Kurzy

Probíhají na ETS, on-line nebo v místě zadavatele.
Termíny jsou dány buď rozvrhem VOŠ, nebo podle dohody.

Roční kurzy

Začínají zpravidla v září.
Mají stanoven minimální počet účastníků.
Tvoří je skupina tématicky zaměřených předmětů.
Výuka probíhá o sobotách, mohou mít víkendová soustředění.
U akreditovaných kurzů lze získat kredity do studia na ETS.

Soustředění

Probíhají během školního roku podle rozvrhu VOŠ.
Výuka probíhá zpravidla během prodloužených víkendů.
Účastníci mohou získat kredity pro případné studium na ETS.

Média

Nová videa prezentujeme na Facebooku, Instagramu a YouTube. Sledujte nás a nic vám neunikne!

Výuková videa On-line:
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.: Duchovní psychologie
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.: Jak vykládat bibli
Mgr. Marek Macák: připravujeme

Záznamy v MP3 ze soustředění kombinovaného studia z let 2003 – 2008:
Dočasně naleznete na stránce Knihovny dole.

MP3 z výuky a konferencí pořádaných ETS:
Ve výstavbě…

Pro mládeže

Pozvěte vyučující ETS na svou mládež!

Témata nejen z oblasti teologie, pastorace, psychologie nebo sociální práce.
Promluva cca 15 až 20 min + 15 minut diskuze.
Zpravidla on-line, fyzicky dle možností vyučujících.
Informace a kontakt: libor.duchek@etspraha.cz

Série videí pro vedoucí mládeží

Inspirace ke službě.
Vzniká ve spolupráci Odboru mládeže CB a ETS.

Zpracovaná témata ze sérií LETS Talk:
Dalimil Staněk: Duchovní Psychologie
Jiří Bukovský: Jak vykládat Bibli
Máte téma? Napište nám a my jej zpracujeme!

Pro sbory

Vše, co církev zajímá! Vybírejte z:

Zkušenosti účastníků kurzů

Kurzy na míru

ETS úzce spolupracuje s více než 40 vyučujícími, portfolio VOŠ tvoří cca 120 odborných předmětů. Na základě poptávky připravíme kurz podle Vašich potřeb. Příprava trvá cca 3 měsíce, realizace zavisí na dostupnosti vyučujících.

Formulace zadání: potřeby, očekávání, rozsah, místo

Příprava kurzu: telefonická konzultace, návrh řešení

Realizace kurzu: v prostorech ETS nebo u zadavatele