Slavnost ETS 30 let Výročí školy v Soukenické

02. 10. 2021

V sobotu 2. října se v prostorách sboru Církve bratrské v Praze 1 konala slavnostní bohoslužba u příležitosti 30. výročí vzniku vyšší odborné školy. Setkání se zúčastnily asi dvě stovky současných i bývalých studentů a pedagogů školy, zástupců Církve bratrské a příznivců školy.

Slavnostní bohoslužbu v sobotu odpoledne zahájil stručným uvítáním a úvodní modlitbou předseda Rady ETS a první místopředseda Ekumenické rady církví Petr Raus a vyzval k prvnímu vystoupení hudební uskupení vzniklé z letošních absolventů kurzu „Hudba v církvi“. Ti během bohoslužby zahráli a zazpívali celkem šest chval. Byly mezi nimi jak starší, velmi známé písně jako „Ty jsi jediný Bůh“ či „Jen v Tebe důvěru mám“, ale i písně zcela nové, které jsou výstupem práce hudebníků v kurzu.

Po první písni se ujal slova a moderování zbytku oficiální části programu ředitel školy Miloš Poborský. V úvodní promluvě popsal hlavně současný stav a směřování školy, poděkoval Církvi bratrské za podporu školy, pedagogům za jejich práci a nastínil program slavnostního odpoledne. Dalším řečníkem v pořadí byl jeden z prvních absolventů Evangelikálního teologického semináře, v současnosti však tamní pedagog a předseda Rady Církve bratrské David Novák. Ten vzpomínal na okolnosti vzniku ETS a věnoval se teologickým východiskům i důrazům školy. Podle něj chce seminář vychovávat akademicky vzdělané církevní služebníky, kteří jsou zároveň pevní ve víře v Ježíše Krista. Právě toto „vědomí Krista“ považuje za klíčové pro formování studentů a jejich budoucí službu.

Zbylá část programu patřila současným studentům. Nejdříve byli imatrikulováni nastupující studenti prvního ročníku. Složení studentských slibů provázely modlitby představitelů školy (ředitele Miloše Poborského, zástupce ředitele Jiřího Bukovského a předsedy Rady ETS Petra Rause) a předsedy rady zřizovatelské církve Davida Nováka. Následovalo předávání certifikátů absolventům kurzu „Hudba v církvi“ a závěrečným bodem programu bylo vyřazení letošních absolventů studia a modlitby za jejich budoucí službu v církvích. Formální část programu zakončil opět modlitbou ředitel Poborský a pozval přítomné k rozhovorům a shledání u připraveného občerstvení.

text: Jitka Schlichtsová (redakčně kráceno)

Více viz fotogalerie pod článkem