Kdo 1x dává, 4x dává... Váš první dar ETS ztrojnásobí zahr. nadace

13. 05. 2020

Financování ETS je vícezdrojové. Jako státem akreditovaná škola jsme příjemci dotací, ale vzhledem k nízkému počtu studentů dotace pokrývají jen asi třetinu rozpočtu školy.

Co se týče církví, zdaleka nejvýznamnějším podporovatelem ETS je Církev bratrská, která ETS zřizuje. Děkujeme!

Třetím pilířem financování jsou granty, kterých se snažíme účastnit.

Čtvrtým důležitým zdrojem podpory jste vy, jednotliví dárci, a Vás se týká i následující příležitost:

Zahraniční nadace podporuje ETS tím, že každý školní rok ztrojnásobí dary prvodárců (tj. těch, kteří v minulosti ETS ještě nikdy nepodpořili), až do výše 10.000 USD. Abychom ve školním roce dosáhli na celou nabízenou částku, potřebujeme pro finanční podporu ETS získat asi 75 tis. Kč od prvodárců. Ke každé koruně, darované novým dárcem nadace přidá další tři. Ve školním roce 2019/20 jsme takto zatím získali asi 50.000,- Kč. Všem prvodárcům srdečně děkujeme!

Podpořte nyní práci ETS a vaše prostředky až do výše 25 tis. Kč budou ztrojnásobeny! Každá Vámi darovaná koruna pro nás znamená koruny čtyři… Všem novým dárcům předem moc děkujeme.

číslo účtu: 2800129338/2010 variabilní symbol: 100

Kontakt: Vaše dotazy rád zodpoví Ing. Miloš Poborský, reditel@etspraha.cz

aktualizováno 13. května 2020