PF 2022 a malé ohlédnutí za rokem 2021

22. 12. 2021

PF2021

Vánoce a přelom roku… přirozeně nabízí možnost malého ohlédnutí. Naplnili jsme poslání, proč jsme tady? Pracujeme na tom, k čemu věříme, že nás Pán Bůh povolal? V září jsem nastoupil do druhého funkčního období ředitele, další příležitost ohlédnout se…

Největší radost mi dělají naši studenti. V září 2017 jsme měli 11 denních studentů, dnes jich máme 23. Celá škola měla 48 studentů, dnes jich je 74. Za tento nárůst jsme Bohu vděční.

Rostou také počty absolventů, v minulém školním roce studia na ETS úspěšně ukončilo devět studentů. Sice se ještě najdou sbory CB neobsazené kazateli, jejich počet se ale postupně pomalu snižuje. Jako ETS považujeme i za naší odpovědnost, aby tomu tak do budoucna už nebylo.

Z nové spolupráce s KTK PF UMB v B. Bystrici máme již dva absolventy Bc. studia, dva absolventi pokračují na ETF UK v Praze. Předpokládáme, že příští rok dva nebo tři absolventi pastoračního zaměření nastoupí také na JU v Č. Budějovicích. Uzavřené dohody o spolupráci se třemi VŠ naši absolventi využívají.

Spolu s novým logem školy jsme v listopadu dokončili přechod na nový grafický styl školy. Nový web etspraha.cz je jednodušší a přehlednější. Líbí se vám? Kromě webu jsme také výrazně inovovali celý studijní systém školy. Studenti mají nově k dispozici “intranet studenta”, kde najdou své studijní plány a informace o svém studiu. Studijnímu oddělení to výrazně ulehčí administrativu.

Navázali jsme úzkou spolupráci s Odborem mládeže a Dorostovou unií CB. Pro OM jsme natočili tři série vzdělávacích videí s vyučujícími ETS D. Staňkem, J. Bukovským a M. Macákem, další série se připravují.

Na léto 2022 připravujeme první ročník letní biblické školy pro mládež OPEN IT, který bude určený prověkovou skupinu 16 až asi 25 let.

Roční kurz Hudba v církvi úspěšně absolvovalo 10 studentů. V profesionálním studiu bylo nahráno 14 nových písní chval, které postupně zveřejníme na FB ETS. Na březen 2022 připravujeme v Praze Večer chval, kde budou písně představeny. Další běh kurzu plánujeme otevřít v září 2022.

Jako novinku připravujeme roční kurz Zahraniční misie. Zahájení kurzu plánujeme na září 2022.

Nepodařilo se dokončit přípravy nové akreditace. S chystanými změnami je to velký objem práce. Pro školní rok 2022/23 prodloužíme stávající akreditaci, podle nové akreditace bychom rádi učili od září 2023.

Pokročili jsme v obměně vybavení školy. V létě jsme vyměnili zastaralý nábytek studentské ubytovny a navýšili jsme její kapacitu, abychom mohli přijmout víc studentů. Studenti dnes mají pěkné zázemí, které jim vytváří i pocit domova.

V době pandemických opatření byla řada aktivit omezena. Výuka probíhala on-line, kontakty ETS se sbory CB byly výrazně omezeny, což je nám líto. Jakmile to situace dovolí, rádi bychom pokračovali v pořádání seminářů pro sbory a návštěvách na Nedělích ETS.

Aktuální informace o škole najdete na webu školy, a na FB. Budeme rádi, když nás budete sledovat. Pak Vám žádná aktualita ze života školy neunikne!

Posláním ETS je duchovně, odborně a prakticky připravit pro službu v církvi i ve společnosti. Děkuji Vám za podporu semináře v roce 2021. Máte tak podíl na tom, čeho jsme jako škola v tomto roce dosáhli. Těším se na další kapitoly příběhu ETS, které společně v roce 2022 napíšeme!

Jménem učitelů a zaměstnanců ETS,

Váš Ing. Miloš Poborský
V Praze dne 22. prosince 2021 ředitel ETS
Více viz fotogalerie pod článkem