O škole

Hlava

Odborné znalosti

Ruce

Dovednosti pro praxi

Srdce

Moudrost a charakter

Všestrannost

Rozvoj studenta

Více o vzdělávání

Poslání školy

Duchovně, odborně a prakticky připravit pro službu v církvi a ve společnosti.

Vzdělávání pro všechny pracovní pozice, pro které církev vytváří pracovní místa, a na dobrovolnou službu.

Komplexní připrava pracovníků pro poradenské a sociální služby v církvi i ve společnosti.

Jsme profesně a ekumenicky orientovaná křesťanská škola, je nám blízká evangelikální teologie.

Principy vzdělávání

Hlava

kvalitní odborné vzdělání
na akademické úrovni

Srdce

duchovní růst na základě
biblických principů

Ruce

praktické dovednosti
pro životní poslání

Holistický přístup

všestranný rozvoj
studenta

Organizace studia

ETS nabízí studijní programy v oboru teologie, pastorace a sociální práce. Jejich přehled včetně studijních plánů najdete na stránce Studijní programy.

Používáme evropský Kreditní systém (European Credit Transfer System).

Vyučující a předměty se sdružují na katedrách. Jeden vyučující může být členem více kateder.

Katedry

Historie školy

ETS zřídila v roce 1990 Církev bratrská s cílem vzdělávat pracovníky pro církev.

Denní výuka byla zahájena 1. září 1991. Seminář navázal na tradici, která je mnohem starší…

Celý příběh...

Vedení školy

Kolegium ředitele

Ing. Miloš Poborský
ředitel školy
Ing. Eva Jaklová
zástupce ředitele pro věci ekonomické, vedoucí kanceláře školy
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Jakub Slabý

Zaměstnanci školy

David Beňa, lic. theol.
administrace prg. Sborový pracovník
Mgr., Bc., Libor Duchek
asistent ředitele pro administrativu
Mgr. Anna Pavlíčková
studijní referentka, pověřenec GDPR
Bc. Lidija Procházková, DiS.
knihovnice

Rada ETS-VOŠ

Jmenována zřizovatelem. Určuje celkový směr školy. Tvoří ji pět zástupců z CB a dalších evangelikálních církví (nyní AC, BJB, KS).

Školská rada

Kontrolní orgán zřizovatele, schází se dvakrát ročně. Tvoří ji dva zástupci studentů, dva zástupci pedagogů a dva zástupci zřizovatele. Funkční období je tříleté.

Kolegium ředitele

Zodpovídá za rozhodnutí přesahující pravomoce jednotlivců a za celkový chod školy. Členem Kolegia je zástupce studentské samosprávy.

Dokumenty

Najdete zde bulletin Dynamis, výroční zprávy, informace pro studenty nebo třeba zřizovací dokumenty ETS. A mnoho dalšího.

Časté dotazy

Jak probíhá kombinované studium?

Kombinované (dříve dálkové) studium má formu sobotních konzultací a dvoudenních soustředění. Konzultace se konají jednou za cca tři týdny v sobotu, výuka od 8:30 do 15:50 podle rozvrhu. V jednom semestru je zatím 8 konzultací, od šk. roku 2022/23 uvažujeme o snížení tohoto počtu.

Další dotazy...

NENAŠLI JSTE?

Napište nám!

info@etspraha.cz

Mám zájem o studium

Navštivte seminář osobně, získejte informace, podívejte se do výuky, konzultujte své studijní záměry.

Termíny přijímacího řízení:

řádný termín: Středa 8. června 2021
náhradní termín: Pondělí 22. srpna 2021

Přihlášku ke studiu prosím pošlete s dostatečným předstihem. Přihlášené uchazeče o studium kontaktuje naše studijní referentka s informacemi o dalším postupu.

Navštivte nás!

19. února, 9. března
Dny otevřených dveří

Zažijte den na ETS!