Ing. Daniel Fajfr, M.Th.

Původním vzděláním inženýr. Své teologické vzdělání získal na IBTS po letité práci kazatele Církve bratrské. Těžištěm jeho služby je misijní a evangelizační činnost v ČR i za hranicemi.

Na ETS vyučuje od roku 1995 předměty související s evangelizací a misií.

Vyučované předměty

Účast na projektech

  • Konverze - základní křesťanská zkušenost
  • Spiritualita v materiálním světě
  • Vliv reformace na církev a dnešek