Neděle ETS

21. 01. 2010

Každý rok je jedna neděle vyhlášena jako neděle ETS (viz kalendář CB). Ředitel, učitelé i studenti školy se navštěvují sbory, aby vyprávěli o tom, jak si Bůh připravuje studenty, čím procházíme, co se na škole chystá nového. Sbory, které mají zájem o návštěvu z ETS, ať se hlásí e-mailem na adresu nedele@etspraha.cz .

Neděle ETS probíhají na různých sborech v různé termíny v průběhu celého roku. Obvyklou součástí neděle ETS je služba Slovem Božím od učitele nebo studenta, informace o ETS a práci našich absolventů, sbírka na práci školy a zodpovídání vašich otázek. Je možné však také domluvit přednášku pro křesťany nebo pro veřejnost na aktuální či odborná témata.

Sbory, které dají přednost uspořádat Neděli ETS ve vlastní režii mají možnost vyžádat si aktuální balíček s informacemi z ETS včetně prezentace.

Termíny nedělí ETS koordinuje, balíček Vám na vyžádání zašle: Ing. Miloš Poborský.