Předmět :: Praxis pietatis 1

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz se zabývá oblastí duchovního formování osobnosti studenta. Je zaměřen na propojení studia s osobním duchovním životem a službou studentů. Student či studentka se naučí hlouběji reflektovat a prakticky zvládnout proces duchovního růstu ve svém vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality. Protože Duchovní formování do podoby Krista je jádrem Božího plánu pro člověka na této zemi (2 K 3,18; Ga 4,18), pokusíme se vyjádřit podstatu duchovního formování a způsob, jak se může v našich životech uskutečnit. „Duchovní formovaní v Krista (do podoby Krista) je proces, v kterém každá podstatná stránka lidské osobnosti bere na sebe charakter této stránky v Kristu.” (D. Willard) Nemůžeme způsobit vlastní duchovní proměnu (cíl), ale můžeme praktikovat duchovní cvičení (prostředky), které vytvoří prostor pro Boha, aby proměnil celý náš život, abychom žili v milosti, pravdě, pokoji, moci a plné radosti.

V průběhu studia sledujeme tyto tři témata či kroky: osobní identity v Kristu - společenství - služba.

Hosté tohoto předmětu se zaměřují na jedno z těchto zadání: 1. Setkání s Bohem skrze Písmo: kázání/vyučování a diskuze o Božích vlastnostech, 2. „Škola života“: jak nás těžkosti života směřují ke Bohu, 3. Duchovní cvičení, anebo, jak se mohu s Bohem den za dne setkávat…

Prostřednictvím vyučováním, diskusi, sebe-reflexi, práci v skupinkách, studenti vyzkouší různé způsoby jak zapojit do Božího procesu proměňováni v hlavních oblastech své identity, společenství, a kompetencích.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Role kázně v duchovním životě

Představení duchovních disciplín podle Richarda Fostera, absolventská práce O. Kubů (2014)

Formování osobnosti křesťana, St. Olsen

časopis Brána

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184