O škole

Hlava

Odborné znalosti

Ruce

Dovednosti pro praxi

Srdce

Moudrost a charakter

Všestrannost

Rozvoj studenta

Více o vzdělávání

Poslání školy

Duchovně, odborně a prakticky připravit pro službu v církvi a ve společnosti.

Vzdělávání pro všechny pracovní pozice, pro které církev vytváří pracovní místa, a na dobrovolnou službu.

Komplexní odborná příprava pro profesi sociálního pracovníka ve společnosti i církvi.

Jsme profesně a ekumenicky orientovaná křesťanská škola, je nám blízká evangelikální teologie.

Principy vzdělávání

Hlava

kvalitní odborné vzdělání
na akademické úrovni

Srdce

duchovní růst na základě
biblických principů

Ruce

praktické dovednosti
pro životní poslání

Holistický přístup

všestranný rozvoj
studenta

Organizace studia

ETS nabízí studijní programy v oboru teologie, pastorace a sociální práce. Jejich přehled včetně studijních plánů najdete na stránce Studijní programy.

Používáme evropský Kreditní systém (European Credit Transfer System).

Vyučující a předměty se sdružují na katedrách. Jeden vyučující může být členem více kateder.

Katedry

Historie školy

  • 1990 – založen Teologický seminář Církve Bratrské (TSCB)
  • 1993 – změna názvu na Evangelikální teologický seminář (ETS)
  • 1995 – rozdělení programu na teologické a pastorační zaměření
  • 1999 – dostavěna současná budova semináře
  • 2000 – začíná se rýsovat pastorační program v současné podobě

V článku více o historii. Jak to bylo dál, kde se učilo, kdo byl ve vedení školy, atd.

Celý příběh...

Vedení školy

Kolegium ředitele

Ing. Miloš Poborský
ředitel školy
Ing. Eva Jaklová
zástupce ředitele pro věci ekonomické, vedoucí kanceláře školy
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
David Bondar
zástupce studentů

Zaměstnanci školy

Mgr. Anna Pavlíčková Wilińska
studijní asistentka, pověřenec GDPR
Mgr. Michaela Zoubková
PR, média
Olga Kutílková, DiS.
asistentka ved. kanceláře a ekonoma
Bc. Lidija Procházková, DiS.
knihovnice

Rada ETS-VOŠ

Jmenována zřizovatelem. Určuje celkový směr školy. Tvoří ji pět zástupců z CB a dalších evangelikálních církví (nyní AC, BJB, KS a SŽ).

Školská rada

Kontrolní orgán zřizovatele, schází se dvakrát ročně. Tvoří ji dva zástupci studentů, dva zástupci pedagogů a dva zástupci zřizovatele. Funkční období je tříleté.

Kolegium ředitele

Zodpovídá za rozhodnutí přesahující pravomoce jednotlivců a za celkový chod školy. Členem Kolegia je zástupce studentské samosprávy.

Dokumenty

Najdete zde bulletin Dynamis, výroční zprávy, informace pro studenty nebo třeba zřizovací dokumenty ETS. A mnoho dalšího.

Časté dotazy

Jak probíhá kombinované studium?

Kombinované (dříve dálkové) studium má formu sobotních konzultací a dvoudenních soustředění. Konzultace se konají jednou za cca tři týdny v sobotu, výuka od 8:30 do 15:50 podle rozvrhu. V jednom semestru je zatím 8 konzultací, od šk. roku 2022/23 uvažujeme o snížení tohoto počtu.

Další dotazy...

NENAŠLI JSTE?

Napište nám!

info@etspraha.cz

Mám zájem o studium

Navštivte seminář osobně, získejte informace, podívejte se do výuky, konzultujte své studijní záměry.

To vše na Dnech otevřených dveří (ETS Live). Data a program najdete ZDE

Přihlášku ke studiu prosím pošlete s dostatečným předstihem. Přihlášené uchazeče o studium kontaktuje naše studijní referentka s informacemi o dalším postupu.

Sledujte sociální sítě

Na našem InstagramuFacebooku najdete vždy s předstihem termíny, program i další informace.