Dynamis - Informační bulletin ETS, ke stažení zde

19. 01. 2010

Dynamis 2021, číslo 1 - Úvodník D.Nováka. Editorial M.Poborského. Historie - 30 let ETS. Rozhovor se zakladateli ETS K.Taschnerem a P.Černým. Rozhovor s P.Plchotem a V.Jančou.

Dynamis 2020, číslo 1 - Úvodník Miloše Poborského, ředitele ETS. Školní novinky.Rozhovor s E. Miffkovou, L. Duchkem, ohlédnutí Kateřiny Černé. Visible Music Weekend 2.

Dynamis 2019, číslo 2 - Úvodník Jana Jackaniče. Visible Music Weekends. Rozhovory s J.Bukovským, V.Berem a P.Homolkou

Dynamis 2019, číslo 1 - Úvodník Petra Rause. Nová kniha - Budete mými učedníky Daniela Fajfra. Rozhovor s J. Adamcem

Dynamis 2018, číslo 2 - Úvodník Davida Nováka. Nová kniha Teologie a praxe služby pastýře. Rozhovor s vikářem L. Neumanem

Dynamis 2018, číslo 1 - Představení studentů a absolventa. Představení kateder.

Dynamis 2017, číslo 3 - Rozhovor s Janem Valešem - ocházejícím ředitelem

Dynamis 2017, číslo 2 - „Trochuliberálka“ mezi fundamentalisty

Dynamis 2017, číslo 1 - Rozhovor s novým ředitelem ETS

Dynamis 2016, číslo 1 - Seminář má své místo v těle Kristově

Dynamis 2015, číslo 1 - Jde ETS správným směrem? Ohlédnutí za strategickým plánem z roku 2011

Dynamis 2013, číslo 3 - ETS očima absolventů a jejich zaměstnavatelů

Dynamis 2013, číslo 2 - Mimo jiné rozhovor s absolventem Jakubem Limrem

Dynamis 2013, číslo 1 - Připravované; projekty

Dynamis 2012, číslo 3 - Do nového školního roku

Dynamis 2012, číslo 2 - Rok 2011, přípravy nadace, letní škola ETS 2012

Dynamis 2012, číslo 1 - Praktická příprava ke službě v církvi a ve společnosti

Macro: No such attachment - Církev, jak ji vidí ETS. Seznam studentů školy od založení (Dočasně nedostupné)

Dynamis 2011, číslo 1 - Jaký byl? Jaký by mohl být? Vize ETS do roku 2017

Dynamis 2010, číslo 2 - ETS začíná slavit 20 let od založení školy, seznam pracovníků školy od založení

Dynamis 2010, číslo 1

Dynamis 2009, číslo 3 - studenti a absolventi

Dynamis 2009, číslo 2 - seminář expanduje

Dynamis 2009, číslo 1 - představení oboru sociální práce

Dynamis 2008, číslo 3 - číslo věnované projektu Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti

Dynamis 2008, číslo 1 - představení učitelů ETS

Dynamis 2007, číslo 2

Dynamis 2005, číslo 2

Dynamis 2005, číslo 1

Dynamis 2004, číslo 3

Dynamis 2004, číslo 2