Předmět :: Systematická teologie: přehled 1

Calendar Kalendář

Anotace

V tomto předmětu se studenti v průběhu dvou semestrů seznámí s články křesťanské dogmatiky (prolegomena, teologie sensu stricto, antropologie, hamartiologie, christologie, soteriologie, pneumatologie, eklesiologie, eschatologie). Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a praktické aplikace v současné církvi a společnosti. Studenti získají přehled a pokusí se obhájit vlastní teologické stanovisko.

Věrouka pomáhá zcelit život věřícího napříč různými oblastmi jeho života, pokud se podaří v každém článku víry uchopit to opravdu podstatné. Články věrouky jsou poměrně abstraktní (vzhledem k praktické službě), jejich osvojení však umožňuje otevřeně hledat autentickou podobu křesťanské služby, moudrost a odvahu k rozhodnutím a radikální aplikaci Evangelia, které je výzvou lidem kolem nás k hledání živého Boha.

V tomto školním roce →

Systematická teologie: přehled 1 (ZO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Jan Valeš, Th.D., David Beňa, lic. theol., Mgr. Robert Hart, DiS., Bc. Štěpánka Paluchníková, Pavel Plchot

Anotace:

V tomto předmětu se studenti v průběhu dvou semestrů seznámí s články křesťanské dogmatiky (prolegomena, teologie sensu stricto, antropologie, hamartiologie, christologie, soteriologie, pneumatologie, eklesiologie, eschatologie). Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a praktické aplikace v současné církvi a společnosti. Studenti získají přehled a pokusí se obhájit vlastní teologické stanovisko.

Věrouka pomáhá zcelit život věřícího napříč různými oblastmi jeho života, pokud se podaří v každém článku víry uchopit to opravdu podstatné. Články věrouky jsou poměrně abstraktní (vzhledem k praktické službě), jejich osvojení však umožňuje otevřeně hledat autentickou podobu křesťanské služby, moudrost a odvahu k rozhodnutím a radikální aplikaci Evangelia, které je výzvou lidem kolem nás k hledání živého Boha.

Přednášky
05. 10. 2019 12:00 – 14:50 Systematická teologie: přehled 1 [A] (1) Učebna č. 201
19. 10. 2019 12:30 – 15:50 Systematická teologie: přehled 1 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
09. 11. 2019 12:30 – 15:50 Systematická teologie: přehled 1 [A] (3) Učebna č. 201
07. 12. 2019 12:30 – 14:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Systematická teologie: přehled 1 (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Jan Valeš, Th.D.

Anotace:

V tomto předmětu se studenti v průběhu dvou semestrů seznámí s články křesťanské dogmatiky (prolegomena, teologie sensu stricto, antropologie, hamartiologie, christologie, soteriologie, pneumatologie, eklesiologie, eschatologie). Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a praktické aplikace v současné církvi a společnosti. Studenti získají přehled a pokusí se obhájit vlastní teologické stanovisko. Kurz je určen studentům oboru TPČ-T, TPČ-P a PSP.

Věrouka pomáhá zcelit život věřícího napříč různými oblastmi jeho života, pokud se podaří v každém článku víry uchopit to opravdu podstatné. Články věrouky jsou poměrně abstraktní (vzhledem k praktické službě), jejich osvojení však umožňuje otevřeně hledat autentickou podobu křesťanské služby, moudrost a odvahu k rozhodnutím a radikální aplikaci Evangelia, která se i beze slov stává výzvou lidem kolem nás k hledání živého Boha.

Přednášky
26. 09. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (1) Učebna č. 201
10. 10. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (2) Učebna č. 201
24. 10. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (3) Učebna č. 201
07. 11. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (4) Učebna č. 201
21. 11. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (5) Učebna č. 201
19. 12. 2019 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 1 [A] (7) Učebna č. 201

V minulých letech →

Zadání reflexe tématu

šablona pro průběžnou reflexi tématu (formát odt)

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184