Předmět :: Aplikovaná filozofie a etika sociální práce

Calendar Kalendář

Anotace

Studenti se zamýšlí nad etickou reflexí, umí pojmenovat etický problém či dilema. Jsou schopni reflektovat profesní i osobní hodnotovou orientaci, posoudit rozličná východiska různých hodnotově postavených etických přístupů a identifikovat je v příslušných právních, lidskoprávních a profesních dokumentech. Orientují se v hlavních etických teoriích a jejich aplikacích na konkrétní příklady. Jsou schopni zohlednit etické aspekty při hledání zodpovědného rozhodnutí a jednání.

V tomto školním roce →

Aplikovaná filozofie a etika sociální práce (LO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Jana Valešová, DiS., Mgr. Michaela Veselá

Anotace:

Studenti se zamýšlí nad etickou reflexí, umí pojmenovat etický problém či dilema. Jsou schopni reflektovat profesní i osobní hodnotovou orientaci, posoudit rozličná východiska různých hodnotově postavených etických přístupů a identifikovat je v příslušných právních, lidskoprávních a profesních dokumentech. Orientují se v hlavních etických teoriích a jejich aplikacích na konkrétní příklady. Jsou schopni zohlednit etické aspekty při hledání zodpovědného rozhodnutí a jednání.

Přednášky
02. 02. 2019 12:30 – 15:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (1) Učebna č. 202
02. 03. 2019 12:30 – 15:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (5) Učebna č. 202
16. 03. 2019 12:30 – 15:50 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce Učebna č. 202
11. 05. 2019 14:00 – 16:30 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (2) Učebna č. 202

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184