Otázky k absolutoriu

28. 09. 2023

Obor Teologická a pastorační činnost – pastorační zaměření (61-41-N/01)

Pastorace a psychologie

Zkoušející: Dalimil Staněk, Marek Macák, Dana Staňková
Podrobné zadání otázek spolu s doporučenou literaturou si můžete stáhnout ZDE.

Seznam otázek:

1. Člověk z pohledu pastorální teologie a antropologie

2. Hřích a psychopatologie

3. Duchovní růst, zralost a duchovní krize

4. Etické otázky pastorace

5. Role pastoračního pracovníka, pastorace v kontextu společenství

6. Pastorační proce

7. Supervize v pastoraci

8. Deprese

9. Úzkosti

10. Trauma, posttraumatická stresová porucha

11. Stres, vyhoření a zvládání zátěže

12. Těžké duševní poruchy – psychózy

13. Poruchy osobnosti

14. Sebehodnota, pocity méněcennosti, stud

15. Ztráta a truchlení

16. Singleness

17. Předmanželské poradenství

18. Pastorace vztahů

19. Manželství a rozvod

20. Výchova a vedení dětí

21. Zneužívání, zanedbávání, týrání a prevence

22. Závislosti

23. Sexualita

24. Stárnutí, umírání a smrt

25. Křivda, odpuštění a usmíření

Abecední seznam literatury:

 • Allberry, S., 7 mýtů o singless
 • Allender, D., Cesta uzdravení
 • Alter, A., Neodolatelné
 • Balabán, M., Hebrejské člověkosloví
 • Baštecká, B., Čermáková, V., Kinkor, M., Týmová supervize
 • Benner, D., Strategic pastoral counseling
 • Bessel Van der Kolk, Tělo sčítá rány
 • Bonhoeffer, D., Život v obecenství
 • Carkhuff, R., The Art of Helping in the 21st Century
 • Crabb, L., Osobnost člověka
 • Čítanka: Sexualita
 • Danylak, B., Redeeming singlesness
 • Green D., Lawrenz M., Life after grief
 • Green, D., Jak se vypořádat se studem a vinou
 • Grün, A., Deprese jako šance
 • Hirsch, D., Svatý sex
 • Honzák, R., Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření
 • Chvála, V., Trapková, L., Rodinná terapie psychosomatických poruch
 • Křivohlavý, J., Hořet ale nevyhořet
 • Křivohlavý, J., Křesťanská péče o nemocené
 • Křivohlavý, J., Poslední úsek cesty
 • KSmedes, L., Odpusť a zapomeň Kubler-Rossová, E., Hovory s umírajícími
 • Langberg, D., On the treshold of the hope
 • Lewis, C. S., Svědectví o zármutku
 • Macák, M., Minoritní sexualita v pastoraci věřících
 • Matoušek, O., Dítě traumatizované v blízkých vztazích
 • May, G., Závislosť a milosť
 • McMinn, M., Sin and grace in biblical counseling
 • McRay, B., Modern psychopathologies
 • McWilliams, N., Psychoanalytická diagnóza
 • Murray, D., Reset
 • Obrazový průvodce stresu a zvládání. WHO
 • Peck, F. C., Nevyšlapanou cestou
 • Pfeifer, S., Slabé nésti
 • Powlison, D., Speaking truth in love. Counsel in Comunity
 • Praško, J., Deprese a jak jí zvládat
 • Praško, J., Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch
 • Praško, J., Poruchy osobnosti
 • Praško, J., Terapie úzkostných poruch
 • Raus, P., Jak porozumět emocím
 • Raus, P., Spojenci na místo protivníků
 • Reeves, M., Potěšení v trojici
 • Stanková, D., Předmanželské poradenství
 • Thompson, C., The soul of shame
 • Timuĺák, L., Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru, Integrativní rámec.
 • Tripp, P., Nástroj v Božích rukou
 • Vágnerová M., Psychopatologie pro pomáhající profese
 • Vágnerová, M., Současná psychopatologie pro pomáhající profese
 • Vojtová H., Trauma a disociace
 • Watson, T., Developing clinicians of character
 • Welch, E., Shame interrupted
 • West, K., Dobrodružství psychického vývoje str. 152-158
 • Worthington, E., Forgiveness and Reconciliation
 • Yarhouse, M., Jak se vyznat v sexuální identitě
 • Yarhouse, M., Sells, J., Family Therapies
 • Yarhouse, M., Sexuality and Sex Therapy
 • Willard D., Obnova srdce