Předmět :: Aplikovaná filozofie a etika sociální práce

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět seznamuje studenty s filozofickými tématy významnými pro sociální práci a upozorňuje na etické otázky související s výkonem této profese. V rámci etiky budou studenti seznámeni s přínosy etiků významných z pohledu sociální práce.

Cíle Cílem je připravit studenty tak, aby rozeznali a zvládali dobře situace, v nichž se s etickými problémy setkají v praxi a získali kvalitní hodnotovou orientaci v oblasti motivace k výkonu sociální práce.

Rámcový rozpis učiva etický subjektivismus, kulturní subjektivismus Bible jako morální základ, prvotní církev a sociální péče etika založená na právech svědomí, vina, trest přehled dějin sociální práce problematicka moci v sociální práci syndrom pomocníka

Výstupy aktivní účast na semináři písemná reflexe k zadané studijní literatuře referát k osobnostem či tématům z dějin sociální práce – etická a filozofická perspektiva

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Hodnocení vychází z klasifikace písemné reflexe a referátu s přihlédnutím k aktivnímu zapojení v rámci semináře.

V tomto školním roce →

Aplikovaná filozofie a etika sociální práce (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Ester Miffková

Přednášky
02. 02. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (1) Učebna č. 201
09. 02. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (2) Učebna č. 201
16. 02. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (3) Učebna č. 201
23. 02. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (4) Učebna č. 201
02. 03. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (5) Učebna č. 201
09. 03. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (6) Učebna č. 201
16. 03. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (7) Učebna č. 201
23. 03. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (8) Učebna č. 201
06. 04. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (9) Učebna č. 201
13. 04. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (10) Učebna č. 201
20. 04. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (11) Učebna č. 201
27. 04. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (12) Učebna č. 201
04. 05. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (13) Učebna č. 201
11. 05. 2021 10:30 – 12:00 Aplikovaná filozofie a etika sociální práce [A] (14) Učebna č. 201

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184