Evangelikální teologický seminář

Vzdělání pro službu, práci a život

Proč studovat na ETS-VOŠ?

Aktuality

PF 2022 a malé ohlédnutí za rokem 2021
Dny otevřených dveří 19. února a 9. března

Proč studovat ETS?

Kvalita vyučujících

určuje kvalitu školy. Na ETS učí respektované osobnosti z české církve i ze zahraničí.

Osobní přístup

Studenti s vyučujícími tvoří jeden kolektiv. Výuka probíhá v přátelské, rodinné atmosféře.

Hodnoty školy

vychází z evangelikálního hnutí a určují směřování školy a její další rozvoj.

Příprava pro službu i život

Akademické vzdělání pro praxi. Absolventi ETS nemívají problém najít uplatnění…

Více důvodů

Vyučující ETS

Tým vyučujících na ETS tvoří asi 35 lidí. Všichni jsou odborníky v oboru, kterému se aktivně věnují. Do výuky přináší zkušenosti a dovednosti z praxe.

Zkušenosti účastníků kurzů

Mám zájem o studium

Navštivte seminář osobně, získejte informace, podívejte se do výuky, konzultujte své studijní záměry.

Termíny přijímacího řízení:

řádný termín: Středa 8. června 2021
náhradní termín: Pondělí 22. srpna 2021

Přihlášku ke studiu prosím pošlete s dostatečným předstihem. Přihlášené uchazeče o studium kontaktuje naše studijní referentka s informacemi o dalším postupu.

Navštivte nás!

19. února, 9. března
Dny otevřených dveří
Více zde

Zažijte den na ETS!