Kontakty

Jméno Kontakt
Ing. Miloš Poborský, ředitel školy,
rozvoj ETS, komunikace s veřejností
+420 281 927 136, +420 724 435 303
reditel@etspraha.cz
Ing. Eva Jaklová, zástupce ředitele pro ekonomiku,
vedoucí kanceláře školy
+420 281 921 734, +420 731 425 357
info@etspraha.cz , podatelna@etspraha.cz
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
+420 281 927 133
jiri.bukovsky@etspraha.cz
Mgr. Anna Pavlíčková Wilińska
studijní asistentka, pověřenec GDPR
+420 281 927 133, +420 731 425 358
studijni@etspraha.cz , poverenec.gdpr@etspraha.cz
Bc. Lidija Procházková, DiS.
knihovnice
+420 607 642 729
knihovna@etspraha.cz
Olga Kutílková, DiS.
asistenka ved. kanceláře a ekonoma
+420 281 921 734
podatelna@etspraha.cz , olga.kutilkova@etspraha.cz
Mgr. Michaela Zoubková
PR, média, sociální sítě
media@etspraha.cz

Studentská samospráva

Studenti si ze svého středu volí zástupce jednotlivých ročníků a studijních skupin. Zástupci ročníků a skupin komunikují své postřehy a podněty k chodu školy přes zástupce studentů v kolegiu ředitele na vedení školy.
Kolegium ředitele zpětně přes zástupce studentů v kolegiu informuje studenty nebo skupinu o přijatých opatřeních nebo rozhodnutích.

Datová schránka ETS-VOŠTS

Datová schránka ETS: b2uiju8

Prezentace ETS v církevních společenstvích

Aktuální informace naleznete na této stránce.

Bankovní spojení

Viz Bankovní účty ETS

Rada ETS-VOŠ

Jmenována zřizovatelem. Určuje celkový směr školy. Tvoří ji pět zástupců z CB a dalších evangelikálních církví (nyní AC, BJB, KS a SŽ).

Školská rada

Kontrolní orgán zřizovatele, schází se dvakrát ročně. Tvoří ji dva zástupci studentů, dva zástupci pedagogů a dva zástupci zřizovatele. Funkční období je tříleté.

Kolegium ředitele

Zodpovídá za rozhodnutí přesahující pravomoce jednotlivců a za celkový chod školy. Členem Kolegia je zástupce studentské samosprávy.