Partnerské školy

Dorkas

http://www.dorkas.cz

Partnerství se projevuje v koordinaci některých aktivit, např. soustředění studentů. Ing. Daniel Fajfr, M.Th. působí na obou institucích.

Evangelische Theologische Faculteit

Etf

Vzájemná dohoda umožňuje absolventům ETS pokračovat návazným studiem v Leuven (Belgie).

Fuller Theological Seminary

Fuller

ETS využívá on-line databáze knihovny FTS (Pasedina, CA, USA).

Highland Theological College

Htc

Vzájemná dohoda umožňuje absolventům ETS dostudovat dálkově bakalářský program HTC (Dingwall, Skotsko).

IBTS

http://www.ibts.eu/

Mezinárodní baptistický teologický seminář, IBTS, se sídlem v Amsterdamu.

Dohoda mezi ETS a IBTS upravuje podmínky pro přijímání absolventů ETS do studijních programů.

JU Teologická fakulta

http://www.tf.jcu.cz/

Vzájemná dohoda upravuje podmínky studia absolventů ETS ve studijních programech JU-TF. Této možnosti již využilo několik absolventů ETS v oboru pastorace, např. Mgr. Petra Kubečková, DiS..

Děkan JU-TF pan Tomáš Machula PhD., ThD. o absolventech ETS napsal: “Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem s absolventy pastoračního oboru ETS, kteří na naší fakultě již studovali, a vzhledem ke kvalitě ETS jako školy, o které jsem přesvědčen na základě seznámení se s pedagogy, studijními programy i technickým zázemím školy, mohu do budoucna za naši Teologickou fakultu garantovat velkou otevřenost a vůli k další těsnější spolupráci jak v oblasti studia, tak v oblasti badatelské.

Korea Baptist Theological University/Seminary

Kbtus_logo

North Park Seminary

http://www.northpark.edu/

Spolupráce spočívá ve vzájemných kontaktech, hostovských přednáškách (např. Jay Phelan v ČR v září 2009, Mgr. Viktor Ber, Ph.D. v USA v září 2010).

TCM International

Tcmi_logo

Teologický seminář CASD

http://www.tscasd.cz/

Partnerství spočívá v koordinaci některých aktivit.

UK Evangelická teologická fakulta

Etf

Řada absolventů ETS pokračovala na UK ETF magisterským studiem. Obě školy také uskutečňují společný bakalářský program sociální práce (více v sekci Obory). Někteří učitelé ETS již dokončili doktorský program na UK ETF, např. Karel Taschner, Th.D., ThDr. Pavel Černý, Th.D., Mgr. David Javornický, Th.D., prof. Pavel Hošek, Ph.D.Mgr. Viktor Ber, Ph.D., Mgr. Peter Cimala, Ph.D.,DiS. nebo Jan Valeš, Th.D.. Pavel Hošek v současnosti působí na obou institucích zároveň.

UMB Katedra teológie a katechetiky

http://www.detm.org

Partnerství spočívá ve vzájemných kontaktech a hostovských přednáškách (např. na konferenci v roce 2008). Někteří vyučující působí na obou školách, např. doc. PhDr. Slavomír Krupa, Ph.D., prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D..

VOŠ misijní a teologická

http://www.vosmt.cz/

Partnerství spočívá v koordinaci některých aktivit a spolupráci ve Sdružení evangelikálních teologů.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184