Předmět :: Úvod do Starého zákona 2

Calendar Kalendář

Anotace

Literárně-teologický úvod do Starého zákona. Obsahuje speciální úvod do jednotlivých knih, a to z hlediska historického, literárního a teologického. Připojena jsou i některá témata z úvodu obecného. Cílem kurzu je dát studentům informace a podněty k rozvinutí schopnosti kvalifikovaně číst Starý zákon zejména jako křesťanské Písmo.

V tomto školním roce →

Úvod do Starého zákona 2 (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: David Beňa, lic. theol.

Anotace:

Literárně-teologický úvod do Starého zákona. Obsahuje speciální úvod do jednotlivých knih, a to z hlediska historického, literárního a teologického. Připojena jsou i některá témata z úvodu obecného. Cílem kurzu je dát studentům informace a podněty k rozvinutí schopnosti kvalifikovaně číst Starý zákon zejména jako křesťanské Písmo.

Přednášky
10. 02. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 02. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
10. 03. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 03. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
07. 04. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 04. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
05. 05. 2021 14:30 – 17:45 Úvod do Starého zákona 2 [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Úvod do Starého zákona 2 (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.

Anotace:

Literárně-teologický úvod do SZ. Obsahuje speciální úvod do jednotlivých knih SZ, a to z hlediska historického, literárního a teologického. Připojena jsou i některá témata z úvodu obecného. Cílem kurzu je dát studentům informace a podněty k rozvinutí schopnosti kvalifikovaně číst SZ, prohloubit v nich zájem o SZ a vnímání jeho aktuálnosti a krásy.

Přednášky
06. 02. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
20. 02. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
06. 03. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
20. 03. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
10. 04. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 04. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
22. 05. 2021 14:20 – 15:50 Úvod do Starého zákona 2 [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184