. Bc. Martin Škoda.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184