Evangelikální teologický seminář

Vzdělání pro službu, práci a život

Proč studovat na ETS-VOŠ?

Proč studovat ETS?

Kvalita vyučujících

určuje kvalitu školy. Na ETS učí respektované osobnosti z české církve i ze zahraničí.

Osobní přístup

Studenti s vyučujícími tvoří jeden kolektiv. Výuka probíhá v přátelské, rodinné atmosféře.

Hodnoty školy

vychází z evangelikálního hnutí a určují směřování školy a její další rozvoj.

Příprava pro službu i život

Akademické vzdělání pro praxi. Absolventi ETS nemívají problém najít uplatnění…

Více důvodů

Vyučující ETS

Tým vyučujících na ETS tvoří asi 35 lidí. Všichni jsou odborníky v oboru, kterému se aktivně věnují. Do výuky přináší zkušenosti a dovednosti z praxe.

Zkušenosti absolventů ETS

Mám zájem o studium

Navštivte seminář osobně, získejte informace, podívejte se do výuky, konzultujte své studijní záměry.

Dny otevřených dveří

Denní studium 23. 11. 22. 2. 29. 3. 19. 4. 3. 5.
Kombinované studium 26. 11. 18. 2. 25. 3. 29. 4.  

Přijímací řízení na šk. rok 2023/24:

7. 6. uzávěrka přihlášek pro řádný termín
14. 6 řádný termín přijímacích zkoušek
21. 8. náhradní termín přijímacích zkoušek

Přihlášku ke studiu prosím pošlete s dostatečným předstihem. Přihlášené uchazeče o studium kontaktuje naše studijní referentka s informacemi o dalším postupu.

Navštivte nás!

Poznejte svou budoucí školu!

Možnost konzultace Vašich studijních plánů. Více zde.