Předmět :: Aplikovaná filozofie a etika sociální práce

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět seznamuje studenty s filozofickými tématy významnými pro sociální práci a upozorňuje na etické otázky související s výkonem této profese. V rámci etiky budou studenti seznámeni s přínosy etiků významných z pohledu sociální práce.

Cíle Cílem je připravit studenty tak, aby rozeznali a zvládali dobře situace, v nichž se s etickými problémy setkají v praxi a získali kvalitní hodnotovou orientaci v oblasti motivace k výkonu sociální práce.

Rámcový rozpis učiva etický subjektivismus, kulturní subjektivismus Bible jako morální základ, prvotní církev a sociální péče etika založená na právech svědomí, vina, trest přehled dějin sociální práce problematicka moci v sociální práci syndrom pomocníka

Výstupy aktivní účast na semináři písemná reflexe k zadané studijní literatuře referát k osobnostem či tématům z dějin sociální práce – etická a filozofická perspektiva

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Hodnocení vychází z klasifikace písemné reflexe a referátu s přihlédnutím k aktivnímu zapojení v rámci semináře.

V tomto školním roce →

Aplikovaná filozofie a etika sociální práce (LO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. Ester Miffková

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184