Profese sociální práce Aktuální dění

12. 01. 2024

1/ Dne 29. 1. 2024 jsme se zúčastnili setkání v Olomouci. Setkání bylo zaměřeno na Přístupy ke vzdělávání a praktické přípravě studentů sociální práce na českých vysokých školách. Cílem tohoto setkání bylo propojit zástupce / pedagogy vzdělávacích institucí v Česku a vytvořit prostor pro vzájemné sdílení znalostí, dobré praxe a inspirace pro přístup ke vzdělávání studentů.

2/ Dne 2. 2. 2024 se budeme účastnit jednání organizované Asociací vzdělavatelů v sociální práci zaměřené na téma Šetrná sebeobrana jako profesní výbava sociálního pracovníka? Tomuto tématu se budeme věnovat i s dalšími zástupci sociálních pracovníků a to dne 21. 3. 2024. Seminář k danému tématu organizuje ETS - Katedra sociální práce. Pozvánku a program Vám zašleme v nejbližších dnech.

3/ Příprava programu ke Světovému dni sociální práce 2024.

4/ …a taky očekáváme budoucí uchazeče o studium sociální práce na ETS, těšíme se na Vás:)