Evangelikální teologický seminář

Vzdělání pro službu, práci a život

Proč studovat na ETS-VOŠ?

Proč studovat ETS?

Kvalita vyučujících

určuje kvalitu školy. Na ETS učí respektované osobnosti z české církve i ze zahraničí.

Osobní přístup

Studenti s vyučujícími tvoří jeden kolektiv. Výuka probíhá v přátelské, rodinné atmosféře.

Hodnoty školy

vychází z evangelikálního hnutí a určují směřování školy a její další rozvoj.

Příprava pro službu i život

Akademické vzdělání pro praxi. Absolventi ETS nemívají problém najít uplatnění…

Více důvodů

Vyučující ETS

Tým vyučujících na ETS tvoří asi 35 lidí. Všichni jsou odborníky v oboru, kterému se aktivně věnují. Do výuky přináší zkušenosti a dovednosti z praxe.

Zkušenosti absolventů ETS

Mám zájem o studium

Navštivte seminář osobně, získejte informace, podívejte se do výuky, konzultujte své studijní záměry.

Termíny přijímacího řízení:

Řádný termín vypisujeme vždy v červnu, náhradní pak v srpnu.

Přesto ještě není pozdě! :-)

Průběžné přijímací řízení probíhá po celé září. V případě zájmu kontaktujte studijní oddělení co nejdříve!

Přihlášku ke studiu prosím pošlete s dostatečným předstihem. Přihlášené uchazeče o studium kontaktuje naše studijní referentka s informacemi o dalším postupu.

Navštivte nás!

Poznejte svou budoucí školu!

Možnost konzultace Vašich studijních plánů. Více zde.