Osoba :: Mgr. Tereza Ráchel Bícová

Člen katedry:

Profil

Své vzdělání získala na UK FF v Praze, kde obhájila závěrečnou práci u doc. Oldřicha Matouška. Vyučováním se podílela na Biblické škole pro rodiče a pracovníky s dětmi. Je autorkou mnoha knih a materiálů pro práci s dětmi.

Na ETS začala učit v roce 2009.

Vyučované předměty

Calendar Kalendář

Praxe souvislá PSP 1 ZO 2015/2016 :: denní
Supervizní seminář k praxi PSP 1 ZO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: dálková
Filozofie a etika sociální práce 1 ZO 2017/2018 :: denní
Sociální patologie LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
ZO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
ZO 2014/2015 :: denní
LO 2012/2013 :: dálková
LO 2012/2013 :: denní
ZO 2011/2012 :: denní
ZO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: dálková
ZO 2009/2010 :: denní
Filozofie a etika sociální práce 2 ZO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
Seminář k praxi 4 PSP ZO 2017/2018 :: dálková
Supervizní seminář k praxi PSP 2 ZO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
Psaní absolventské práce 1 LO 2015/2016 :: denní
ZO 2011/2012 :: dálková
Psaní absolventské práce 2 LO 2011/2012 :: dálková
Psaní absolventské práce 4 LO 2012/2013 :: dálková
LO 2010/2011 :: dálková
Psaní absolventské práce 3 ZO 2010/2011 :: dálková
Filozofie a etika sociální práce 3 LO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2012/2013 :: denní
LO 2011/2012 :: denní
LO 2010/2011 :: denní
LO 2009/2010 :: denní
Praxe průběžná PSP 1 ZO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: dálková
Praxe průběžná PSP 2 ZO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: dálková
LO 2014/2015 :: denní
Praxe průběžná PSP 3 LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: dálková
Praxe průběžná PSP 4 LO 2016/2017 :: dálková
LO 2015/2016 :: dálková
LO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
Praxe průběžná PSP 5 ZO 2016/2017 :: denní
Praxe průběžná PSP 6 LO 2016/2017 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
Praxe souvislá PSP 2 ZO 2016/2017 :: denní
LO 2015/2016 :: denní
Praxe souvislá PSP 3 ZO 2016/2017 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
Psaní bakalářské práce 1 ZO 2015/2016 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2012/2013 :: denní
ZO 2012/2013 :: denní
Psaní bakalářské práce 2 LO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
LO 2012/2013 :: denní
LO 2012/2013 :: denní
Psaní bakalářské práce 3 ZO 2013/2014 :: denní
ZO 2013/2014 :: denní
Psaní bakalářské práce 4 LO 2013/2014 :: denní
ZO 2013/2014 :: denní
Světové sociální problémy LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
LO 2013/2014 :: denní
LO 2012/2013 :: denní
Supervizní seminář k praxi PSP 5 ZO 2016/2017 :: denní
Supervizní seminář k praxi PSP 6 LO 2016/2017 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
Psaní bakalářské práce 5 ZO 2014/2015 :: denní
ZO 2014/2015 :: denní
Psaní bakalářské práce 6 LO 2014/2015 :: denní
LO 2014/2015 :: denní
Supervizní seminář k praxi PSP3 ZO 2016/2017 :: dálková
ZO 2015/2016 :: dálková
ZO 2015/2016 :: denní
LO 2014/2015 :: dálková
Supervizní seminář k praxi PSP4 LO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: dálková
LO 2015/2016 :: denní
ZO 2015/2016 :: dálková
LO 2014/2015 :: dálková
Duchovní vedení dětí 3 ZO 2016/2017 :: ---
Duchovní vedení dětí 1 ZO 2017/2018 :: ---
ZO 2016/2017 :: ---
ZO 2015/2016 :: ---
ZO 2014/2015 :: ---
ZO 2013/2014 :: ---
Duchovní vedení dětí 2 ZO 2015/2016 :: ---
Úvod do sociální patologie ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
ZO 2016/2017 :: denní
Aplikovaná filozofie a etika sociální práce ZO 2016/2017 :: denní
Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: dálková
Praxe průběžná: úvodní 1 PSP ZO 2018/2019 :: denní
ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2017/2018 :: dálková
ZO 2016/2017 :: dálková
Praxe průběžná: úvodní 2 PSP LO 2018/2019 :: dálková
LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2017/2018 :: denní
LO 2016/2017 :: dálková
Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP LO 2018/2019 :: denní
LO 2017/2018 :: dálková
LO 2016/2017 :: dálková
Praxe průběžná specializační 1 PSP ZO 2018/2019 :: dálková
ZO 2017/2018 :: dálková
Praxe průběžná specializační 2 PSP LO 2017/2018 :: dálková
Praxe souvislá v sociální práci LO 2017/2018 :: dálková
LO 2016/2017 :: dálková
Praxe souvislá specializační v sociální práci LO 2017/2018 :: dálková
Etika práce s klientem LO 2016/2017 :: denní

Účast na projektech

Konverze - základní křesťanská zkušenost

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184