Lubomír Ondráček Rozhovor s novým vyučujícím

04. 05. 2021

Jak ses vlastně ocitnul na ETS?
Nikdy předtím jsem si nemyslel, že bych někdy mohl učit na nějaké škole – akademik zrovna nejsem. Oslovil mě Miloš Poborský, ředitel ETS. Daniel Fajfr mě totiž navrhl jako svého nástupce na výuku předmětu Evangelizace a učednictví. To mě zaujalo. Přemýšlel jsem nad tím. Pak jsem mluvil s Danielem, a nakonec, když jsem viděl, že tato oblast je mi vlastně blízká, tak jsem souhlasil.

Jak ses dostal od stavbyvedoucího k povolání pastora?
Svým vzděláním jsem inženýrem pozemních staveb, a tomu jsem se část svého života i profesně věnoval. Nicméně už v té době jsem sloužil v církvi – byl jsem starším sboru a podílel jsem se na různých mezicírkevních aktivitách. Za komunismu ale byly možnosti dost omezené. Po Sametové revoluci se poměry začaly uvolňovat. Koncem roku 1990 přišla nabídka práce v Křesťanské misijní společnosti (KMS), která se podílela právě na těch aktivitách, kde jsem se už angažoval. S manželkou jsme se rozhodli, že nabídku příjmu. Následující rok jsem tedy odešel do KMS. A po dalších dvaceti letech jsem nastoupil jako pastor v Křesťanském společenství Praha.

Proč bychom měli otevřeně sdílet evangelium? Nejsou dobré skutky dostatečným svědectvím? Podle našich skutků by lidé měli poznat, že jsme křesťané, ale každý může uvěřit až na základě slova. Ježíš je to věčné Slovo. Lidé se obracejí, když slyší zvěst evangelia. Chování křesťanů naneštěstí někdy může od církve i odrazovat. Stále platí Ježíšovo slovo: kdo uvěří a nechá se pokřtít, bude zachráněn, kdo neuvěří, bude zatracen. Nemyslím si, že tento pokyn nás má vést k úvahám, kdo konkrétně bude spasen a kdo ne. My nevidíme do lidských srdcí. Rozumím tomu jako výzvě, že máme jít a zvěstovat: Jděte a získávejte mi učedníky! To říká Ježíš. Každý samozřejmě není evangelista. Ale pokud nějaký křesťan nesdílí evangelium vůbec, pomíjí jednak jeden z nejdůležitějších aspektů svého křesťanského života, a jednak jeden z hlavních pilířů existence církve.

Co je podle tebe na ETS výjimečného?
Evangelikální teologie je založena na Bibli, kterou bere jako určující normu. To je důvod, proč evangelikálové potřebují studovat různé předměty týkající se teologie, práce kazatele nebo pastoračního pracovníka právě z této perspektivy. Evangelikálních škol v Čechách není mnoho. A ačkoliv ETS existuje díky Církví bratrské, dnes je široce otevřena studentům ze všech evangelikálních církví. Vnímám jako velmi přínosné, že se studenti a pracovníci z různých církví mohou společně učit – a třeba spolu i v něčem nesouhlasit. Konečně i když člověk třeba nebude jednou naplno sloužit v církvi, je to i pro jeho osobní rozvoj něco velice důležitého.

Článek připravil Jakub Janoch.

Ing. Lubomír Ondráček
Katedra praktické teologie