Pro zájemce o studium ETS

ETS-VOŠ vzdělává ve dvou akreditovaných studijních programech, absolvent získává titul DiS.

Vítáme studenty po maturitě, kteří se studiem na ETS chtějí připravit na svou profesní dráhu, i zralé a zkušené pracovníky v církvích, sociálních a jiných službách. Studium Vám dá ucelené vzdělání, rozhled v oboru a důležité kontakty.

Studenti, kteří chtějí pokračovat ve studiu za rok získají na partnerských VŠ titul Bc.

Studentům, kteří již studovali na školách příbuzných oborů můžeme jejich předchozí studium započítat.

Kromě studia VOŠ nabízíme řadu kurzů celoživotního vzdělávání.

Mám zájem o studium

Navštivte seminář osobně, získejte informace, podívejte se do výuky, konzultujte své studijní záměry.

Termíny přijímacího řízení:

řádný termín: středa 8. června 2022
náhradní termín: pondělí 22. srpna 2022

Přihlášku ke studiu prosím pošlete s dostatečným předstihem. Přihlášené uchazeče o studium kontaktuje naše studijní referentka s informacemi o dalším postupu.

Navštivte nás!

Poznejte svou budoucí školu!

Možnost konzultace Vašich studijních plánů. Více zde.